Wat is AAS in LTE?

In Long-Term Evolution (LTE)-netwerken staat AAS voor Active Antenna System. Het Active Antenna System is een technologie die een evolutie vertegenwoordigt in het ontwerp en de inzet van antennes in draadloze communicatienetwerken. In tegenstelling tot traditionele passieve antennes, die zich primair richten op signaaloverdracht en -ontvangst, integreert AAS geavanceerde mogelijkheden, waaronder beamforming en digitale signaalverwerking. Deze technologie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de netwerkprestaties, het verbeteren van de dekking en het ondersteunen van de veranderende eisen van LTE en daarbuiten. Laten we eens kijken naar de details van wat AAS is, de componenten, functionaliteiten en de betekenis ervan in LTE-netwerken:

1. Definitie van AAS in LTE:

Actief antennesysteem:

 • AAS is een geavanceerde antennetechnologie die actieve componenten zoals versterkers, zendontvangers en digitale processors bevat om de prestaties en mogelijkheden van antennes in draadloze communicatienetwerken te verbeteren.

Beamforming:

 • Een van de belangrijkste kenmerken van AAS is beamforming, wat de dynamische aanpassing van antennepatronen mogelijk maakt om de signaalenergie in specifieke richtingen te richten.

2. Belangrijkste componenten en functionaliteiten van AAS:

Actieve componenten:

 • AAS bevat actieve componenten zoals zendontvangers en versterkers, waardoor een meer geavanceerde controle over de verzonden en ontvangen signalen mogelijk is.

Digitale signaalverwerking (DSP):

 • AAS bevat digitale signaalverwerkingsmogelijkheden, waardoor real-time optimalisatie van signaalkarakteristieken en aanpassing aan veranderende netwerkomstandigheden mogelijk is.

Beamforming:

 • AAS ondersteunt beamforming-technieken, zowel in de downlink (signalen verzenden) als uplink (signalen ontvangen), waardoor de dekking en capaciteit worden verbeterd.

Massieve MIMO:

 • AAS faciliteert Massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)-configuraties, waarbij een groot aantal antennes wordt gebruikt om meerdere gebruikers tegelijkertijd te bedienen, waardoor de spectrale efficiëntie wordt verbeterd.

3. Typen AAS in LTE:

Actieve antenne-eenheid (AAU):

 • De AAU is de fysieke eenheid waarin de actieve componenten van de AAS zijn ondergebracht, inclusief de transceivers, versterkers en verwerkingsmogelijkheden.

Radio-eenheid op afstand (RRU):

 • In sommige implementaties kunnen AAS-componenten worden gedistribueerd, waarbij de RRU de actieve elementen huisvest terwijl deze op afstand is verbonden met de basisbandverwerkingseenheid.

4. Betekenis van AAS in LTE-netwerken:

Verbeterde dekking en capaciteit:

 • AAS verbetert met zijn beamforming- en Massive MIMO-mogelijkheden de dekking en capaciteit aanzienlijk, waardoor een betere service mogelijk is in zowel stedelijke als landelijke omgevingen.

Netwerkefficiëntie:

 • De dynamische controle van AAS maakt efficiënt gebruik van radiobronnen mogelijk, vermindert interferentie en optimaliseert de algehele netwerkefficiëntie.

Verbeterde gebruikerservaring:

 • AAS draagt ​​bij aan een betere gebruikerservaring door betrouwbaardere verbindingen, hogere datasnelheden en verminderde latentie te bieden, vooral in gebieden met een hoge gebruikersdichtheid.

5. Implementatieoverwegingen:

Siteflexibiliteit:

 • AAS biedt flexibiliteit bij de implementatie op locatie, waardoor meer gestroomlijnde en aanpasbare installaties mogelijk zijn, inclusief scenario’s waarin traditionele antennes een uitdaging kunnen vormen.

Spectrumefficiëntie:

 • AAS verbetert de spectrumefficiëntie door het ruimtelijke gebruik van beschikbare frequentiebanden te verbeteren, en ondersteunt daarmee de groeiende vraag naar hoge datasnelheden en toepassingen met lage latentie.

6. Uitdagingen en overwegingen:

Kostenoverwegingen:

 • Hoewel AAS aanzienlijke voordelen met zich meebrengt, kunnen de initiële implementatiekosten een overweging zijn voor netwerkexploitanten. De efficiëntiewinst op de lange termijn weegt echter vaak zwaarder dan de initiële investering.

Integratie met bestaande infrastructuur:

 • Het integreren van AAS in bestaande LTE-netwerken kan een zorgvuldige planning en overweging van compatibiliteit met oudere apparatuur vereisen.

Conclusie:

Concluderend vertegenwoordigt AAS (Active Antenna System) in LTE-netwerken een transformatieve technologie die verder gaat dan traditionele antennesystemen. Het introduceert actieve componenten, digitale signaalverwerking en beamforming-mogelijkheden om de dekking, capaciteit en algehele netwerkprestaties te verbeteren. AAS speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de veranderende eisen van draadloze communicatienetwerken en biedt verbeterde gebruikerservaringen en grotere efficiëntie. Terwijl de telecommunicatie-industrie zich ontwikkelt, blijft AAS een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van LTE en het leggen van de basis voor volgende generaties draadloze communicatietechnologieën.

Recent Updates

Related Posts