Wat is de interfrequentie-overdrachtsoproepstroom in LTE?

Inter-frequentie overdracht (IFHO) in LTE omvat een reeks stappen om het apparaat van een gebruiker naadloos over te zetten van de ene frequentieband naar de andere. Het begint met signaalmeting en -evaluatie, waarbij de overdracht wordt geactiveerd wanneer de signaalkwaliteit van een naburige cel beter is. De bedienende cel informeert het netwerk, dat zich voorbereidt op de overdracht.

Er wordt een overdrachtscommando naar het apparaat van de gebruiker gestuurd, met de opdracht om naar de doelcel over te schakelen. Zodra de verbinding succesvol is, wordt het dataverkeer via de nieuwe cel doorgestuurd en wordt de overdracht bevestigd. Dit zorgt voor een ononderbroken connectiviteit terwijl gebruikers tussen verschillende frequentiebanden schakelen, waardoor de netwerkprestaties worden geoptimaliseerd.

Wat is de interfrequentie-overdrachtsgespreksstroom in LTE?

Inter-Frequency Handover (IFHO) is een essentiële operatie in Long-Term Evolution (LTE)-netwerken die naadloze mobiliteit voor gebruikers mogelijk maakt terwijl ze zich tussen verschillende frequentiebanden verplaatsen. Bij LTE zijn er meerdere frequentiebanden toegewezen voor mobiele communicatie. Wanneer het apparaat van een gebruiker van de ene frequentieband naar de andere gaat, moet het netwerk een interfrequentie-overdracht uitvoeren om een ​​ononderbroken service te garanderen.

Hier volgt een gedetailleerde uitleg van de interfrequentie-overdrachtsoproepstroom in LTE:

Meting en evaluatie:

 • Het proces begint met het apparaat van de gebruiker dat voortdurend de kwaliteit van de signalen van naburige cellen meet, inclusief cellen die op verschillende frequentiebanden werken.
 • Het apparaat rapporteert deze metingen periodiek aan de bedienende cel.

De overdracht activeren:

 • Wanneer de kwaliteit van het signaal van een naburige cel een vooraf gedefinieerde drempel overschrijdt en als beter wordt beschouwd dan het signaal van de bedienende cel, besluit het netwerk een interfrequentie-overdracht te initiëren.
 • De beslissing kan ook gebaseerd zijn op andere factoren, zoals netwerkcongestie of taakverdeling.

Overdrachtsverzoek:

 • De bedienende cel stuurt een overdrachtsverzoekbericht naar de Mobility Management Entity (MME) en de Serving Gateway (SGW) om hen te informeren over de komende overdracht.
 • De MME initieert de noodzakelijke procedures voor de voorbereiding van de overdracht.

Voorbereidingsfase:

 • De MME selecteert de doelcel (de cel op de nieuwe frequentieband) en informeert de bedienende cel.
 • De bedienende cel configureert de noodzakelijke parameters voor de overdracht, zoals de radiobronnen op de doelcel.
 • Het apparaat van de gebruiker krijgt de opdracht om zich voor te bereiden op de overdracht.

Overdrachtscommando:

 • De bedienende cel stuurt een overdrachtsopdrachtbericht naar het apparaat van de gebruiker, met de opdracht om naar de doelcel over te schakelen.
 • Het bericht bevat details zoals de nieuwe frequentieband, celidentiteit en timinginformatie voor de overdracht.

Uitvoering van overdracht:

 • Het apparaat van de gebruiker volgt de instructies in het overdrachtscommando en stemt af op de frequentie van de doelcel.
 • Het voert metingen uit om ervoor te zorgen dat de signaalkwaliteit op de doelcel acceptabel is.

Voltooiing van de overdracht:

 • Zodra het apparaat van de gebruiker met succes een verbinding met de doelcel tot stand heeft gebracht en aan de kwaliteitscriteria voldoet, verzendt het een bericht Overdracht voltooid naar de bedienende cel.
 • De bedienende cel informeert de MME en SGW dat de overdracht voltooid is.

Gegevens doorsturen:

 • Datapakketten worden nu door de doelcel gerouteerd, waardoor de voortdurende communicatie van de gebruiker ononderbroken blijft.
 • De SGW werkt zijn route-informatie dienovereenkomstig bij.

Bevestiging van overdracht:

De MME bevestigt de voltooiing van de overdracht en informeert het kernnetwerk dat de gebruiker met succes is overgestapt naar de nieuwe frequentieband.

Bronnen vrijgeven:

De bronnen op de oude bedienende cel worden vrijgegeven en het netwerk keert terug naar zijn normale werking.

Interfrequentie-overdrachten in LTE zijn cruciaal voor het bieden van een naadloze gebruikerservaring, vooral in scenario’s waarin verschillende frequentiebanden worden gebruikt om de dekking en capaciteit te optimaliseren. Dit proces zorgt ervoor dat gebruikers verbonden kunnen blijven en hun lopende datasessies kunnen voortzetten terwijl ze zich verplaatsen tussen cellen die op verschillende frequenties werken.

Recent Updates

Related Posts