Wat is een normaal cyclisch voorvoegsel in 5G?

Wat is een normaal cyclisch voorvoegsel in 5G?

In 5G-communicatiesystemen is het Normal Cyclic Prefix (CP) een essentieel onderdeel dat wordt gebruikt bij de overdracht van gegevens via de ether. Het speelt een cruciale rol bij het garanderen van de betrouwbare en efficiënte communicatie van informatie tussen de zender (basisstation of zendmast) en de ontvanger (gebruikersapparaat, zoals een smartphone of tablet). In deze gedetailleerde uitleg zal ik dieper ingaan op wat het normale cyclische voorvoegsel in 5G is, waarom het belangrijk is, hoe het werkt en wat de implicaties zijn voor de prestaties van 5G-netwerken.

Wat is cyclisch voorvoegsel?

Voordat we specifiek ingaan op het normale cyclische voorvoegsel in 5G, is het belangrijk om te begrijpen wat een cyclisch voorvoegsel in het algemeen is en waarom het wordt gebruikt in draadloze communicatiesystemen.

Een cyclisch voorvoegsel is een segment van een verzonden signaal dat aan het begin van elk symbool of datablok wordt toegevoegd voordat het via de ether wordt verzonden. Dit voorvoegsel is in wezen een kopie van het laatste deel van het symbool of blok, en dient twee hoofddoelen:

 • Bewakingsinterval:Het cyclische voorvoegsel creëert een bewakingsinterval tussen opeenvolgende symbolen of datablokken. Dit bewakingsinterval helpt bij het verminderen van de effecten van multipath-fading, waarbij signalen kunnen reflecteren op objecten en meerdere paden kunnen volgen om de ontvanger te bereiken. Door dit bewakingsinterval te hebben, kan de ontvanger onderscheid maken tussen verschillende kopieën van hetzelfde signaal en interferentie verminderen, waardoor het gemakkelijker wordt om de originele gegevens te herstellen.
 • Circulariteit:Het cyclische voorvoegsel zorgt ervoor dat het verzonden signaal circulair van aard is, wat de verwerking aan de ontvangerzijde vereenvoudigt. Deze eigenschap van circulariteit maakt een efficiënte implementatie van de Fast Fourier Transform (FFT) mogelijk en vereenvoudigt egalisatie- en demodulatieprocessen.

Normaal cyclisch voorvoegsel in 5G:

In draadloze 5G-communicatiesystemen zijn er twee soorten cyclische voorvoegsels: Normaal Cyclisch Voorvoegsel (CP) en Uitgebreid Cyclisch Voorvoegsel (CP-EXT). Laten we ons in deze uitleg concentreren op het normale cyclische voorvoegsel.

Het normale cyclische voorvoegsel, vaak aangeduid als CP-1, is het standaard cyclische voorvoegsel dat wordt gebruikt in 5G-systemen. Het omvat het toevoegen van een vaste duur van een cyclisch voorvoegsel aan elk verzonden symbool of datablok. De lengte van het normale cyclische voorvoegsel wordt doorgaans bepaald door het ontwerp van de 5G-golfvorm en wordt gespecificeerd in termen van monsters of tijd.

De keuze voor de lengte van het normale cyclische voorvoegsel is een afweging tussen verschillende factoren, waaronder:

 • Multipath-vertragingsspreiding:De duur van het cyclische voorvoegsel moet lang genoeg zijn om het verwachte bereik van vertragingen veroorzaakt door multipath-voortplanting te dekken. Multipath-vertragingsspreiding treedt op wanneer signalen verschillende paden met verschillende lengtes volgen om de ontvanger te bereiken. Een langer cyclisch voorvoegsel kan deze vertragingen opvangen en een betrouwbare ontvangst garanderen.
 • Spectrale efficiëntie:Hoewel een langer cyclisch voorvoegsel de robuustheid tegen multipath-fading kan verbeteren, verbruikt het ook waardevolle spectrale bronnen. Het cyclische voorvoegsel neemt bandbreedte in beslag die anders zou kunnen worden gebruikt voor het verzenden van datasymbolen. Daarom is er een afweging tussen robuustheid en spectrale efficiëntie.
 • Kanaalvoorwaarden:De keuze van de cyclische prefixlengte kan ook afhangen van de specifieke kanaalomstandigheden in een bepaald implementatiescenario. In omgevingen met aanzienlijke voortplanting via meerdere paden kan bijvoorbeeld een langer cyclisch voorvoegsel de voorkeur hebben om vervaging tegen te gaan.
 • Latentie:De lengte van het cyclische voorvoegsel kan de latentie van het communicatiesysteem beïnvloeden. Kortere cyclische voorvoegsels leiden tot een lagere latentie, wat cruciaal is voor toepassingen die realtime communicatie vereisen, zoals autonome voertuigen of industriële automatisering.

Samenvattend is het normale cyclische voorvoegsel in 5G een segment van het verzonden signaal dat een bewakingsinterval biedt tussen symbolen of datablokken, waardoor de effecten van multipath-fading worden beperkt en de signaalverwerking bij de ontvanger wordt vereenvoudigd. De keuze van de cyclische prefixlengte is een ontwerpparameter die factoren zoals multipath-vertragingsspreiding, spectrale efficiëntie, kanaalomstandigheden en latentie in evenwicht brengt.

Hoe normaal cyclisch voorvoegsel werkt:

Laten we, om te begrijpen hoe het normale cyclische voorvoegsel in de praktijk werkt, een vereenvoudigd voorbeeld van een 5G-transmissie bekijken.

Stel dat een 5G-basisstation gegevens verzendt naar de smartphone van een gebruiker. De te verzenden gegevens worden onderverdeeld in symbolen of datablokken. Elk van deze symbolen wordt verwerkt en gemoduleerd voor verzending. Vóór verzending wordt aan elk symbool een normaal cyclisch voorvoegsel toegevoegd.

Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het werkt:

 • Symboolverwerking:De te verzenden gegevens zijn onderverdeeld in symbolen, die doorgaans in het digitale domein worden weergegeven.
 • Cyclisch voorvoegsel toevoegen:Voor elk symbool wordt een deel van het einde van dat symbool gedupliceerd en aan het begin toegevoegd, waardoor het cyclische voorvoegsel ontstaat. Dit bijgevoegde gedeelte is een replica van het laatste deel van het symbool.
 • Overdragen:De symbolen worden, samen met hun cyclische voorvoegsels, door het basisstation via de ether verzonden. Deze signalen kunnen verschillende voortplantingseffecten ondergaan, waaronder multipath-fading.
 • Receptie:Op de smartphone (of ontvanger) van de gebruiker wordt het ontvangen signaal verwerkt om de verzonden symbolen te herstellen. Het cyclische voorvoegsel is cruciaal in deze stap.
  • Bewakingsintervalgebruik:Het cyclische voorvoegsel dient als bewakingsinterval dat de ontvanger helpt onderscheid te maken tussen de verschillende kopieën van hetzelfde signaal dat via verschillende paden binnenkomt (multipadvoortplanting). Met dit bewakingsinterval kan de ontvanger de effecten van interferentie en fading, veroorzaakt door voortplanting via meerdere paden, beperken.
  • Circulariteit voor signaalverwerking:De circulariteitseigenschap van het cyclische voorvoegsel vereenvoudigt de signaalverwerking bij de ontvanger. Het stelt de ontvanger in staat efficiënt bewerkingen uit te voeren zoals Fast Fourier Transform (FFT), die essentieel zijn voor demodulatie en egalisatie.
 • Data herstel:Zodra de ontvanger het ontvangen signaal met behulp van het cyclische voorvoegsel met succes heeft verwerkt, kan hij de symbolen demoduleren en decoderen om de originele gegevens te herstellen.

Implicaties voor 5G-prestaties:

Het gebruik van het normale cyclische voorvoegsel in 5G heeft verschillende implicaties voor de prestaties van 5G-communicatiesystemen:

 • Robuustheid tegen multipath-fading:Het Normal Cyclic Prefix verbetert de robuustheid van 5G-communicatie tegen multipath-fading. Door een bewakingsinterval te bieden, kan de ontvanger effectief omgaan met vertraagde kopieën van het verzonden signaal, waardoor de impact van fading wordt verminderd.
 • Spectrale efficiëntie:Hoewel het normale cyclische voorvoegsel essentieel is voor robuuste communicatie, neemt het wel een deel van de beschikbare bandbreedte in beslag. Daarom is de keuze van de cyclische prefixlengte een ontwerp-trade-off tussen robuustheid en spectrale efficiëntie. Langere cyclische voorvoegsels bieden een betere bescherming tegen vervaging, maar verbruiken meer bandbreedte.
 • Overwegingen bij lage latentie:In scenario’s waarin een lage latentie van cruciaal belang is, zoals bij autonome voertuigen of industriële automatisering, moet de lengte van het cyclische voorvoegsel mogelijk zorgvuldig worden geoptimaliseerd. Kortere cyclische voorvoegsels resulteren in een lagere latentie, maar zijn mogelijk minder effectief in het tegengaan van vervaging.
 • Compatibiliteit:Het gebruik van het normale cyclische voorvoegsel is gestandaardiseerd in 5G-specificaties, waardoor compatibiliteit en interoperabiliteit tussen verschillende 5G-apparaten en netwerken wordt gegarandeerd.

Kortom, het normale cyclische voorvoegsel in 5G is een cruciaal onderdeel van het communicatiesysteem en biedt een bewakingsinterval en circulariteit voor signaalverwerking. Het speelt een cruciale rol bij het garanderen van betrouwbare en efficiënte gegevensoverdracht, vooral in de aanwezigheid van multipath-fading. De keuze van de lengte van het cyclische voorvoegsel is een ontwerpparameter die rekening houdt met de afwegingen tussen robuustheid, spectrale efficiëntie en latentie, afhankelijk van het specifieke implementatiescenario en de toepassingsvereisten.

Recent Updates

Related Posts