Wat is de overdrachtstijd voor LTE?

De overdrachtstijd in LTE (Long-Term Evolution) verwijst naar de tijd die een mobiel apparaat of gebruikersapparatuur (UE) nodig heeft om tijdens een overdrachtsproces over te schakelen van de broncel naar de doelcel. De overdrachtstijd is een kritische maatstaf in draadloze communicatiesystemen, omdat deze een directe invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en de gebruikerservaring. De LTE-overdrachtstijd omvat verschillende fasen, die elk bijdragen aan de totale tijd die nodig is voor een naadloze overdracht. Laten we de gedetailleerde componenten van de overdrachtstijd in LTE eens bekijken:

1. Meting en triggering:

 • Continu meten: Het overdrachtsproces begint met het continu meten van de signaalkwaliteit en andere relevante parameters van de broncel door de UE. Deze metingen, waaronder signaalsterkte (RSRP, RSSI), signaalkwaliteit (SINR) en andere radioomstandigheden, zijn cruciaal voor het activeren van de overdracht wanneer bepaalde drempels worden overschreden.

2. Gebeurtenistriggering:

 • Threshold Crossing: Zodra de gemeten parameters vooraf gedefinieerde drempels overschrijden, wordt een gebeurtenis geactiveerd, die aangeeft dat een overdracht nodig kan zijn. Het activeren van deze gebeurtenis initieert het proces van het evalueren van de noodzaak van een overdracht.

3. Meetrapport en verzending:

 • Rapport genereren: De UE genereert een meetrapport met informatie over de huidige radioomstandigheden. Dit rapport wordt vervolgens ter evaluatie naar de bron-eNB (geëvolueerde NodeB) verzonden. De tijd die de UE nodig heeft om dit rapport te genereren en te verzenden, draagt ​​bij aan de totale overdrachtstijd.

4. Besluitvorming bij de bron eNB:

 • Evaluatie van rapporten: De bron-eNB evalueert de meetrapporten die zijn ontvangen van de UE. Het besluitvormingsproces omvat overwegingen zoals signaalkwaliteit, taakverdeling en mobiliteitsbeheerbeleid om te bepalen of een overdracht vereist is. De tijd die nodig is voor deze evaluatie is van invloed op de algehele overdrachtstijd.

5. Doelcelselectie:

 • Identificatie en coördinatie: De bron-eNB identificeert potentiële doelcellen op basis van de evaluatie van meetrapporten. De tijd die nodig is om een ​​geschikte doelcel te selecteren en te coördineren met de doel-eNB beïnvloedt de overdrachtstijd.

6. Overdrachtsvoorbereiding:

 • Toewijzing van middelen: De bron- en doel-eNB’s coördineren ter voorbereiding op de overdracht. Bronnen in de doelcel worden toegewezen en de UE-context wordt overgedragen. Dit omvat het opzetten van radiodragers, het garanderen van QoS-parameters (Quality of Service) en het configureren van de noodzakelijke parameters voor de overdracht.

7. RRC Herconfiguratie van verbinding:

 • Berichttransmissie: De bron-eNB verzendt een RRC (Radio Resource Control) Connection Reconfiguration-bericht naar de UE, waarin deze wordt geïnstrueerd om de radioparameters voor de overdracht opnieuw te configureren. De tijd die de UE nodig heeft om dit bericht te ontvangen en te implementeren, draagt ​​bij aan de overdrachtstijd.

8. Overdrachtsuitvoering:

 • Gegevensoverdracht: De daadwerkelijke uitvoering van de overdracht omvat het overbrengen van de lopende communicatiesessie van de broncel naar de doelcel. De UE begint met het verzenden en ontvangen van gegevens via de doel-eNB, waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. De overdrachtstijd omvat de duur van deze gegevensoverdracht.

9. Overdrachtsbevestiging:

 • Verificatie en bevestiging: Nadat de overdracht is uitgevoerd, verifieert de doel-eNB de succesvolle ontvangst van de transmissies van de UE en bevestigt de voltooiing van de overdracht. De UE en zowel de bron- als de doel-eNB’s werken hun interne status bij om de succesvolle overdracht weer te geven.

10. Radiodrager-release:

 • Toewijzing van bronnen: Zodra de overdracht is bevestigd, geeft de bron-eNB de bronnen vrij die zijn toegewezen aan de UE in de broncel. Dit omvat het vrijgeven van de radiodragers en het ongedaan maken van de toewijzing van bronnen die tijdelijk waren gereserveerd voor de verbinding van de UE.

11. Optimalisatie na overdracht:

 • Aanpassing en optimalisatie: Na de overdracht kan het netwerk optimalisatieprocedures uitvoeren, zoals taakverdeling of het aanpassen van overdrachtsparameters op basis van het gedrag van de UE en de netwerkomstandigheden. Dit draagt ​​bij aan het behoud van de algehele efficiëntie en prestaties van het LTE-netwerk.

Factoren die de overdrachtstijd beïnvloeden:

A. Propagatievertraging:

 • Afstand tussen cellen: De fysieke afstand tussen de bron- en doelcellen draagt ​​bij aan de voortplantingsvertraging. Langere afstanden kunnen resulteren in langere overdrachtstijden.

B. Netwerkbelasting:

 • Congestieniveaus: De algehele netwerkbelasting en congestieniveaus kunnen van invloed zijn op de overdrachtstijd. Hogere congestie kan leiden tot langere overdrachtstijden omdat het netwerk meer verkeer verwerkt.

C. Overdrachtstype:

 • Intra-frequentie of inter-frequentie: Het type overdracht (intra-frequentie of inter-frequentie) kan de overdrachtstijd beïnvloeden. Interfrequentie-overdrachten kunnen extra complexiteit en tijd met zich meebrengen vergeleken met intra-frequentieoverdrachten.

D. UE-mogelijkheid:

 • Verwerkingskracht: De verwerkingskracht van de UE beïnvloedt hoe snel deze meetrapporten kan genereren, overdrachtsopdrachten kan verwerken en zich kan aanpassen aan nieuwe radioparameters.

e. Netwerk configuratie:

 • Optimalisatiebeleid: De configuratie van het overdrachtsoptimalisatiebeleid, inclusief drempels en timers, kan van invloed zijn op het besluitvormingsproces en de algehele overdrachtstijd.

Conclusie:

De overdrachtstijd in LTE is een uitgebreide maatstaf die verschillende fasen omvat, waaronder meting, triggering, besluitvorming, voorbereiding, uitvoering en bevestiging. Het wordt beïnvloed door factoren zoals signaalomstandigheden, netwerkbelasting, overdrachtstype, UE-mogelijkheden en netwerkconfiguratie. Het minimaliseren van de overdrachtstijd is cruciaal voor het bieden van een naadloze en hoogwaardige gebruikerservaring in LTE-netwerken.

Recent Updates

Related Posts