Wat is celtoewijzing in GSM

De Celtoewijzing (CA) is een lijst met alle frequenties die aan een cel zijn toegewezen. De CA wordt regelmatig uitgezonden op de BCCH. Meestal is het ook opgenomen in de signaleringsberichten die de mobiele telefoon opdragen een logisch frequentieverspringend kanaal te gaan gebruiken. De celtoewijzing kan voor elke cel verschillend zijn.

In GSM 900 kan de CA-lijst alle 124 beschikbare frequenties bevatten. De praktische limiet is echter 64, aangezien de MA-lijst slechts kan verwijzen naar 64 frequenties die zijn opgenomen in de CA-lijst, zoals weergegeven in de volgende sectie. De enige signaleringsmethode die in de GSM 900-systemen is toegestaan ​​om de CA-lijst te verzenden, is de “bitmap 0”-methode, weergegeven in onderstaande tabel.

cell allocation

In GSM 1800- en GSM 1900-systemen is de frequentieband zo groot dat de CA-lijst niet alle beschikbare frequenties in een systeem kan bevatten. In deze systemen is de “bitmap 0”-methode niet beschikbaar, maar er kunnen vijf andere methoden worden gebruikt. Elk van deze methoden heeft verschillende beperkingen die het maximale frequentiebereik en het maximale aantal frequenties beperken. De CA-lijst wordt altijd automatisch gegenereerd en bevat de BCCH-frequentie en de frequenties die zijn gedefinieerd voor de MA-lijst.

Recent Updates

Related Posts