Wat is de rol van FFT in LTE?

Fast Fourier-transformatie (FFT) in LTE:

In Long-Term Evolution (LTE)-netwerken is de Fast Fourier Transform (FFT) een fundamentele signaalverwerkingstechniek die een cruciale rol speelt bij de modulatie en demodulatie van radiosignalen. FFT wordt gebruikt in het Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)-schema, een belangrijke modulatietechniek die in LTE wordt gebruikt voor efficiënte gegevensoverdracht. Laten we ons verdiepen in de gedetailleerde rol van FFT in LTE:

1. Inleiding tot OFDM in LTE:

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is een modulatietechniek die algemeen wordt toegepast in LTE om de datasnelheden te verbeteren en de effecten van multipath-fading in draadloze communicatiekanalen te verzachten. OFDM verdeelt het beschikbare frequentiespectrum in meerdere orthogonale subdraaggolven, die elk een deel van de totale gegevens dragen.

2. Belangrijkste kenmerken van OFDM:

OFDM vertoont verschillende belangrijke kenmerken die het geschikt maken voor snelle datatransmissie in LTE:

2.1. Orthogonaliteit:

 • Subcarriers in OFDM staan ​​orthogonaal ten opzichte van elkaar, wat betekent dat ze elkaar niet hinderen.
 • Deze orthogonaliteit maakt efficiënt gebruik van het frequentiespectrum mogelijk zonder interferentie tussen hulpdraaggolven te veroorzaken.

2.2. Veerkracht tegen multipath-fading:

 • OFDM is zeer geschikt voor het omgaan met multipath-fading, een fenomeen waarbij signalen meerdere paden volgen om de ontvanger te bereiken.
 • Door de scheiding van hulpdraaggolven in tijd en frequentie kan de ontvanger onderscheid maken tussen vertraagde versies van het verzonden signaal.

2.3. Aanpassingsvermogen aan kanaalomstandigheden:

 • OFDM-systemen kunnen zich aanpassen aan variërende kanaalomstandigheden door de modulatie- en coderingsschema’s voor individuele subdraaggolven aan te passen.
 • Dit aanpassingsvermogen verbetert de algehele robuustheid en betrouwbaarheid van de communicatieverbinding.

3. Rol van FFT in LTE OFDM:

De implementatie van OFDM omvat het gebruik van FFT, dat zowel aan de zender- als aan de ontvangerzijde wordt gebruikt voor respectievelijk modulatie en demodulatie.

3.1. Modulatie (zenderzijde):

 • Aan de zenderzijde worden gegevens gemoduleerd op de individuele subdraaggolven met behulp van Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), de omgekeerde werking van FFT.
 • IFFT converteert frequentiedomeinsymbolen naar tijddomeinsignalen, waardoor de OFDM-golfvorm voor verzending ontstaat.

3.2. Demodulatie (ontvangerzijde):

 • Aan de ontvangerzijde wordt het ontvangen OFDM-signaal onderworpen aan FFT om het van het tijddomein terug naar het frequentiedomein te converteren.
 • FFT scheidt de individuele subdraaggolven, waardoor de ontvanger de originele datasymbolen kan herstellen.

4. Belangrijke stappen bij FFT-bediening:

De FFT-operatie omvat de volgende belangrijke stappen:

4.1. Signaalbemonstering:

 • Het ontvangen signaal wordt met discrete tijdsintervallen bemonsterd om een ​​digitale representatie te verkrijgen.

4.2. Transformatie van tijddomein naar frequentiedomein:

 • FFT voert de transformatie uit van het bemonsterde signaal van het tijddomein naar het frequentiedomein.
 • Het ontleedt het signaal in de samenstellende frequentiecomponenten.

4.3. Behoud van orthogonaliteit:

 • De orthogonaliteit van de hulpdraaggolven blijft behouden tijdens de FFT-operatie, waardoor een storingsvrije scheiding van individuele frequenties wordt gegarandeerd.

4.4. Complexe signaalrepresentatie:

 • FFT resulteert in een complexe weergave van het signaal, met zowel magnitude- als fase-informatie.

5. Toewijzing van subcarriers en middelenbeheer:

Bij LTE is FFT een integraal onderdeel van de toewijzing van subcarriers en het beheer van hulpbronnen. Het aantal subdragers, hun onderlinge afstand en de toewijzing van hulpbronnen zijn kritische parameters die worden bepaald door de FFT-operatie. Deze parameters worden geconfigureerd op basis van factoren zoals kanaalomstandigheden, beschikbaarheid van bandbreedte en de gewenste datasnelheid.

6. Conclusie:

Concluderend kan worden gesteld dat de Fast Fourier Transform (FFT) een fundamentele signaalverwerkingstechniek is die een centrale rol speelt bij de implementatie van Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in LTE-netwerken. FFT wordt zowel aan de zender- als aan de ontvangerzijde gebruikt voor het moduleren en demoduleren van signalen, wat bijdraagt ​​aan het efficiënte gebruik van het frequentiespectrum, de veerkracht tegen kanaalbeperkingen en het aanpassingsvermogen aan wisselende communicatieomstandigheden. De naadloze integratie van FFT in het OFDM-schema van LTE is essentieel voor het bereiken van snelle en betrouwbare datatransmissie in moderne draadloze netwerken.

Recent Updates

Related Posts