Wat is het EIRP-vermogen van een antenne?

Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) is een maatstaf voor het vermogen dat door een antenne in een specifieke richting wordt uitgestraald, genormaliseerd naar het vermogen dat zou worden uitgestraald door een isotrope straler (een geïdealiseerde puntbron die in alle richtingen gelijkmatig uitstraalt). EIRP houdt rekening met zowel het vermogen dat aan de antenne wordt geleverd als de richtingskarakteristieken ervan. De formule voor het berekenen van EIRP is:

����(���)=��(���)+��(���)EIRP(dBW)=Pt​(dBW)+Gt​(dBi)

Waar:

  • ����EIRP is het equivalente isotropisch uitgestraalde vermogen in decibel ten opzichte van één watt (dBW).
  • ��Pt​ is het zendvermogen in decibel ten opzichte van één watt (dBW).
  • ��Gt​ is de antenneversterking in decibel isotroop (dBi).

Simpel gezegd vertegenwoordigt EIRP het effectieve vermogen van een antenne in een specifieke richting, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het vermogen van de zender als de versterking van de antenne. Het is een nuttige maatstaf voor het beoordelen van de sterkte van een signaal dat in een bepaalde richting wordt verzonden.

Bij het evalueren van communicatiesystemen specificeren regelgevende instanties vaak limieten voor EIRP om interferentie te beheersen en een efficiënt gebruik van het radiospectrum te garanderen. De berekening van EIRP is cruciaal voor de naleving van deze regelgeving en het optimaliseren van de prestaties van draadloze communicatiesystemen.

Samenvattend is EIRP een maatstaf voor het effectieve uitgestraalde vermogen van een antenne, rekening houdend met zowel het zendvermogen als de antenneversterking, en wordt uitgedrukt in decibel ten opzichte van één watt (dBW).

Recent Updates

Related Posts