Wat is broer-zusinformatie in LTE?

Systeeminformatieblokken (SIB’s) in LTE-netwerken zijn uitgezonden berichten die essentiële informatie over de netwerkconfiguratie, celidentiteit, planning en andere parameters overbrengen. SIB-informatie is cruciaal voor gebruikersapparatuur (UE) en levert de nodige details voor netwerktoegang, het tot stand brengen van verbindingen en een efficiënte werking binnen een cel.

SIB-informatie-elementen:

1. Celidentiteit (PLMN-identiteit en celidentiteit):

 • SIB’s bevatten doorgaans informatie over de identiteit van het Public Land Mobile Network (PLMN) en de unieke celidentiteit. Met deze informatie kunnen UE’s de bedienende cel en het netwerk waartoe deze behoort identificeren.

2. Planningsinformatie:

 • SIB’s bevatten details over de planning van andere SIB’s, waarbij de periodiciteit en timing van hun uitzending worden gespecificeerd. Deze informatie zorgt ervoor dat UE’s kunnen anticiperen wanneer ze bijgewerkte netwerkinformatie kunnen verwachten.

3. Celselectieparameters:

 • Parameters gerelateerd aan celselectie maken deel uit van SIB-informatie. Dit omvat criteria voor herselectie van cellen, drempels voor signaalsterkte en andere factoren die van invloed zijn op de beslissing van de UE om verbinding te maken met een bepaalde cel.

4. Intrafrequentie meetconfiguraties:

 • SIB’s kunnen configuraties bevatten voor intrafrequentiemetingen, die informatie verschaffen over de signaalsterkte en kwaliteit van naburige cellen. Dit helpt UE’s bij het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens celherselectie.

5. Naburige celinformatie (SIB3):

 • SIB3 biedt specifiek details over naburige cellen, inclusief hun identiteit en signaalsterkte. Deze informatie is van vitaal belang voor UE’s bij het bepalen van de beschikbaarheid van alternatieve cellen voor mogelijke overdrachten of herselectie van cellen.

6. Frequentie-informatie (SIB4):

 • SIB4 kan informatie bevatten over frequentiebanden die worden ondersteund door de bedienende cel. Dit helpt UE’s bij het identificeren van de beschikbare frequenties voor communicatie binnen de cel.

7. Mobiliteitscontrole-informatie (SIB5):

 • SIB5 kan mobiliteitscontrole-informatie bevatten, inclusief parameters die verband houden met overdrachten en celherselectie. Deze informatie helpt UE’s bij het handhaven van naadloze connectiviteit terwijl ze zich binnen het netwerk verplaatsen.

8. Registratiegebiedidentiteit (SIB6):

 • SIB6 bevat informatie met betrekking tot de registratiegebiedidentiteit en helpt UE’s bij locatiegebiedgerelateerde procedures en netwerkregistratie.

9. Tracking-netnummer (SIB8):

 • SIB8 biedt de Tracking Area Code (TAC), die UE’s helpt bij het volgen van hun bewegingen binnen het LTE-netwerk. De TAC is een identificatiecode die is gekoppeld aan een specifiek volggebied.

Periodieke uitzending en ontvangst door EU’s:

1. Omroepconcept:

 • SIB’s worden periodiek uitgezonden door de eNodeB om het gehele dekkingsgebied van de cel te bestrijken. Deze periodieke uitzending zorgt ervoor dat UE’s bijgewerkte en gesynchroniseerde informatie ontvangen.

2. Decodering door UE’s:

 • UE’s zijn uitgerust met ontvangers die informatie decoderen en extraheren uit de ontvangen SIB’s. Door het decoderingsproces kan de UE details verkrijgen over het netwerk, aangrenzende cellen en andere relevante parameters.

3. Opslag en update:

 • UE’s slaan de gedecodeerde informatie van SIB’s op en werken deze informatie bij wanneer er periodiek nieuwe SIB’s worden uitgezonden. Dit zorgt ervoor dat UE’s over de nieuwste netwerkconfiguratie en buurcelinformatie beschikken.

4. Celselectie en herselectie:

 • De van SIB’s verkregen informatie wordt door UE’s gebruikt voor celselectie tijdens de initiële toegang tot het netwerk en voor beslissingen over celherselectie wanneer UE’s zich binnen het netwerk verplaatsen. SIB’s spelen een cruciale rol bij het bepalen met welke cel een UE verbinding moet maken op basis van signaalsterkte, frequentie-informatie en andere parameters.

Belang van SIB-informatie in LTE-netwerken:

1. Initiële toegang:

 • SIB’s zijn cruciaal voor UE’s tijdens de initiële toegang tot het netwerk en leveren informatie die nodig is voor celselectie en het tot stand brengen van verbindingen.

2. Overdrachten en mobiliteit:

 • SIB’s spelen een rol bij overdrachten en mobiliteitsbeheer en voorzien UE’s van informatie over aangrenzende cellen voor effectieve celherselectie.

3. Netwerk configuratie:

 • De informatie in SIB’s draagt ​​bij aan de algehele netwerkconfiguratie, waardoor UE’s zich kunnen aanpassen aan verschillende netwerkparameters en scenario’s.

4. Efficiëntie en synchronisatie:

 • De periodieke uitzending van SIB’s zorgt ervoor dat UE’s gesynchroniseerde en bijgewerkte informatie ontvangen, wat bijdraagt ​​aan de efficiëntie van het netwerk.

Evolutie met 5G:

1. NR SIB’s:

 • Met de evolutie naar 5G (New Radio – NR) wordt het concept van Systeeminformatieblokken voortgezet. NR SIB’s dienen een soortgelijk doel bij het verstrekken van essentiële informatie aan UE’s voor netwerktoegang en -configuratie.

2. Verbeteringen voor 5G-functies:

 • De NR SIB’s kunnen informatie bevatten met betrekking tot 5G-functies, frequentiebanden en andere parameters die specifiek zijn voor het 5G-netwerk.

3. Coëxistentie met LTE:

 • In een scenario waarin LTE en 5G naast elkaar bestaan, moeten UE’s zowel LTE- als NR-SIB’s verwerken voor naadloze connectiviteit en mobiliteit tussen verschillende generaties netwerken.

Samenvattend omvat SIB-informatie in LTE-netwerken uitgezonden berichten die kritische details leveren over netwerkconfiguratie, celidentiteit, planning en aangrenzende cellen. UE’s vertrouwen op SIB’s voor initiële toegang, mobiliteitsbeheer en efficiënt netwerkbeheer, waardoor ze een fundamenteel onderdeel zijn van de LTE-netwerkarchitectuur.

Recent Updates

Related Posts