Wat is de afstand tussen OFDM-subdraaggolven?

Spatiëring van OFDM-subdragers:

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is een belangrijke modulatietechniek die veel wordt gebruikt in moderne draadloze communicatiesystemen, waaronder Wi-Fi, LTE en 5G. OFDM is afhankelijk van het verdelen van het beschikbare frequentiespectrum in meerdere subdraaggolven, en de afstand tussen deze subdraaggolven is een kritische parameter die de prestaties van het systeem beïnvloedt. Laten we de afstand tussen OFDM-subdragers, de betekenis ervan en overwegingen in verschillende communicatiestandaarden in detail onderzoeken:

1. Basisprincipes van OFDM:

OFDM is een modulatieschema met meerdere draaggolven dat de algehele frequentieband verdeelt in meerdere subdraaggolven, die elk een deel van de gegevens dragen. Deze subdraaggolven staan ​​orthogonaal ten opzichte van elkaar, wat betekent dat ze zijn ontworpen om immuun te zijn voor interferentie tussen aangrenzende subdraaggolven.

2. Subdraaggolfafstand in OFDM:

De afstand tussen OFDM-subdraaggolven, vaak aangeduid als Af (delta f), bepaalt het frequentieverschil tussen opeenvolgende subdraaggolven. De keuze van de afstand tussen de subdraaggolven is een cruciale ontwerpparameter in OFDM-systemen en varieert per communicatiestandaard.

3. IEEE 802.11 (Wi-Fi) Subcarrier-afstand:

In Wi-Fi-systemen die de IEEE 802.11-standaarden volgen, zoals 802.11a, 802.11g en 802.11n, is de afstand tussen de subdraaggolven gestandaardiseerd. In 802.11a en 802.11g is de tussendraaggolfafstand bijvoorbeeld 312,5 kHz, terwijl 802.11n een variabele tussendraaggolfafstand introduceerde, waardoor 312,5 kHz of 156,25 kHz mogelijk was.

4. LTE-subdraaggolfafstand:

In Long-Term Evolution (LTE), een standaard voor draadloze 4G-communicatie, is de afstand tussen de subdraaggolven vastgesteld op 15 kHz. Deze vaste afstand is gekozen om een ​​evenwicht te vinden tussen spectrale efficiëntie, implementatiegemak en compatibiliteit met bestaande systemen.

5. 5G NR-subdraaggolfafstand:

Met de komst van 5G introduceert New Radio (NR) meer flexibiliteit in de afstand tussen de subdraaggolven. De 5G NR-standaard ondersteunt meerdere numerologieën, elk met zijn specifieke subdraaggolfafstand. Numerologie omvat parameters zoals de afstand tussen de subdragers, de slotduur en de symboolduur. Veel voorkomende subdraaggolfafstanden in 5G NR omvatten 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz en 240 kHz, wat aanpasbaarheid biedt voor diverse gebruiksscenario’s.

6. Factoren die de afstand tussen subdraaggolven beïnvloeden:

6.1. Vereisten voor gegevenssnelheid:

  • De vereiste datasnelheid beïnvloedt vaak de keuze van de subdraaggolfafstand. Een kleinere afstand zorgt voor meer subdraaggolven binnen de beschikbare bandbreedte, waardoor mogelijk hogere datasnelheden worden ondersteund.

6.2. Vertragingsspreiding:

  • De vertragingsspreiding van het kanaal, die het tijdsverschil vertegenwoordigt tussen de aankomst van de eerste en de laatste kopie van een signaal, kan de afstand tussen de hulpdraaggolven beïnvloeden. In omgevingen met een aanzienlijke vertragingsspreiding kan een grotere afstand tussen de subdraaggolven de voorkeur verdienen.

6.3. Kanaalvoorwaarden:

  • De kenmerken van het draadloze kanaal, inclusief multipath-fading en frequentieselectieve fading, beïnvloeden de keuze van de subdraaggolfafstand. Er kan adaptieve tussendraaggolfafstand worden gebruikt om variërende kanaalomstandigheden aan te pakken.

6.4. FFT-grootte:

  • De grootte van de Fast Fourier Transform (FFT) die in het OFDM-systeem wordt gebruikt, is onderling verbonden met de afstand tussen de subdraaggolven. Grotere FFT-groottes kunnen meer subdraaggolven huisvesten, wat de algehele systeemprestaties beïnvloedt.

7. Impact op systeemontwerp:

7.1. Spectrale efficiëntie:

  • Kleinere subdraaggolfafstanden kunnen bijdragen aan een hogere spectrale efficiëntie, waardoor een efficiënter gebruik van het beschikbare frequentiespectrum mogelijk wordt.

7.2. Robuustheid om verspreiding te vertragen:

  • Een grotere afstand tussen de subdraaggolven kan de robuustheid van het systeem vergroten om de verspreiding te vertragen, waardoor het geschikt wordt voor omgevingen met uitdagende voortplantingsomstandigheden.

7.3. Compatibiliteit en co-existentie:

  • Compatibiliteit met bestaande standaarden en coëxistentie met andere systemen zijn cruciale overwegingen bij het bepalen van de subdraaggolfafstand. Harmonisatie tussen standaarden zorgt voor een soepele werking in gedeelde frequentiebanden.

8. Evolutie en toekomstige overwegingen:

Naarmate draadloze communicatietechnologieën zich blijven ontwikkelen, kunnen toekomstige standaarden verdere verbeteringen introduceren in de OFDM-subdraaggolfafstand. Deze vooruitgang zou kunnen worden gedreven door de behoefte aan hogere datasnelheden, verbeterde spectrale efficiëntie en verbeterde ondersteuning voor diverse gebruiksscenario’s.

9. Conclusie:

Concluderend is de afstand tussen OFDM-subdraaggolven een fundamentele parameter in draadloze communicatiesystemen die OFDM-modulatie gebruiken. De keuze van de afstand tussen de subdraaggolven wordt beïnvloed door factoren zoals vereisten voor datasnelheid, kanaalomstandigheden en overwegingen bij het systeemontwerp. Bij verschillende standaarden, zoals Wi-Fi, LTE en 5G NR, varieert de afstand tussen de subdraaggolven om te voldoen aan de specifieke eisen van elke technologie en de uiteenlopende gebruiksscenario’s die ze willen aanpakken. De flexibiliteit in de afstand tussen de subdraaggolven is een belangrijk kenmerk van 5G NR, waardoor aanpassing aan een breed scala aan implementatiescenario’s mogelijk is.

Recent Updates

Related Posts