Wat is het beste RSSI-signaal voor WIFI?

Ontvangen signaalsterkte-indicator (RSSI) is een kritische maatstaf in Wi-Fi-netwerken en vertegenwoordigt het vermogensniveau van het signaal dat door een draadloos apparaat wordt ontvangen vanaf een toegangspunt (AP) of router. De RSSI-waarde wordt gemeten in decibel (dBm) en geeft een indicatie van de signaalsterkte bij de ontvanger. Hoewel er geen universeel gedefinieerde “beste” RSSI-waarde bestaat die op alle scenario’s van toepassing is, hangt de optimale RSSI af van specifieke gebruiksscenario’s, netwerkomstandigheden en het gewenste prestatieniveau. Laten we de details rond RSSI in Wi-Fi-netwerken eens bekijken:

1. RSSI begrijpen:

 • Signaalsterktemeting: RSSI is een maatstaf voor het vermogensniveau van het ontvangen Wi-Fi-signaal op de ontvanger (bijvoorbeeld een smartphone, laptop of ander draadloos apparaat).
 • Decibelschaal: RSSI wordt uitgedrukt in negatieve dBm-waarden, waarbij een hogere (minder negatieve) waarde een sterker signaal aangeeft.

2. Factoren die RSSI beïnvloeden:

 • Afstand vanaf toegangspunt: RSSI heeft de neiging af te nemen naarmate de afstand tussen het draadloze apparaat en het toegangspunt groter wordt. Een hogere RSSI wordt doorgaans waargenomen wanneer apparaten zich dichter bij het toegangspunt bevinden.
 • Fysieke obstakels: Fysieke obstakels, zoals muren en meubels, kunnen wifi-signalen verzwakken, wat leidt tot een lagere RSSI.
 • Interferentie: Interferentie van andere elektronische apparaten of aangrenzende Wi-Fi-netwerken kan de RSSI-waarden beïnvloeden.
 • Antenneontwerp: Het ontwerp en de plaatsing van de antenne in zowel het toegangspunt als het draadloze apparaat beïnvloeden de RSSI-metingen.

3. RSSI-waarden interpreteren:

 • Sterk signaal (dichter bij 0 dBm): RSSI-waarden dichter bij 0 dBm duiden op een sterk signaal. Dit wordt over het algemeen geassocieerd met een uitstekende signaalkwaliteit en optimale prestaties.
 • Gematigd signaal (-50 dBm tot -70 dBm): RSSI-waarden in dit bereik suggereren een gematigde signaalsterkte, wat vaak betrouwbare connectiviteit en bevredigende prestaties oplevert.
 • Zwak signaal (onder -70 dBm): RSSI-waarden onder -70 dBm duiden op een zwakker signaal, en naarmate het signaal verder verzwakt, neemt het risico op verminderde prestaties en mogelijke ontkoppeling toe.

4. Optimale RSSI voor verschillende gebruiksscenario’s:

 • VoIP en videostreaming: Voor toepassingen zoals Voice over IP (VoIP) en videostreaming is een hogere RSSI wenselijk om een ​​stabiele en ononderbroken verbinding te garanderen.
 • Algemeen surfen op internet: Basissurfen op internet kan nog steeds bevredigend zijn met gematigde RSSI-waarden, maar een sterker signaal is gunstig voor een responsievere ervaring.
 • Mission-Critical Applications: In omgevingen waar missie-kritische applicaties in gebruik zijn, is het handhaven van een sterke RSSI cruciaal om latentie en verstoringen te voorkomen.

5. Draadloze site-onderzoeken en optimalisatie:

 • Siteonderzoeken: Er worden draadloze locatieonderzoeken uitgevoerd om de signaalsterkte in verschillende gebieden te beoordelen. Optimale RSSI-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de beoogde dekking en gebruikersvereisten.
 • Aanpassingen en plaatsing: Het optimaliseren van de plaatsing van het toegangspunt, het aanpassen van de antennehoeken en het minimaliseren van interferentie helpen de gewenste RSSI-niveaus te bereiken.

6. Dynamische aard van wifi:

 • Signaalschommelingen: Wi-Fi-signalen kunnen fluctueren als gevolg van veranderingen in de omgeving, beweging van obstakels en interferentie. RSSI-waarden kunnen dynamisch variëren.
 • Adaptieve systemen: Sommige Wi-Fi-systemen hebben adaptieve functies die het zendvermogen en andere parameters aanpassen om een ​​optimale signaalkwaliteit te behouden.

7. Apparaatspecifieke overwegingen:

 • Apparaatgevoeligheid: Verschillende apparaten kunnen verschillende niveaus van gevoeligheid voor Wi-Fi-signalen hebben. Sommige apparaten behouden de connectiviteit mogelijk bij lagere RSSI-waarden dan andere.
 • Variabiliteit van fabrikant: RSSI-waarden kunnen ook variëren tussen verschillende fabrikanten van Wi-Fi-chipsets.

Conclusie:

Er bestaat geen universeel gedefinieerde “beste” RSSI-waarde voor Wi-Fi, omdat de optimale signaalsterkte afhangt van de specifieke toepassing en omgevingsomstandigheden. Netwerkbeheerders en gebruikers moeten rekening houden met het beoogde gebruik, de gewenste prestaties en de dynamische aard van draadloze omgevingen bij het interpreteren en optimaliseren van RSSI-waarden. Regelmatige monitoring, locatieonderzoek en adaptieve netwerkconfiguraties dragen bij aan het behouden van een optimale Wi-Fi-ervaring.

Recent Updates

Related Posts