Wat is 256-QAM in 5G?

In 5G is 256-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) een modulatieschema dat wordt gebruikt bij de overdracht van radiosignalen. Het vertegenwoordigt een vooruitgang ten opzichte van de modulatieschema’s die in eerdere generaties draadloze communicatie werden gebruikt, en biedt hogere datasnelheden en verhoogde spectrale efficiëntie. Hier is een gedetailleerde uitleg van wat 256-QAM is en de betekenis ervan in 5G:

1.Basisprincipes van modulatie:

 • Doel:Modulatie is het proces waarbij digitale informatie wordt gecodeerd op een analoog draaggolfsignaal voor verzending via de ether.
 • QAM-modulatie:QAM is een modulatieschema dat gegevens codeert door de amplitude en fase van het draaggolfsignaal te variëren.

2.QAM-varianten:

 • QAM-notatie:De “QAM”-notatie geeft het aantal toestanden of punten in het QAM-constellatiediagram aan. 16-QAM heeft bijvoorbeeld 16 punten en 256-QAM heeft 256 punten.
 • QAM van hogere orde:QAM-schema’s van hogere orde, zoals 256-QAM, kunnen meer bits per symbool verzenden, waardoor hogere datasnelheden mogelijk zijn.

3.256-QAM in 5G:

 • Symboolstatussen:256-QAM gebruikt een constellatiediagram met 256 verschillende toestanden of punten. Elk punt vertegenwoordigt een unieke combinatie van amplitude en fase.
 • Bitsnelheid:256-QAM kan 8 bits per symbool verzenden (log₂(256) = 8), wat betekent dat elk symbool 8 bits aan informatie vertegenwoordigt.
 • Verhoogde datasnelheid:Vergeleken met QAM-schema’s van lagere orde, maakt 256-QAM hogere datasnelheden mogelijk binnen dezelfde kanaalbandbreedte.

4.Spectrale efficiëntie:

 • Definitie:Spectrale efficiëntie verwijst naar de hoeveelheid gegevens die over een bepaalde bandbreedte kan worden verzonden.
 • Hogere spectrale efficiëntie:256-QAM biedt een hogere spectrale efficiëntie omdat het meer bits per symbool kan verzenden, waardoor efficiënter gebruik wordt gemaakt van het beschikbare frequentiespectrum.

5.Uitdagingen en overwegingen:

 • Gevoeligheid voor lawaai:QAM-schema’s van hogere orde, waaronder 256-QAM, zijn gevoeliger voor ruis en interferentie. Naarmate de signaalkwaliteit verslechtert, is er een verhoogd risico op fouten bij het decoderen van de verzonden informatie.
 • Signaalkwaliteit en omgeving:Het gebruik van 256-QAM kan worden beïnvloed door factoren zoals signaalkwaliteit, afstand tot de zender en omgevingsomstandigheden.

6.Toepassingen:

 • Verbeterd mobiel breedband (eMBB):256-QAM wordt voornamelijk gebruikt in scenario’s waarin hogere datasnelheden cruciaal zijn, zoals verbeterde mobiele breedbanddiensten in 5G-netwerken.
 • Snelle gegevensoverdracht:Toepassingen die snelle datatransmissie vereisen, zoals videostreaming en het downloaden van grote bestanden, profiteren van de hogere datasnelheden die mogelijk worden gemaakt door 256-QAM.

7.Evolutie van vorige generaties:

 • Vooruitgang ten opzichte van 4G LTE:256-QAM maakt deel uit van de technologische vooruitgang die in 5G is geïntroduceerd in vergelijking met de modulatieschema’s die worden gebruikt in 4G LTE, zoals 64-QAM.

8.Coëxistentie met modulaties van lagere orde:

 • Adaptieve modulatie:5G-netwerken maken vaak gebruik van adaptieve modulatie en codering, waarbij het modulatieschema dynamisch wordt aangepast op basis van de heersende radioomstandigheden. Modulaties van lagere orde kunnen worden gebruikt in suboptimale omstandigheden om een ​​betrouwbare verbinding te behouden.

9.Afwegingen:

 • Datasnelheid versus robuustheid:Hoewel 256-QAM hogere datasnelheden biedt, is er een wisselwerking met robuustheid. In uitdagende radio-omgevingen kan het systeem dynamisch overschakelen naar modulaties van lagere orde om een ​​betrouwbaardere verbinding te behouden.

10.Vervolg evolutie:

 • Toekomstige ontwikkelingen:Naarmate 5G-netwerken evolueren, kunnen er verdere verbeteringen plaatsvinden in modulatieschema’s, die mogelijk verder gaan dan 256-QAM naar modulaties van nog hogere orde voor hogere datasnelheden en spectrale efficiëntie.

Samenvattend vertegenwoordigt 256-QAM in 5G een modulatieschema van hogere orde dat hogere datasnelheden en verhoogde spectrale efficiëntie mogelijk maakt. Hoewel het de potentie biedt voor verbeterde prestaties, is het gebruik ervan afhankelijk van omgevingsomstandigheden, en worden adaptieve modulatietechnieken gebruikt om de datasnelheid en robuustheid in dynamische draadloze omgevingen in evenwicht te brengen.

Recent Updates

Related Posts