Wat is de formule voor de MOS-score in VoIP?

De Mean Opinion Score (MOS) is een veelgebruikte maatstaf in Voice over Internet Protocol (VoIP)-netwerken om de kwaliteit van spraakcommunicatie te beoordelen. MOS is een subjectieve maatstaf die wordt verkregen via gebruikersfeedback en enquêtes en die de waargenomen kwaliteit van een spraakoproep weerspiegelt. Hoewel er geen directe wiskundige formule bestaat voor het berekenen van de MOS, wordt de score doorgaans afgeleid van subjectieve beoordelingen van gebruikers. Hier volgt een diepgaande uitleg van de factoren die van invloed zijn op MOS en hoe deze wordt bepaald:

Factoren die MOS in VoIP beïnvloeden:

1. Vertraging:

 • Beschrijving: Vertraging, ook wel latentie genoemd, is de tijd die een spraaksignaal nodig heeft om van de zender naar de ontvanger te reizen. Overmatige vertraging kan resulteren in een verslechterde gebruikerservaring.
 • Impact op MOS: Hogere vertragingen dragen bij aan een lagere MOS-score omdat gebruikers vertragingen waarnemen tijdens het gesprek.

2. Jitter:

 • Beschrijving: Jitter verwijst naar de variatie in de aankomsttijden van pakketten. Inconsistente pakketaankomst kan leiden tot verstoringen in de spraakstroom.
 • Impact op MOS: Hogere jitterniveaus hebben een negatieve invloed op de MOS-score, omdat gebruikers onregelmatige of schokkerige audio kunnen ervaren.

3. Pakketverlies:

 • Beschrijving: Pakketverlies treedt op wanneer verzonden spraakpakketten de bestemming niet bereiken. Dit kan het gevolg zijn van netwerkcongestie of andere problemen.
 • Impact op MOS: Verhoogd pakketverlies leidt tot een lagere MOS-score vanwege de verslechtering van de gesprekskwaliteit.

4. Codecselectie:

 • Beschrijving: Codecs worden gebruikt om spraaksignalen te comprimeren en decomprimeren voor verzending via het netwerk. De keuze van de codec heeft invloed op de spraakkwaliteit.
 • Impact op MOS: Het gebruik van codecs van hoge kwaliteit draagt ​​bij aan een hogere MOS-score, terwijl codecs van lage kwaliteit kunnen resulteren in een lagere score.

5. Netwerk congestie:

 • Beschrijving: Netwerkcongestie treedt op wanneer er een overmatige vraag naar bandbreedte is, wat leidt tot vertragingen en pakketverlies.
 • Impact op MOS: Hogere niveaus van netwerkcongestie kunnen een negatieve invloed hebben op MOS door vertragingen en pakketverlies te introduceren.

6. Echo:

 • Beschrijving: Echo treedt op wanneer een gebruiker na een vertraging zijn eigen stem hoort. Dit kan worden veroorzaakt door problemen in het netwerk of het gebruik van onjuiste apparatuur.
 • Impact op MOS: Echo heeft een negatieve invloed op de gebruikerservaring en draagt ​​bij aan een lagere MOS-score.

MOS-scoreberekening:

Hoewel MOS zelf niet rechtstreeks wordt berekend met behulp van een wiskundige formule, wordt deze bepaald door middel van subjectieve tests en gebruikersfeedback. Meestal wordt MOS verkregen door een groep luisteraars de kwaliteit van spraakoproepen te laten beoordelen op een schaal van 1 tot 5, waarbij:

 • 5: Uitstekend
 • 4: Goed
 • 3: Eerlijk
 • 2: Slecht
 • 1: Slecht

Deze individuele beoordelingen worden vervolgens gemiddeld om de gemiddelde opiniescore te verkrijgen. Het proces wordt vaak herhaald met verschillende groepen gebruikers om een ​​representatieve en statistisch significante reeks meningen te verzamelen.

Conclusie:

De Mean Opinion Score (MOS) is een cruciale maatstaf voor het evalueren van de kwaliteit van spraakcommunicatie in VoIP-netwerken. Hoewel er geen wiskundige formule voor MOS bestaat, is deze afgeleid van subjectieve beoordelingen van gebruikers die verschillende factoren beoordelen, zoals vertraging, jitter, pakketverlies, codeckwaliteit, netwerkcongestie en echo. MOS weerspiegelt de algehele gebruikersperceptie van gesprekskwaliteit en biedt waardevolle inzichten voor netwerkoperators om VoIP-diensten te optimaliseren en te verbeteren.

Recent Updates

Related Posts