Wat is de interface tussen eNB en MME?

De interface tussen de eNB (evolved NodeB) en de MME (Mobility Management Entity) in LTE-netwerken (Long-Term Evolution) staat bekend als de S1-interface. Deze interface is een cruciaal onderdeel van de LTE-architectuur en vergemakkelijkt de communicatie en coördinatie tussen de eNB, verantwoordelijk voor radiotoegang, en de MME, verantwoordelijk voor mobiliteitsbeheer en besturingsvlaksignalering. Laten we de gedetailleerde functies, protocollen en interacties op de S1-interface eens bekijken:

1.Definitie van S1-interface:

 • De S1-interface is de interface die de eNB verbindt met de MME in LTE-netwerken. Het dient als de communicatieverbinding voor besturingsvlaksignalering tussen het radiotoegangsnetwerk (eNB) en de kernnetwerkelementen (MME).

2.Functies van de S1-interface:

 • Mobiliteitsmanagement:De S1-interface maakt de uitwisseling van informatie met betrekking tot abonneemobiliteit mogelijk. Dit omvat procedures voor het volgen van gebiedsupdates, overdrachten en mobiliteitsgebeurtenissen terwijl abonnees zich binnen het LTE-netwerk verplaatsen.
 • Dragerbeheer:Het ondersteunt het opzetten, wijzigen en vrijgeven van dragers voor de overdracht van gebruikersgegevens. De dragers vertegenwoordigen de logische verbindingen die gebruikersgegevens transporteren tussen de gebruikersapparatuur (UE) en het Evolved Packet Core (EPC) netwerk.
 • Besturingsvlaksignalering:De S1-interface verzorgt de signalering op het besturingsvlak, waardoor de eNB en MME signaleringsberichten kunnen uitwisselen voor verschillende procedures, waaronder procedures voor koppelen en loskoppelen, het instellen en wijzigen van dragers, en overdrachtsignalering.
 • Initiële UE-koppeling en authenticatie:Wanneer een UE in eerste instantie verbinding maakt met het LTE-netwerk, is de S1-interface betrokken bij de authenticatie- en autorisatieprocessen. De MME valideert de identiteit van de abonnee en autoriseert toegang tot het netwerk.
 • Uitvoering van de overdracht:Tijdens overdrachten, waarbij een UE van de ene eNB naar de andere gaat, vergemakkelijkt de S1-interface de signalering en coördinatie tussen de bron-eNB en de doel-eNB. Dit zorgt voor een naadloze overdrachtservaring voor de abonnee.
 • Beheer van beveiligingssleutels:De S1-interface ondersteunt de uitwisseling van beveiligingssleutels tussen de eNB en de MME. Deze sleutels zijn cruciaal voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de communicatie tussen de UE en het netwerk.

3.Protocollen gebruikt op de S1-interface:

 • S1-MME-protocol:Het S1-MME (S1 Application Protocol) wordt gebruikt voor besturingsvlaksignalering tussen de eNB en MME. Het omvat procedures voor het aanvankelijk koppelen, losmaken, overdragen, instellen van dragers en andere mobiliteitsgerelateerde gebeurtenissen.
 • GTP (GPRS-tunnelprotocol):GTP wordt op de S1-interface gebruikt voor het inkapselen en transporteren van gebruikersgegevensdragers tussen de eNB en de Serving Gateway (SGW) in de EPC. Het zorgt voor een betrouwbare en efficiënte overdracht van gebruikersgegevens.
 • X2-protocol:Hoewel de X2-interface voornamelijk de communicatie tussen eNB’s afhandelt, is het de moeite waard te vermelden dat het X2-protocol nauw verwant is aan de S1-interface. De X2-interface vergemakkelijkt directe communicatie tussen aangrenzende eNB’s voor efficiënte overdrachten en coördinatie tussen cellen.

4.Belangrijkste procedures op de S1-interface:

 • Procedure bijvoegen:De S1-interface is betrokken bij de initiële verbindingsprocedure wanneer een UE verbinding maakt met het LTE-netwerk. Dit omvat authenticatie, autorisatie en de toewijzing van tijdelijke identiteiten.
 • Overdrachtsprocedure:Tijdens een overdracht coördineert de S1-interface de overdracht van besturings- en gebruikersvlakverbindingen van de bron-eNB naar de doel-eNB, waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.
 • Drager instellen en wijzigen:De S1-interface beheert het opzetten, wijzigen en vrijgeven van dragers voor de overdracht van gebruikersgegevens en past zich aan veranderende netwerkomstandigheden en abonneevereisten aan.
 • Losmaakprocedure:Wanneer een UE de verbinding met het LTE-netwerk verbreekt, is de S1-interface betrokken bij de ontkoppelingsprocedure, waarbij netwerkdatabases worden bijgewerkt en bronnen worden vrijgegeven die aan de abonnee zijn gekoppeld.

5.Redundantie en veerkracht:

 • Om de veerkracht en betrouwbaarheid van het netwerk te garanderen, ondersteunt de S1-interface mechanismen voor redundantie, taakverdeling en failover. Redundante paden en back-upverbindingen helpen de servicecontinuïteit te behouden in het geval van netwerkstoringen of -onderbrekingen.

Conclusie:

De S1-interface tussen de eNB en MME in LTE-netwerken is een essentiële schakel voor signalering op het besturingsvlak, mobiliteitsbeheer en het opzetten van dragers. De protocollen en procedures dragen bij aan het naadloos functioneren van LTE-netwerken, waardoor efficiënte communicatie tussen het radiotoegangsnetwerk en de kernnetwerkelementen mogelijk wordt.

Recent Updates

Related Posts