Wat is het niet-toegangsstratumprotocol?

Het Non-Access Stratum (NAS)-protocol in LTE (Long-Term Evolution) is een belangrijk onderdeel van de algehele LTE-protocolarchitectuur. Het is verantwoordelijk voor het afhandelen van signalerings- en controleprocedures die onafhankelijk zijn van de radiotoegangstechnologie. Het NAS-protocol werkt op een hogere laag vergeleken met de Access Stratum (AS) en is essentieel voor het tot stand brengen, beheren en vrijgeven van verbindingen tussen User Equipment (UE) en de Evolved Packet Core (EPC) in LTE-netwerken.

NAS-protocol in LTE:

Protocolstapel:

Het NAS-protocol maakt deel uit van een gelaagde protocolstapel in LTE. De protocolstapel omvat:

  • Non-Access Stratum (NAS): Beheert signalerings- en controleprocedures onafhankelijk van radiotechnologie.
  • Radio Resource Control (RRC): Verwerkt radiospecifieke besturingsprocedures en signalering.
  • Packet Data Convergence Protocol (PDCP): Zorgt voor een betrouwbare, opeenvolgende levering van IP-pakketten.
  • Radio Link Control (RLC): Beheert betrouwbare gegevenslevering via de radio-interface.
  • Medium Access Control (MAC): Beheert radiobronnen en toegang tot de fysieke laag.

Interactie met AS:

Het NAS-protocol communiceert met de Access Stratum (AS)-laag wanneer radiospecifieke procedures vereist zijn. Wanneer de NAS-laag bijvoorbeeld een radiodrager moet opzetten voor de overdracht van gebruikersgegevens, instrueert deze de AS-laag om de noodzakelijke radiospecifieke acties uit te voeren.

NAS-protocolfuncties:

Procedures voor bevestigen en losmaken:

Het NAS-protocol beheert procedures met betrekking tot de koppeling en ontkoppeling van de UE aan en van het LTE-netwerk. Tijdens de verbindingsprocedure levert de UE informatie om een ​​verbinding met het netwerk tot stand te brengen. Ontkoppelprocedures omvatten het beëindigen van de associatie van de UE met het netwerk.

Beveiligingsfuncties:

Beveiligingsgerelateerde functies van het NAS-protocol zijn cruciaal voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevensoverdracht. De NAS beheert beveiligingsprocedures zoals het instellen van sleutels en encryptie om communicatiekanalen te beveiligen.

Sessiebeheer:

Het NAS-protocol is verantwoordelijk voor het beheer van sessies, wat de installatie, wijziging en vrijgave van EPS-dragers (Evolved Packet System) omvat. Deze dragers zijn essentieel voor de overdracht van gebruikersgegevens in LTE-netwerken.

Locatie-update:

Het verstrekken van informatie over de locatie van de UE aan het netwerk is een andere functie van het NAS-protocol. Locatie-updateprocedures helpen het netwerk bij het bijhouden van de verblijfplaats van de UE binnen het LTE-dekkingsgebied.

NAS-signalering:

Signaalstroom:

NAS-signalering omvat de uitwisseling van berichten tussen de UE en de EPC-componenten, zoals de Mobility Management Entity (MME). Er worden verschillende soorten NAS-berichten uitgewisseld om procedures zoals koppelen, loskoppelen, beveiligingsonderhandeling en sessiebeheer te vergemakkelijken.

Berichttypen:

NAS-berichten kunnen op basis van hun functies in verschillende typen worden onderverdeeld. Veelgebruikte NAS-berichttypen zijn onder meer berichten bijvoegen en loskoppelen, berichten over de beveiligingsmodus, sessiebeheerberichten en berichten over locatie-updates.

Betekenis van NAS-protocol:

Netwerktoegang:

Het NAS-protocol is van fundamenteel belang om de UE toegang te geven tot het LTE-netwerk. Tijdens de verbindingsprocedure levert de UE de nodige informatie om een ​​verbinding met het netwerk tot stand te brengen.

Beveiligingsinstelling:

Beveiligingsgerelateerde procedures beheerd door het NAS-protocol dragen bij aan het opzetten van veilige communicatiekanalen tussen de UE en het netwerk, waardoor de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevensoverdracht wordt gewaarborgd.

Sessiebeheer:

Het NAS-protocol is verantwoordelijk voor het beheer van sessies en vergemakkelijkt de installatie, wijziging en vrijgave van EPS-dragers voor efficiënte gegevensoverdracht.

Conclusie:

Kortom, het Non-Access Stratum (NAS)-protocol in LTE is een cruciaal element dat signalerings- en controleprocedures beheert, onafhankelijk van de radiotoegangstechnologie. Het speelt een cruciale rol bij het tot stand brengen, beheren en vrijgeven van verbindingen tussen gebruikersapparatuur en de Evolved Packet Core, waardoor de efficiënte werking van LTE-netwerken wordt gegarandeerd. Het NAS-protocol is essentieel voor het bieden van betrouwbare, veilige en naadloze communicatie in LTE.

Recent Updates

Related Posts