Wat is de 3GPP-interface tussen gNB en UPF?

De 3GPP-interface tussen gNB (Next-Generation NodeB) en UPF (User Plane Function) speelt een cruciale rol in 5G-netwerken en daarbuiten, omdat deze de efficiënte overdracht van gebruikersgegevens tussen het radiotoegangsnetwerk en het kernnetwerk mogelijk maakt. In deze gedetailleerde uitleg gaan we dieper in op de architectuur, functies en protocollen die bij deze interface horen.

Wat is de 3GPP-interface tussen gNB en UPF?

Inleiding tot de 3GPP- en gNB-UPF-interface:

Het 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is een wereldwijde standaardenorganisatie die specificaties ontwikkelt voor mobiele communicatietechnologieën, waaronder 5G. De interface tussen gNB en UPF maakt deel uit van de 5G-architectuur, waarbij gNB de component van het radiotoegangsnetwerk vertegenwoordigt, en UPF een cruciaal onderdeel van het kernnetwerk is.

Componenten van de 3GPP gNB-UPF-interface:

De gNB-UPF-interface bestaat uit verschillende belangrijke componenten en functies:

A.gNB (NodeB van de volgende generatie):

 • Radiotoegangsknooppunt: De gNB fungeert als radiotoegangsknooppunt in 5G-netwerken. Het maakt verbinding met gebruikersapparaten (zoals smartphones en IoT-apparaten) en biedt draadloze toegang tot het netwerk.
 • Radiobronbeheer (RRC): De RRC is een protocol dat verantwoordelijk is voor het controleren van de radiobronnen binnen de gNB. Het beheert verbindingen, mobiliteit en toewijzing van radiobronnen.

B.UPF (Gebruikersvlakfunctie):

 • Gegevensvlakverwerking: UPF is primair verantwoordelijk voor de gegevensvlakverwerking in het kernnetwerk. Het zorgt voor de overdracht van gebruikersdatapakketten tussen de gNB en de externe datanetwerken.
 • Verkeerspolitie en vormgeving: UPF kan verkeer controleren en vormgeven om ervoor te zorgen dat het dataverkeer voldoet aan het vooraf gedefinieerde Quality of Service (QoS)-beleid.
 • Padselectie: het selecteert het optimale pad voor het doorsturen van gebruikersgegevens op basis van netwerkbeleid en routeringsinformatie.

C.3GPP-interfaces:

De gNB-UPF-interface maakt deel uit van de 3GPP-architectuur en volgt gestandaardiseerde communicatieprotocollen. Belangrijke interfaces zijn onder meer N2 en N3:

 • N2-interface: De N2-interface verbindt de gNB en UPF, waardoor de uitwisseling van besturings- en gebruikersvlakgegevens wordt vergemakkelijkt.
 • N3-interface: De N3-interface verbindt de UPF met het datanetwerk, waardoor communicatie met externe netwerken en services mogelijk is.

Functies en verantwoordelijkheden:

Laten we nu de specifieke functies en verantwoordelijkheden van de gNB-UPF-interface opsplitsen:

A.Verkeersstroom op gebruikersvlak:

 • Pakket doorsturen: De gNB stuurt gebruikersdatapakketten via de N2-interface door naar de UPF. Dit omvat zowel uplinkverkeer (van gebruikersapparaten naar het kernnetwerk) als downlinkverkeer (van het kernnetwerk naar gebruikersapparaten).
 • Kwaliteit van de dienstverlening (QoS): De gNB-UPF-interface zorgt ervoor dat gebruikersdatapakketten worden behandeld volgens hun QoS-vereisten, zoals latentie, bandbreedte en prioriteit.

B.Padselectie en routering:

 • Padselectie: De UPF selecteert op basis van beleid en routeringsinformatie het juiste pad voor het doorsturen van gebruikersdatapakketten. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met factoren zoals netwerkomstandigheden en servicevereisten.
 • Routering: Routering omvat het bepalen van het optimale pad binnen het kernnetwerk zodat de datapakketten hun bestemming efficiënt kunnen bereiken.

C.Kopverwerking:

 • Koptekst verwijderen/toevoegen: Afhankelijk van de netwerkarchitectuur en gebruikte protocollen kan het zijn dat de UPF headers aan gebruikersdatapakketten moet verwijderen of toevoegen om een ​​goede routering en levering te garanderen.
 • Kopinspectie: De UPF kan pakketheaders inspecteren om verkeer te classificeren en relevant QoS-beleid toe te passen.

D.Beveiliging en authenticatie:

 • Beveiligingsprotocollen: De gNB-UPF-interface is beveiligd met behulp van encryptie- en authenticatiemechanismen om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie.
 • Gebruikersverificatie: UPF kan gebruikersauthenticatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde apparaten en gebruikers toegang krijgen tot het netwerk.

Protocollen en standaarden:

De gNB-UPF-interface is afhankelijk van verschillende protocollen en standaarden om interoperabiliteit en efficiënte gegevensoverdracht te garanderen:

 • NGAP (toepassingsprotocol van de volgende generatie): NGAP is een signaleringsprotocol dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen de gNB en de UPF. Het verwerkt signaleringsberichten op het stuurvlak met betrekking tot mobiliteitsbeheer en het opzetten van sessies.
 • PFCP (Packet Forwarding Control Protocol): PFCP is een protocol dat de communicatie op gebruikersvlak tussen de gNB en de UPF regelt. Het is verantwoordelijk voor het opzetten, wijzigen en beëindigen van sessies, evenals voor het afdwingen van QoS.
 • IP (internetprotocol): De gNB-UPF-interface transporteert voornamelijk IP-pakketten, aangezien 5G-netwerken IP-gebaseerd zijn. Dit omvat zowel IPv4- als IPv6-verkeer.

Uitdagingen en overwegingen:

Het implementeren en onderhouden van de gNB-UPF-interface brengt verschillende uitdagingen en overwegingen met zich mee:

 • Schaalbaarheid: Naarmate 5G-netwerken groeien, moet de interface worden geschaald om meer verkeer en verbindingen te kunnen verwerken.
 • Lage latentie: Het garanderen van communicatie met lage latentie tussen gNB en UPF is van cruciaal belang voor de ondersteuning van real-time toepassingen zoals augmented reality en autonome voertuigen.
 • Betrouwbaarheid: De interface moet zeer betrouwbaar zijn om een ​​ononderbroken communicatie tussen het radiotoegangsnetwerk en het kernnetwerk te behouden.
 • Beveiliging: Het beschermen van gebruikersgegevens en de integriteit van het netwerk is van het grootste belang en vereist robuuste beveiligingsmaatregelen.

Concluderend kan worden gezegd dat de 3GPP-interface tussen gNB en UPF een cruciaal onderdeel is van 5G- en andere netwerken, en verantwoordelijk is voor een efficiënte gegevensoverdracht tussen het radiotoegangsnetwerk en het kernnetwerk. Het omvat verschillende functies, protocollen en overwegingen om betrouwbare en veilige communicatie te garanderen, ter ondersteuning van het brede scala aan diensten en toepassingen die 5G-netwerken mogelijk maken.

Recent Updates

Related Posts