Wat is het elektronische serienummer ESN?

Het elektronische serienummer (ESN) is een unieke identificatiecode die aan een mobiel apparaat wordt toegewezen en die voornamelijk wordt gebruikt in oudere generaties mobiele netwerken, zoals analoge en vroege digitale cellulaire systemen. Het ESN dient als een middel om individuele mobiele apparaten op een netwerk te identificeren. Hier zijn de belangrijkste punten over het elektronische serienummer:

 1. Uniciteit:
  • Het ESN is een unieke identificatiecode die aan elk mobiel apparaat wordt toegewezen. Geen twee apparaten op hetzelfde netwerk hebben hetzelfde ESN.
 2. Lengte en Formaat:
  • De lengte en het formaat van het ESN kunnen variëren, maar bestaat doorgaans uit een reeks cijfers en in sommige gevallen letters.
 3. Gebruik in CDMA-netwerken:
  • Het ESN werd vaak gebruikt in CDMA-netwerken (Code Division Multiple Access) om mobiele apparaten op unieke wijze te identificeren. CDMA-providers hebben het ESN tijdens de productie in het apparaat geprogrammeerd.
 4. Netwerkregistratie:
  • Wanneer een mobiel apparaat probeert verbinding te maken met een CDMA-netwerk, verzendt het zijn ESN naar het netwerk voor registratie. Het netwerk verifieert vervolgens het ESN om toegang toe te staan ​​of te weigeren.
 5. Beveiligingsimplicaties:
  • Het ESN werd aanvankelijk gebruikt voor apparaatidentificatie, maar had gevolgen voor de veiligheid. Omdat het ESN werd uitgezonden tijdens de netwerkregistratie, kon het worden onderschept en gekloond, wat tot mogelijke fraude kon leiden.
 6. Overgang naar MEID:
  • Met de vooruitgang op het gebied van mobiele technologie en beveiligingsproblemen in verband met het ESN, zijn CDMA-providers overgestapt op het gebruik van de Mobile Equipment Identifier (MEID) als een veiligere en wereldwijd unieke identificatie.
 7. Oude systemen:
  • Hoewel nieuwere mobiele netwerken, zoals LTE en 5G, andere identificatiegegevens gebruiken, zoals de International Mobile Equipment Identity (IMEI), kan het ESN nog steeds relevant zijn in oudere systemen en oudere CDMA-netwerken.
 8. Vervanging door MEID en IMEI:
  • In moderne mobiele netwerken, vooral GSM en LTE, is het ESN grotendeels vervangen door IMEI (International Mobile Equipment Identity) en MEID voor het identificeren van mobiele apparaten.

Het is belangrijk op te merken dat naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, nieuwere identificatiegegevens zoals IMEI en MEID verbeterde beveiligingsfuncties en mondiale uniciteit bieden in vergelijking met het ESN. Het gebruik van ESN’s komt nu vaker voor in historische contexten of oudere systemen.

Recent Updates

Related Posts