Wat is de CN in 3G?

In mobiele communicatiesystemen van de derde generatie (3G) verwijst de term “CN” naar het kernnetwerk. Het kernnetwerk is een fundamenteel onderdeel van de algehele mobiele netwerkarchitectuur en biedt essentiële functies voor het opzetten, beheren en beëindigen van communicatiesessies tussen mobiele apparaten en andere netwerkelementen.

Belangrijkste aspecten van het kernnetwerk (CN) in 3G:

 1. Netwerkbackbone:
  • Het kernnetwerk fungeert als de ruggengraat van het mobiele communicatiesysteem. Het is verantwoordelijk voor het afhandelen van de routering, het schakelen en het beheer van spraak- en dataverkeer tussen mobiele apparaten en externe netwerken, waaronder internet.
 2. Verbinding met radiotoegangsnetwerk (RAN):
  • Het kernnetwerk is gekoppeld aan het Radio Access Network (RAN), dat componenten omvat zoals Node B’s en Radio Network Controllers (RNC’s) in 3G UMTS-netwerken (Universal Mobile Telecommunications System). Het RAN is verantwoordelijk voor de draadloze communicatieverbinding tussen mobiele apparaten en het kernnetwerk.
 3. Componenten van het kernnetwerk in 3G:
  • Het kernnetwerk in 3G omvat verschillende elementen, die elk een specifieke functie vervullen. Belangrijke componenten zijn onder meer:
   • Mobile Switching Center (MSC): Het MSC is een centraal onderdeel dat verantwoordelijk is voor het schakelen van oproepen, het routeren van oproepen en het mobiliteitsbeheer. Het speelt een cruciale rol bij het tot stand brengen en beëindigen van spraak- en dataverbindingen.
   • Serving GPRS Support Node (SGSN): Naast de MSC is de SGSN een component die specifiek is voor 3G-netwerken en die pakketgeschakelde datadiensten beheert. Het verwerkt taken met betrekking tot mobiliteit, sessiebeheer en IP-adrestoewijzing voor mobiele apparaten.
   • Gateway GPRS Support Node (GGSN): De GGSN fungeert als gateway tussen het mobiele netwerk en externe pakketgeschakelde netwerken, zoals het internet. Het vergemakkelijkt de routering van datapakketten tussen mobiele apparaten en externe netwerken.
 4. Circuitgeschakelde en pakketgeschakelde services:
  • Het kernnetwerk in 3G ondersteunt zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde diensten. Circuitgeschakelde diensten worden geassocieerd met spraakoproepen, terwijl pakketgeschakelde diensten verband houden met datacommunicatie, waaronder surfen op het internet en multimediastreaming.
 5. Mobiliteitsbeheer:
  • The Core Network beheert de mobiliteit van mobiele apparaten terwijl ze zich binnen het netwerk verplaatsen. Dit omvat taken zoals het volgen van de locatie van apparaten, het afhandelen van overdrachten tussen verschillende cellen en het garanderen van de continuïteit van de communicatie tijdens overgangen.
 6. Oproepafhandeling en routering:
  • De MSC binnen het kernnetwerk speelt een centrale rol bij het afhandelen en routeren van oproepen. Het brengt verbindingen tot stand tussen mobiele apparaten, beheert het opzetten en beëindigen van gesprekken en zorgt voor een efficiënt gebruik van netwerkbronnen.
 7. Interconnectie met externe netwerken:
  • Het Core Network vergemakkelijkt de interconnectie met externe netwerken, waardoor communicatie tussen mobiele apparaten en gebruikers op andere netwerken of diensten mogelijk wordt. Dit omvat interfaces met Public Switched Telephone Network (PSTN), andere mobiele netwerken en internet.
 8. Quality of Service (QoS)-beheer:
  • Het kernnetwerk is betrokken bij het beheer van de Quality of Service (QoS) voor verschillende soorten communicatie. QoS-parameters zorgen ervoor dat spraakoproepen, videostreaming en andere services voldoen aan de vereiste prestatieniveaus op het gebied van latentie, doorvoer en betrouwbaarheid.
 9. Beveiligingsfuncties:
  • Het Core Network omvat beveiligingsmaatregelen om de communicatie tussen mobiele apparaten en het netwerk te beschermen. Dit omvat versleutelingsmechanismen, authenticatieprocedures en maatregelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 10. Evolutie naar 4G en verder:
  • Terwijl 3G een robuuste Core Network-architectuur introduceerde, hebben volgende generaties, zoals 4G (LTE) en 5G, de mogelijkheden van het Core Network verder verbeterd. Deze verbeteringen omvatten verbeterde datasnelheden, lagere latentie en verbeterde ondersteuning voor diverse services en applicaties.

Samenvattend is het kernnetwerk (CN) in 3G een cruciaal element dat de ruggengraat vormt van het mobiele communicatiesysteem. Het biedt de infrastructuur voor het routeren van spraak- en dataverkeer, het beheren van de mobiliteit, het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening en het faciliteren van connectiviteit met externe netwerken. De rol van het kernnetwerk is cruciaal bij het leveren van betrouwbare en efficiënte mobiele communicatiediensten aan gebruikers.

Recent Updates

Related Posts