Wat is de minimale latentie van de etherinterface die vereist is door Urllc in 5G?

Wat is de minimale latentie van de etherinterface die vereist is door Urllc in 5G?

De minimale etherinterface-latentie die vereist is voor Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC) in 5G wordt doorgaans gespecificeerd als 1 milliseconde (ms) voor eenrichtingscommunicatie. Deze lage latentie is een cruciaal kenmerk van URLLC, dat is ontworpen om toepassingen te ondersteunen die een extreem lage latentie en hoge betrouwbaarheid vereisen, zoals industriële automatisering, autonome voertuigen en operaties op afstand. Het is vermeldenswaard dat het bereiken van deze lage latentie verschillende optimalisaties en verbeteringen in de 5G-netwerkinfrastructuur met zich meebrengt om tijdige levering van gegevens met minimale vertraging te garanderen.

Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC) is een van de belangrijkste communicatiediensten die de 5G-technologie wil leveren. URLLC is ontworpen voor toepassingen en gebruiksscenario’s waarbij extreem lage latentie en hoge betrouwbaarheid van het grootste belang zijn. Deze toepassingen omvatten industriële automatisering, autonome voertuigen, operaties op afstand en andere bedrijfskritische scenario’s. Om aan de strenge eisen van deze gebruiksscenario’s te voldoen, stelt 5G een doel voor een minimale latentie van de luchtinterface, wat cruciaal is voor het succes van URLLC.

Minimale latentiedoelstelling voor luchtinterface

In 5G wordt het minimale latentiedoel voor de etherinterface voor URLLC doorgaans gespecificeerd als 1 milliseconde (ms) voor eenrichtingscommunicatie. Dit betekent dat de tijd die een datapakket nodig heeft om van de zender (zender) naar de ontvanger (ontvanger) in het draadloze netwerk te reizen, niet langer mag zijn dan 1 ms. Dit ambitieuze doel is aanzienlijk lager dan wat haalbaar was met eerdere generaties draadloze technologie, waardoor het geschikt is voor toepassingen die vrijwel onmiddellijke gegevensoverdracht vereisen.

Uitdagingen bij het bereiken van lage latentie

Het bereiken van een dergelijke lage latentie in de luchtinterface is geen eenvoudige taak en vereist verschillende optimalisaties en verbeteringen in de 5G-netwerkinfrastructuur:

  1. Kortere transmissietijden:5G omvat technieken om de tijd die nodig is om gegevens te verzenden te minimaliseren. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van geavanceerde modulatie- en coderingsschema’s om meer gegevens in een kortere tijd te verzenden.
  2. Edge-computergebruik:Edge computing-faciliteiten worden dichter bij de eindgebruikers ingezet, waardoor de fysieke afstand die gegevens moeten afleggen, wordt verkleind. Dit helpt bij het verminderen van de latentie, omdat gegevens dichter bij de bron kunnen worden verwerkt en er actie op kan worden ondernomen.
  3. Netwerk-slicing:5G maakt netwerk-slicing mogelijk, waarbij verschillende ‘segmenten’ van het netwerk aan verschillende applicaties kunnen worden toegewezen. URLLC kan beschikken over een eigen netwerksegment, waardoor een lage latentie wordt gegarandeerd zonder interferentie van ander verkeer.
  4. Prioriteit en QoS:Quality of Service (QoS)-mechanismen in 5G geven voorrang aan URLLC-verkeer en zorgen ervoor dat dit met minimale vertraging wordt verzonden, zelfs tijdens netwerkcongestie.
  5. Geavanceerde antennetechnologieën:Het gebruik van geavanceerde antennetechnologieën zoals Massive MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) verbetert de ruimtelijke efficiëntie van het netwerk, waardoor de tijd die signalen nodig hebben om hun bestemming te bereiken, wordt verkort.

De minimale latentie van de etherinterface die URLLC in 5G vereist, is 1 milliseconde, waardoor het geschikt is voor toepassingen die een ultralage latentie en hoge betrouwbaarheid vereisen. Om deze lage latentie te bereiken is een combinatie van technieken nodig, zoals kortere transmissietijden, edge computing, network slicing, QoS-prioritering en geavanceerde antennetechnologieën. Deze optimalisaties zorgen er gezamenlijk voor dat 5G kan voldoen aan de strenge eisen van URLLC-gebruiksscenario’s, waardoor een revolutie in de industrie wordt teweeggebracht en nieuwe toepassingen mogelijk worden gemaakt die niet haalbaar waren met eerdere generaties draadloze technologie.

Recent Updates

Related Posts