Wat is EVM-meting in LTE?

Error Vector Magnitude (EVM) is een cruciale meetparameter in LTE-netwerken (Long-Term Evolution), vooral in de context van draadloze communicatiesystemen. EVM wordt gebruikt om de kwaliteit van de verzonden signalen te beoordelen en geeft inzicht in de prestaties van de modulatie- en demodulatieprocessen. In deze gedetailleerde uitleg zullen we onderzoeken wat EVM is, hoe het wordt gemeten en de betekenis ervan in LTE-netwerken.

1.Definitie van EVM:

 • EVM is een metriek die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de modulatie- en demodulatieprocessen in een communicatiesysteem te kwantificeren.
 • Het vertegenwoordigt het verschil tussen de ideale of verwachte constellatiepunten van het verzonden signaal en de feitelijk ontvangen constellatiepunten na demodulatie.

2.Sterrenbeelddiagram:

 • Het concept van EVM is nauw verbonden met het constellatiediagram, dat een grafische weergave is van het modulatieschema van het signaal.
 • Constellatiepunten in het diagram komen overeen met de verschillende symbolen die bij de modulatie worden gebruikt, en hun posities moeten idealiter op één lijn liggen met de verwachte posities voor nauwkeurige demodulatie.

3.Berekening van EVM:

 • EVM wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage en wordt berekend met behulp van de Root Mean Square (RMS)-formule.
 • Wiskundig gezien wordt EVM berekend als de RMS van het verschil tussen de ontvangen constellatiepunten en de ideale constellatiepunten, genormaliseerd door de RMS van de ideale constellatiepunten.

4.Betekenis van EVM in LTE:

 • EVM is een kritische maatstaf voor het evalueren van de kwaliteit van het verzonden signaal en de prestaties van de gehele communicatieketen.
 • Bij LTE is het bereiken van lage EVM-waarden essentieel voor het handhaven van hoge datasnelheden, het minimaliseren van fouten en het garanderen van betrouwbare communicatie.

5.Factoren die van invloed zijn op EVM in LTE:

 • Storingen in de zender:Eventuele onvolkomenheden of vervormingen in de zender, zoals faseruis, amplitude-onbalans of niet-lineariteiten, kunnen bijdragen aan een verhoogde EVM.
 • Kanaalvoorwaarden:Signaalvoortplanting via het draadloze kanaal kan vervormingen, vervaging en ruis veroorzaken, waardoor de nauwkeurigheid van de ontvangen constellatiepunten wordt beïnvloed.
 • Ontvangerprestaties:De kwaliteit van de ontvanger, inclusief demodulatie-algoritmen en hardwarecomponenten, speelt een cruciale rol bij het bepalen van EVM.

6.EVM-vereisten in LTE-standaarden:

 • LTE-normen specificeren maximale EVM-limieten waaraan moet worden voldaan om naleving van de gewenste prestaties te garanderen.
 • Deze vereisten variëren op basis van factoren zoals modulatieschema, bandbreedte en specifieke LTE-releaseversies.

7.Impact op datasnelheden en doorvoer:

 • Hoge EVM-waarden kunnen leiden tot fouten in het gedemoduleerde signaal, waardoor de Bit Error Rate (BER) wordt beïnvloed en de algehele systeemprestaties afnemen.
 • Lagere EVM-waarden worden geassocieerd met nauwkeurigere demodulatie, waardoor hogere datasnelheden en verbeterde doorvoer worden ondersteund.

8.Meetapparatuur voor EVM:

 • Gespecialiseerde testapparatuur, zoals vectorsignaalanalysatoren en signaalgeneratoren, wordt gebruikt om EVM nauwkeurig te meten.
 • Deze instrumenten bieden gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van het verzonden signaal, waardoor ingenieurs de systeemprestaties kunnen optimaliseren.

9.Continue monitoring en optimalisatie:

 • EVM-meting is geen eenmalig proces, maar vereist continue monitoring en optimalisatie, vooral in dynamische draadloze omgevingen.
 • Periodieke EVM-metingen helpen bij het identificeren en aanpakken van problemen die kunnen optreden als gevolg van veranderingen in netwerkomstandigheden of apparatuurprestaties.

Conclusie:

EVM-meting in LTE is een essentieel aspect om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de modulatie- en demodulatieprocessen binnen het communicatiesysteem te garanderen. Door de afwijking van ontvangen constellatiepunten ten opzichte van de ideale posities te kwantificeren, biedt EVM waardevolle inzichten in de algehele kwaliteit van het verzonden signaal. Het voldoen aan de gespecificeerde EVM-vereisten is essentieel voor het bereiken van hoge datasnelheden, het minimaliseren van fouten en het behouden van optimale LTE-netwerkprestaties.

Recent Updates

Related Posts