Wat is de gemiddelde adviesprijs?

Het gemiddelde referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP) is een sleutelparameter in Long-Term Evolution (LTE)-netwerken die worden gebruikt om de sterkte te meten van de referentiesignalen die worden verzonden door het basisstation (eNodeB) en worden ontvangen door de gebruikersapparatuur (UE). RSRP is een belangrijke maatstaf voor het evalueren van de signaalkwaliteit en dekking in een draadloos netwerk. De gemiddelde RSRP wordt berekend door de RSRP-waarden over een specifieke periode te middelen, wat een representatieve maatstaf oplevert voor de signaalsterkte die een mobiel apparaat ervaart.

Referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP) Overzicht:

1. Definitie:

 • RSRP is het vermogensniveau van de referentiesignalen die door de eNodeB in een LTE-netwerk worden verzonden. Deze referentiesignalen worden door de UE gebruikt voor celidentificatie, synchronisatie en het meten van de kwaliteit van het ontvangen signaal. RSRP wordt uitgedrukt in dBm (decibel per milliwatt) en vertegenwoordigt het vermogen van het ontvangen signaal ten opzichte van een referentievermogensniveau.

2. Meetmethodologie:

 • Referentiesignalen:
  • LTE-netwerken gebruiken referentiesignalen die door de eNodeB op specifieke fysieke kanalen worden verzonden. De UE meet de kracht van deze referentiesignalen om de kwaliteit en sterkte van het signaal van de bedienende cel te beoordelen.
 • Signaalkwaliteitsindicator:
  • RSRP dient als een primaire indicator voor de signaalkwaliteit. Een hogere RSRP-waarde duidt doorgaans op een sterker en betrouwbaarder signaal, terwijl een lagere waarde duidt op een zwakkere signaalsterkte.

3. Berekening van gemiddelde adviesprijs:

 • Tijdsperiode:
  • De gemiddelde RSRP wordt berekend over een bepaalde periode. Deze tijdsperiode kan variëren op basis van de netwerkconfiguratie, meetintervallen en de specifieke vereisten van de netwerkoperator.
 • Bemonstering en middeling:
  • Tijdens de aangegeven periode neemt de UE monsters en registreert RSRP-waarden. De gemiddelde RSRP wordt vervolgens berekend door deze waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het totale aantal monsters.

4. Rol in netwerkoptimalisatie:

 • Dekkingsanalyse:
  • Gemiddelde RSRP is een cruciale maatstaf voor het beoordelen van dekkingsgebieden binnen het LTE-netwerk. Netwerkexploitanten analyseren de gemiddelde RSRP-waarden om gebieden met een sterke of zwakke signaaldekking te identificeren, waardoor ze de celplaatsing kunnen optimaliseren en de antenneconfiguraties kunnen aanpassen.
 • Overdrachtsbesluit:
  • Handover-beslissingen, waarbij een UE van de ene cel naar de andere overgaat, worden beïnvloed door RSRP-waarden. De gemiddelde RSRP helpt bij het bepalen wanneer een overdracht nodig is voor het behouden van een stabiele en hoogwaardige verbinding.

5. Factoren die de gemiddelde adviesprijs beïnvloeden:

 • Afstand vanaf eNodeB:
  • Naarmate een UE zich verwijdert van de eNodeB, neigt de gemiddelde RSRP af te nemen. Afstand is een belangrijke factor die de signaalsterkte beïnvloedt, en de gemiddelde RSRP weerspiegelt variaties in deze parameter.
 • Obstakels en interferentie:
  • Fysieke obstakels en interferentie van andere apparaten of radiobronnen kunnen de gemiddelde adviesprijs beïnvloeden. Hogere interferentieniveaus kunnen resulteren in lagere gemiddelde RSRP-waarden.
 • Netwerkbelasting:
  • Netwerkbelasting, of het aantal actieve gebruikers in een cel, kan de gemiddelde RSRP beïnvloeden. Tijdens perioden met veel netwerkverkeer kan de gemiddelde RSRP worden beïnvloed als gevolg van de toegenomen vraag naar netwerkbronnen.

6. Drempels en rapportage:

 • Drempels voor overdracht:
  • Netwerkoperatoren definiëren drempels voor de gemiddelde RSRP om overdrachten te activeren. Wanneer de gemiddelde RSRP onder een bepaalde drempel daalt, kan dit een zwakker signaal aangeven, wat de UE ertoe aanzet een overdracht naar een naburige cel met een sterker signaal te initiëren.
 • Meetrapportage:
  • De UE rapporteert periodiek RSRP-metingen aan het netwerk. De gemiddelde RSRP draagt, samen met andere metingen, bij aan de algehele netwerkbeheer- en optimalisatieprocessen.

7. Servicekwaliteit (QoS):

 • QoS-overwegingen:
  • Gemiddelde RSRP wordt beschouwd in de context van Quality of Service (QoS). Het garanderen van een voldoende gemiddelde RSRP is cruciaal voor het bieden van een betrouwbare en hoogwaardige draadloze verbinding aan gebruikers.

8. Netwerkplanning:

 • Celplanning en -configuratie:
  • Netwerkplanners gebruiken gemiddelde RSRP-gegevens voor celplanning en -configuratie. Door de gemiddelde RSRP-waarden te analyseren, kunnen planners celparameters, antennekanteling en andere instellingen optimaliseren om de algehele netwerkprestaties te verbeteren.

9. Evolutie naar 5G (NR):

 • Continuïteit van concepten:
  • Terwijl LTE-netwerken evolueren naar 5G (NR – New Radio), blijft het fundamentele concept van het meten van het referentiesignaalvermogen bestaan. Er kunnen echter specifieke parameters en technieken evolueren om de hogere datasnelheden, lage latentie en geavanceerde functies van 5G te ondersteunen.
 • Verbeteringen in NR:
  • 5G NR introduceert verbeteringen in radiotechnologie en netwerkarchitectuur. Het meten en evalueren van de signaalsterkte, inclusief de gemiddelde RSRP, blijft essentieel voor het garanderen van een naadloze overgang tussen LTE- en 5G-netwerken.

Conclusie:

Het gemiddelde referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP) in LTE-netwerken is een kritische maatstaf die de gemiddelde sterkte weerspiegelt van de signalen die een mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode ontvangt. Het is een belangrijke parameter voor netwerkoptimalisatie, dekkingsanalyse, overdrachtsbeslissingen en het garanderen van een hoogwaardige draadloze ervaring voor gebruikers.

Recent Updates

Related Posts