Wat is de modulatie van QPSK?

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) is een digitaal modulatieschema dat in communicatiesystemen wordt gebruikt om gegevens te verzenden door de fase van het draaggolfsignaal te variëren. Laten we de modulatie van QPSK in detail onderzoeken:

1.Basisprincipes van Phase Shift Keying (PSK):

 • Binaire representatie:
  • PSK is een type digitale modulatie waarbij de fase van het draaggolfsignaal wordt gewijzigd om binaire symbolen weer te geven.
  • In basis-PSK worden twee verschillende faseverschuivingen gebruikt: 0 en 180 graden.

2.Kwadratuur Phase Shift Keying (QPSK):

 • Uitbreiding van PSK:
  • QPSK is een uitbreiding van PSK die vier verschillende faseverschuivingen gebruikt om symbolen weer te geven.
  • De faseverschuivingen zijn doorgaans 0, 90, 180 en 270 graden.
 • Symbooltoewijzing:
  • In QPSK vertegenwoordigt elk symbool twee bits informatie, waardoor een efficiënter gebruik van de beschikbare bandbreedte mogelijk is.
  • De vier faseverschuivingen worden afgebeeld op de mogelijke combinaties van twee bits in een binaire reeks.
 • Sterrenbeelddiagram:
  • Het constellatiediagram voor QPSK toont vier punten, die elk overeenkomen met een van de vier faseverschuivingen.
  • De punten worden doorgaans gepositioneerd op de hoekpunten van een vierkant in het complexe vlak.
 • Modulatieproces:
  • QPSK moduleert het draaggolfsignaal door de fase ervan te veranderen op basis van de binaire informatie die wordt verzonden.
  • Het modulatieproces omvat het selecteren van een van de vier faseverschuivingen op basis van de twee bits die door elk symbool worden weergegeven.
 • Signaalweergave:
  • QPSK-signalen kunnen in het tijddomein worden weergegeven als een reeks pulsen, waarbij elke puls overeenkomt met een symbool.
  • In het frequentiedomein vertonen QPSK-signalen een karakteristieke spectrale efficiëntie, waardoor een hogere datasnelheid mogelijk is vergeleken met standaard PSK.
 • Golfvormkenmerken:
  • De QPSK-golfvorm wordt gekenmerkt door discrete faseverschuivingen aan de symboolgrenzen, wat resulteert in een reeks afzonderlijke punten in het constellatiediagram.

3.Symboolovergangen en zenderbediening:

 • Gecontroleerde transities:
  • QPSK is ontworpen om gecontroleerde overgangen tussen symbolen te hebben om abrupte veranderingen in het signaal te voorkomen.
  • De overgangen worden zorgvuldig beheerd om vervorming en spectrale hergroei te minimaliseren.
 • Zenderbediening:
  • De zender in een QPSK-systeem genereert het draaggolfsignaal en moduleert de fase ervan op basis van de te verzenden binaire informatie.
  • Het gemoduleerde signaal wordt vervolgens via het communicatiekanaal verzonden.

4.Toepassingen:

 • Draadloze communicatie:
  • QPSK wordt veel gebruikt in draadloze communicatiesystemen, waaronder satellietcommunicatie, digitale uitzendingen en mobiele communicatie.
 • Dataoverdracht:
  • QPSK is gekozen vanwege zijn spectrale efficiëntie, waardoor de transmissie van een hogere datasnelheid mogelijk is binnen de beschikbare bandbreedte.

5.Conclusie:

 • Modulatie Samenvatting:
  • QPSK moduleert het draaggolfsignaal door de fase ervan te variëren tussen vier verschillende verschuivingen, die elk overeenkomen met een unieke combinatie van twee bits.
  • Het modulatieproces omvat gecontroleerde overgangen tussen symbolen, waardoor spectrale efficiëntie wordt gegarandeerd en vervorming wordt geminimaliseerd.
 • Toepassingen:
  • QPSK vindt toepassingen in diverse communicatiesystemen waarbij efficiënt gebruik van bandbreedte en hogere datasnelheden essentieel zijn.

Samenvattend is QPSK een digitaal modulatieschema dat de basisprincipes van Phase Shift Keying (PSK) uitbreidt. Het gebruikt vier verschillende faseverschuivingen om symbolen weer te geven, waardoor de overdracht van twee bits per symbool mogelijk is. Het modulatieproces omvat zorgvuldig gecontroleerde overgangen tussen symbolen, en QPSK wordt veel gebruikt in draadloze communicatiesystemen vanwege zijn spectrale efficiëntie en het vermogen om hogere datasnelheden te bereiken.

Recent Updates

Related Posts