Wat is het verschil tussen SNR en CNR?

Signaal-ruisverhouding (SNR) en Carrier-ruisverhouding (CNR) zijn twee belangrijke maatstaven die in communicatiesystemen worden gebruikt om de kwaliteit van een signaal te beoordelen. Hoewel bij beide verhoudingen rekening wordt gehouden met signaal- en ruiscomponenten, worden ze verschillend berekend en dienen ze verschillende doeleinden. Laten we de verschillen tussen SNR en CNR in detail onderzoeken.

SNR (signaal-ruisverhouding):

1. Definitie:

 • SNR is een maatstaf voor de sterkte van een signaal in verhouding tot de aanwezigheid van ruis in het signaal.
 • Het kwantificeert de verhouding tussen het vermogen van een signaal en het vermogen van het achtergrondgeluid.

2. Berekening:

 • SNR wordt berekend als de verhouding tussen het signaalvermogen en het ruisvermogen, uitgedrukt in decibel (dB).
 • Wiskundig gezien is SNR (dB) = 10 * log10 (signaalvermogen / ruisvermogen).

3. Interpretatie:

 • Een hogere SNR duidt op een signaal van betere kwaliteit, waarbij het signaalvermogen aanzienlijk hoger is dan het ruisvermogen.
 • SNR wordt vaak gebruikt in verschillende communicatiesystemen, waaronder draadloze communicatie, audioverwerking en beeldverwerking.

4. Toepassingen:

 • SNR is cruciaal bij het bepalen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van signaaloverdracht.
 • Bij draadloze communicatie wordt een hogere SNR geassocieerd met een betere ontvangst en minder gevoeligheid voor interferentie.

CNR (draaggolf-ruisverhouding):

1. Definitie:

 • CNR richt zich specifiek op de kwaliteit van het dragersignaal in een communicatiesysteem, zoals bij radiofrequentie (RF) of satellietcommunicatie.
 • Het meet de verhouding tussen het vermogen van het draaggolfsignaal en het vermogen van de ruis binnen dezelfde frequentiebandbreedte.

2. Berekening:

 • CNR wordt op dezelfde manier berekend als SNR, als de verhouding tussen het draaggolfsignaalvermogen en het ruisvermogen, uitgedrukt in decibel.
 • Wiskundig gezien is CNR (dB) = 10 * log10 (draaggolfsignaalvermogen / ruisvermogen).

3. Interpretatie:

 • Een hogere CNR duidt op een sterker draaggolfsignaal in verhouding tot de ruis, waardoor de kwaliteit van het signaal dat de informatie draagt ​​wordt benadrukt.
 • CNR is vooral relevant in scenario’s waarin de beoordeling van de kwaliteit van het draaggolfsignaal cruciaal is, zoals bij satellietcommunicatie of kabeltelevisie.

4. Toepassingen:

 • CNR wordt vaak gebruikt in RF-communicatiesystemen, satellietcommunicatie en kabeltelevisie.
 • Bij satellietcommunicatie wordt een hogere CNR bijvoorbeeld geassocieerd met een betere ontvangstkwaliteit en minder kwetsbaarheid voor ruis.

Vergelijking:

1. Focus:

 • SNR is een algemene maatstaf die de algehele kwaliteit van een signaal beoordeelt in de aanwezigheid van ruis.
 • CNR evalueert specifiek de kwaliteit van het dragersignaal binnen een communicatiesysteem.

2. Berekeningsdoel:

 • SNR houdt rekening met het gehele signaal, inclusief de draaggolf en andere componenten.
 • CNR richt zich uitsluitend op het draaggolfsignaal.

3. Applicatiecontext:

 • SNR wordt breed gebruikt in verschillende communicatiesystemen waarbij de algehele signaalkwaliteit cruciaal is.
 • CNR is specifieker voor toepassingen waarbij de beoordeling van de kwaliteit van het draaggolfsignaal van cruciaal belang is, zoals bij RF-communicatie en satellietverbindingen.

Conclusie:

Samenvattend zijn SNR en CNR beide belangrijke maatstaven bij het beoordelen van de signaalkwaliteit, maar ze hebben verschillende aandachtspunten en toepassingen. SNR biedt een algemene maatstaf voor de signaalkwaliteit, terwijl CNR specifiek de kwaliteit van het draaggolfsignaal binnen een communicatiesysteem evalueert, waardoor dit bijzonder relevant is bij RF-communicatie en satellietverbindingen.

Recent Updates

Related Posts