Wat is de 8 PSK-techniek?

Phase Shift Keying (PSK) is een digitale modulatietechniek die in communicatiesystemen wordt gebruikt om gegevens te verzenden door de fase van het draaggolfsignaal te variëren. 8-PSK, of 8-Phase Shift Keying, is een specifiek modulatieschema binnen de PSK-familie dat acht verschillende faseverschuivingen gebruikt om een ​​set van drie bits per symbool weer te geven. Laten we de 8-PSK-techniek in detail verkennen:

1. Basisprincipes van PSK:

 • Definitie:
  • PSK is een digitale modulatietechniek waarbij de fase van het draaggolfsignaal wordt gevarieerd om verschillende symbolen weer te geven.
  • In PSK vertegenwoordigt elk symbool een specifieke fasehoek.
 • Binaire PSK (BPSK):
  • De eenvoudigste vorm van PSK is binaire PSK (BPSK), waarbij twee faseverschuivingen (0 en 180 graden) worden gebruikt om respectievelijk binaire 0 en 1 weer te geven.
 • Kwadratuur PSK (QPSK):
  • QPSK breidt PSK uit om twee bits per symbool weer te geven met behulp van vier faseverschuivingen (0, 90, 180 en 270 graden).
  • Elk symbool bevat nu twee bits informatie.

2. Inleiding tot 8-PSK:

 • Faseverschuivingen:
  • 8-PSK gaat een stap verder door acht verschillende faseverschuivingen te gebruiken om een ​​set van drie bits per symbool weer te geven.
  • De acht faseverschuivingen zijn gelijkmatig verdeeld over de eenheidscirkel, doorgaans op 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 en 315 graden.
 • Symbooltoewijzing:
  • Elke unieke combinatie van drie bits wordt toegewezen aan een van de acht mogelijke faseverschuivingen.
  • Hierdoor kan 8-PSK informatie efficiënter verzenden in vergelijking met PSK-schema’s van lagere orde.

3. Signaalweergave in 8-PSK:

 • Symboolduur:
  • In 8-PSK vertegenwoordigt elk symbool drie bits, en de duur van elk symbool wordt bepaald door de modulatiesnelheid.
 • Sterrenbeelddiagram:
  • Het constellatiediagram voor 8-PSK illustreert de positie van elk symbool in het complexe vlak.
  • De acht punten op het sterrenbeelddiagram komen overeen met de acht faseverschuivingen.

4. Voordelen van 8-PSK:

 • Hogere datasnelheid:
  • 8-PSK zorgt voor een hogere datasnelheid vergeleken met PSK-schema’s van lagere orde, zoals BPSK of QPSK.
  • Elk symbool bevat meer informatie, wat bijdraagt ​​aan een grotere doorvoer.
 • Spectrale efficiëntie:
  • Door drie bits per symbool weer te geven, bereikt 8-PSK een hogere spectrale efficiëntie vergeleken met PSK-modulatieschema’s van lagere orde.
 • Robuustheid tegen ruis:
  • 8-PSK kan betere prestaties bieden in de aanwezigheid van ruis vergeleken met BPSK of QPSK.
  • De modulatie van hogere orde maakt een dichtere pakking van bits mogelijk.

5. Implementatie-uitdagingen:

 • Verhoogde complexiteit:
  • Modulatieschema’s van hogere orde, zoals 8-PSK, zijn gevoeliger voor fouten die worden veroorzaakt door ruis en kanaalbeperkingen.
  • Het beperken van deze fouten kan geavanceerde foutcorrectietechnieken vereisen, waardoor de systeemcomplexiteit toeneemt.
 • Fase Dubbelzinnigheid:
  • 8-PSK is mogelijk gevoeliger voor faseambiguïteit, waarbij de ontvanger moeite heeft de verzonden fase nauwkeurig te bepalen.
  • Technieken zoals differentiële codering kunnen worden gebruikt om dit probleem aan te pakken.

6. Toepassingen:

 • Digitale communicatiesystemen:
  • 8-PSK wordt gebruikt in verschillende digitale communicatiesystemen, waaronder satellietcommunicatie, digitale uitzendingen en draadloze communicatie.
 • Vereisten voor hogere datasnelheden:
  • In scenario’s waarin hogere datasnelheden vereist zijn, kan 8-PSK een geschikt modulatieschema zijn.

7. Vergelijking met andere PSK-schema’s:

 • BPSK versus QPSK versus 8-PSK:
  • BPSK vertegenwoordigt één bit per symbool, QPSK vertegenwoordigt twee bits per symbool en 8-PSK vertegenwoordigt drie bits per symbool.
  • Naarmate de orde van PSK toeneemt, wordt de modulatie spectraal efficiënter, maar vereist mogelijk geavanceerdere ontvangerontwerpen.

8. Conclusie:

 • 8-PSK is een modulatietechniek van hogere orde binnen de PSK-familie, die de weergave van drie bits per symbool mogelijk maakt met behulp van acht verschillende faseverschuivingen.
 • Hoewel 8-PSK hogere datasnelheden en spectrale efficiëntie biedt, gaat het gepaard met grotere implementatie-uitdagingen, waaronder de gevoeligheid voor fouten en fase-ambiguïteit.

Samenvattend is 8-PSK een modulatieschema dat de principes van PSK uitbreidt om drie bits per symbool weer te geven met behulp van acht verschillende faseverschuivingen. Deze modulatie van hogere orde biedt voordelen in termen van datasnelheid en spectrale efficiëntie, maar vereist een zorgvuldige afweging van implementatie-uitdagingen en potentiële problemen die verband houden met ruis en faseambiguïteit.

Recent Updates

Related Posts