Wat is de TAC in LTE?

De Tracking Area Code (TAC) in LTE, ook wel bekend als Tracking Area Identity (TAI), is een cruciaal element in de netwerkarchitectuur dat helpt bij het volgen en beheren van mobiele apparaten terwijl ze zich over het LTE-netwerk verplaatsen. Laten we de details van de TAC in LTE eens bekijken.

Definitie:

De TAC is een unieke identificatie die is toegewezen aan een volggebied binnen het LTE-netwerk. Een volggebied is een geografisch gebied dat meerdere cellen omvat, de basiscommunicatie-eenheden in LTE. De TAC wordt gebruikt om verschillende volggebieden binnen het netwerk te onderscheiden en te identificeren.

Doel:

Het primaire doel van de TAC is het mogelijk maken van efficiënt volgen en beheren van mobiele apparaten bij de overgang tussen verschillende volggebieden. Wanneer een mobiel apparaat zich van het ene volggebied naar het andere verplaatst, helpt de TAC het netwerk de locatie van het apparaat bij te werken en een naadloze connectiviteit te garanderen.

Structuur:

De TAC is een 16-bits veld binnen de LTE Tracking Area Identity (TAI). De TAI bestaat uit de Mobiele Landcode (MCC), Mobiele Netwerkcode (MNC) en TAC. De MCC en MNC identificeren samen het PLMN (Public Land Mobile Network), terwijl de TAC het volggebied binnen dat PLMN specificeert.

Registratiegebied:

Het volggebied kan verder worden onderverdeeld in registratiegebieden. Wanneer een mobiel apparaat een nieuw registratiegebied betreedt, moet het zich bij het netwerk registreren om de locatiegegevens bij te werken. De TAC is cruciaal in dit registratieproces en helpt het netwerk de overdracht en mobiliteit efficiënt te beheren.

Verbinding tot stand gebracht:

Tijdens het tot stand brengen van de eerste verbinding of wanneer een apparaat naar een nieuw volggebied beweegt, speelt de TAC een cruciale rol bij de signalering tussen het mobiele apparaat en het LTE-netwerk. Dit zorgt ervoor dat het netwerk oproepen, berichten en gegevens kan routeren naar het juiste volggebied waar het apparaat zich momenteel bevindt.

Locatie-update:

Terwijl een mobiel apparaat beweegt, werkt het periodiek zijn locatie bij via het netwerk. De TAC vergemakkelijkt dit proces door het volggebied aan te geven waarin het apparaat zich momenteel bevindt. Deze informatie is cruciaal voor het optimaliseren van netwerkbronnen en het garanderen van een soepele overdracht tussen cellen.

Beveiliging en authenticatie:

De TAC is ook betrokken bij beveiligings- en authenticatieprocedures. Het draagt ​​bij aan het genereren van beveiligingssleutels die worden gebruikt om de communicatie tussen het mobiele apparaat en het LTE-netwerk te beveiligen, waardoor de algehele beveiliging van de draadloze communicatie wordt verbeterd.

Conclusie:

In wezen is de Tracking Area Code (TAC) een cruciaal onderdeel van LTE-netwerken en speelt het een sleutelrol bij het volgen van de locatie van mobiele apparaten terwijl ze zich door verschillende volggebieden bewegen. Het efficiënte gebruik ervan is essentieel voor naadloze overdrachten, optimaal resourcebeheer en het garanderen van de veiligheid van draadloze communicatie binnen het LTE-ecosysteem.

Recent Updates

Related Posts