Wat is een goede adviesprijs voor LTE?

Referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP) is een kritische maatstaf in LTE-netwerken (Long-Term Evolution) die het vermogensniveau meet van de referentiesignalen die worden verzonden door het basisstation van de cel (eNodeB) zoals ontvangen door de gebruikersapparatuur (UE). RSRP is een essentiële indicator voor de signaalsterkte tussen de UE en de cel en beïnvloedt de kwaliteit van de draadloze verbinding. Bij het bepalen van wat een goede RSRP voor LTE is, moet rekening worden gehouden met factoren zoals dekking, datasnelheden en algehele netwerkprestaties. Laten we eens kijken naar de details van RSRP in LTE en wat als een goede RSRP wordt beschouwd:

1. Definitie van RSRP:

Definitie:

 • RSRP is het vermogensniveau van de referentiesignalen ontvangen van het basisstation van de bedienende cel, gemeten bij de UE.

Kenmerken:

 • Celmeting: RSRP geeft informatie over de sterkte van het signaal van de bedienende cel, wat helpt bij celselectie en overdrachtsbeslissingen.
 • Gerapporteerd in dBm: RSRP-waarden worden doorgaans gerapporteerd in decibel ten opzichte van één milliwatt (dBm).

2. RSRP-meting in LTE:

Meetproces:

 • Downlinksignalen: RSRP wordt gemeten op basis van het vermogensniveau van de downlinkreferentiesignalen verzonden door de eNodeB.
 • Intrafrequentiemetingen: RSRP is cruciaal voor intrafrequentiemetingen, waardoor de UE de sterkte van aangrenzende cellen op dezelfde frequentie kan beoordelen.

3. Interpretatie van RSRP-waarden:

RSRP-bereik:

 • Typisch bereik: RSRP-waarden in LTE variëren doorgaans van -140 dBm tot -44 dBm.
 • Hogere waarden: Hogere (minder negatieve) RSRP-waarden duiden op sterkere ontvangen signalen.

Interpretatie:

 • Goede RSRP (bijv. -80 dBm en hoger): Over het algemeen beschouwd als een goede signaalsterkte, wat wijst op een sterke verbinding met de bedienende cel.
 • Gematigde RSRP (bijv. -90 dBm tot -80 dBm): Geeft een gemiddelde signaalsterkte aan, die nog steeds betrouwbare communicatie biedt, maar kan gevolgen hebben voor de datasnelheden en dekking.
 • Zwakke RSRP (lager dan -90 dBm): Vertegenwoordigt een zwakkere signaalsterkte, wat mogelijk kan leiden tot lagere datasnelheden en mogelijke dekkingsproblemen.

4. Factoren die een goede RSRP beïnvloeden:

Netwerk dekking:

 • Celdichtheid: In gebieden met een hogere celdichtheid is het bereiken van goede RSRP-waarden beter haalbaar, waardoor voldoende dekking wordt gegarandeerd.

Signaalvoortplanting:

 • Voortplantingsomstandigheden: Signaalvoortplantingsomstandigheden, beïnvloed door obstakels en omgevingsfactoren, kunnen de RSRP-waarden beïnvloeden.

Antenneconfiguratie:

 • Antenneversterking: De versterking van antennes die in de eNodeB en de UE worden gebruikt, kan de RSRP-waarden beïnvloeden.

5. Impact op LTE-prestaties:

Datasnelheden:

 • Hogere RSRP: Goede RSRP-waarden dragen bij aan hogere datasnelheden, waardoor snellere en betrouwbaardere datatransmissie mogelijk is.

Overdrachtsprestaties:

 • Stabiele verbinding: Goede RSRP ondersteunt stabiele verbindingen, waardoor de kans op onnodige overdrachten wordt verkleind.

Servicekwaliteit (QoS):

 • Betrouwbaarheid: Een goede RSRP is cruciaal voor het bereiken van betrouwbare communicatie en het behouden van de kwaliteit van de dienstverlening.

6. Overwegingen voor een goede adviesprijs:

Gebruikerservaring:

 • Bevredigende connectiviteit: Een goede RSRP zorgt voor bevredigende connectiviteit, waardoor problemen zoals afgebroken oproepen of gegevensonderbrekingen worden geminimaliseerd.

Netwerkoptimalisatie:

 • Geoptimaliseerde celindeling: Goed geoptimaliseerde celindelingen dragen bij aan het bereiken van goede RSRP-waarden in het hele netwerk.

Continu toezicht:

 • Real-time monitoring: Continue monitoring van RSRP-waarden stelt netwerkoperators in staat gebieden te identificeren met potentiële dekkings- of prestatieproblemen.

Conclusie:

Concluderend wordt algemeen aangenomen dat een goede RSRP voor LTE -80 dBm en hoger is. Het bereiken en behouden van goede RSRP-waarden is cruciaal voor het garanderen van sterke en betrouwbare verbindingen, het ondersteunen van hogere datasnelheden en een positieve gebruikerservaring. Factoren zoals netwerkdekking, signaalvoortplanting en antenneconfiguratie spelen een belangrijke rol bij het bepalen van RSRP-waarden. Voortdurende monitoring- en optimalisatie-inspanningen zijn essentieel voor netwerkexploitanten om eventuele uitdagingen aan te pakken en een consistent goede RSRP over het hele LTE-netwerk te behouden.

Recent Updates

Related Posts