Wat is CS versus PS in telecom?

In de telecommunicatie verwijzen CS en PS naar verschillende soorten diensten en netwerken. Het onderscheid tussen CS (Circuit Switched) en PS (Packet Switched) is gebaseerd op de onderliggende technologie die voor communicatie wordt gebruikt. Hier is een overzicht van CS en PS:

CS (circuitgeschakeld):

 1. Spraak en traditionele telefonie:
  • CS, of Circuit Switched, technologie wordt traditioneel geassocieerd met spraakcommunicatie en traditionele telefoniediensten. Het brengt een speciaal communicatiepad (circuit) tot stand tussen de bellende en ontvangende partijen voor de duur van het gesprek.
 2. Specifieke bronnen:
  • In CS-netwerken worden specifieke bronnen, zoals bandbreedte, toegewezen voor de gehele duur van een gesprek. Dit zorgt voor een constante en voorspelbare servicekwaliteit, waardoor het geschikt is voor spraakgesprekken met strenge eisen.
 3. Verbindingsgericht:
  • CS is verbindingsgericht, wat betekent dat er vóór het begin van een communicatiesessie een speciale verbinding tot stand wordt gebracht. Deze verbinding blijft bestaan ​​totdat de sessie wordt beëindigd.
 4. Voorbeelden:
  • Traditionele vaste telefoonnetwerken, ISDN (Integrated Services Digital Network) en 2G (GSM) netwerken voor spraakoproepen zijn voorbeelden van CS-netwerken.

PS (pakketgeschakeld):

 1. Data- en internetdiensten:
  • PS- of Packet Switched-technologie wordt voornamelijk geassocieerd met datacommunicatie en internetdiensten. Het splitst gegevens op in pakketten, die onafhankelijk door het netwerk worden gerouteerd op basis van het meest efficiënte pad.
 2. Gedeelde bronnen:
  • In tegenstelling tot CS gebruiken PS-netwerken gedeelde bronnen en kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd dezelfde netwerkinfrastructuur delen. Bronnen worden indien nodig dynamisch toegewezen.
 3. Verbindingsloos:
  • PS is verbindingsloos, wat betekent dat er geen speciaal pad is ingesteld vóór het begin van de communicatie. Elk pakket wordt onafhankelijk gerouteerd op basis van de netwerkomstandigheden.
 4. Voorbeelden:
  • Het internet, 3G, 4G LTE en 5G-netwerken voor datadiensten zijn voorbeelden van PS-netwerken. Ze ondersteunen een breed scala aan datadiensten, waaronder surfen op het web, bestandsoverdracht en multimediastreaming.

Evolutie naar All-IP-netwerken:

 • De telecommunicatie-industrie maakt een transitie door naar All-IP-netwerken (Internet Protocol), waar zowel CS- als PS-diensten kunnen worden geleverd via een gemeenschappelijke IP-infrastructuur. Deze convergentie maakt een efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk en biedt een uniform platform voor verschillende communicatiediensten.

Samenvattend wordt CS (Circuit Switched) geassocieerd met speciale spraakcommunicatiepaden, terwijl PS (Packet Switched) is gekoppeld aan datacommunicatie en internetdiensten. Het onderscheid weerspiegelt de onderliggende technologie en benadering van communicatie in deze respectieve netwerken. De aanhoudende trend in de sector is gericht op de convergentie van diensten op All-IP-netwerken.

Recent Updates

Related Posts