Wat is 16-QAM in WiFi?

Quadrature Amplitude Modulation (QAM) is een modulatieschema dat wordt gebruikt in Wi-Fi en andere communicatiesystemen om digitale gegevens via radiofrequenties te verzenden. 16-QAM is specifiek een variant van QAM die de overdracht van vier bits aan gegevens tegelijk mogelijk maakt, waardoor hogere gegevenssnelheden worden geboden in vergelijking met eenvoudigere modulatieschema’s. Laten we de details van 16-QAM eens bekijken in de context van Wi-Fi:

1. Inleiding tot QAM:

 • Digitale modulatie: QAM is een vorm van digitale modulatie die gegevens overbrengt door de amplitude van twee signaalgolven (kwadratuurcomponenten) te variëren om verschillende symboolcombinaties weer te geven.
 • In-Phase en Kwadratuurcomponenten: QAM gebruikt twee dragers die 90 graden uit fase met elkaar zijn, bekend als in-fase (I) en kwadratuur (Q) componenten. De combinatie van variërende amplitudes van deze twee componenten creëert een constellatie van punten in een complex vlak, waarbij elk punt een uniek symbool vertegenwoordigt.

2. 16-QAM begrijpen:

 • Symbol Constellation: 16-QAM gebruikt, zoals de naam al doet vermoeden, een constellatie met 16 punten. Deze punten zijn gerangschikt in een 4×4-raster, waarbij elk punt een unieke combinatie van vier bits vertegenwoordigt (2 bits voor I en 2 bits voor Q).
 • Bit-naar-symbool-toewijzing: In 16-QAM vertegenwoordigt elk symbool een groep van vier bits. De amplitude en fase van het signaal bepalen het specifieke symbool, waardoor met elk symbool meer informatie kan worden verzonden.
 • Datasnelheid en efficiëntie: Vergeleken met eenvoudigere modulatieschema’s zoals Binary Phase Shift Keying (BPSK) en Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), kan 16-QAM meer bits per symbool verzenden, wat resulteert in hogere datasnelheden. De toegenomen complexiteit maakt het echter gevoeliger voor ruis en interferentie.

3. Voordelen en uitdagingen van 16-QAM:

 • Hogere datasnelheden: 16-QAM biedt hogere datasnelheden vergeleken met eenvoudigere modulatieschema’s, waardoor het geschikt is voor scenario’s waarin een grotere bandbreedte cruciaal is.
 • Spectrale efficiëntie: 16-QAM verbetert de spectrale efficiëntie door meer bits per symbool te verzenden. Dit is voordelig in omgevingen waar het beschikbare frequentiespectrum beperkt is.
 • Gevoeligheid voor ruis: De toegenomen complexiteit van 16-QAM maakt het gevoeliger voor ruis en interferentie. Als gevolg hiervan presteert het mogelijk niet zo goed in omgevingen met hoge niveaus van interferentie of demping.

4. Gebruik in wifi:

 • 802.11 Standaarden: Verschillende varianten van QAM, waaronder 16-QAM, worden gebruikt in verschillende Wi-Fi-standaarden. 16-QAM wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in 802.11g, dat werkt in de 2,4 GHz-frequentieband.
 • Datasnelheden: Bij Wi-Fi draagt ​​het gebruik van 16-QAM bij aan het bereiken van hogere datasnelheden, vooral in scenario’s waarin signaalomstandigheden complexere modulatie mogelijk maken.
 • Compatibiliteit: Wi-Fi-apparaten zijn ontworpen om achterwaarts compatibel te zijn, wat betekent dat ze kunnen communiceren met apparaten die verschillende modulatieschema’s gebruiken. Dit zorgt voor interoperabiliteit in gemengde omgevingen.

5. 16-QAM in draadloze communicatie:

 • Toepassingen: 16-QAM wordt gebruikt in verschillende draadloze communicatiesystemen die verder gaan dan Wi-Fi, waaronder mobiele netwerken, satellietcommunicatie en digitale televisie.
 • Aanpassing aan kanaalomstandigheden: Communicatiesystemen maken vaak gebruik van adaptieve modulatie, waarbij het modulatieschema dynamisch wordt aangepast op basis van kanaalomstandigheden. 16-QAM kan worden gebruikt wanneer de omstandigheden hogere datasnelheden mogelijk maken en onder ongunstige omstandigheden kan worden overgeschakeld naar modulatie van een lagere orde.

Conclusie:

16-QAM is een modulatieschema dat een belangrijke rol speelt in Wi-Fi en andere communicatiesystemen. Door de transmissie van vier bits per symbool mogelijk te maken, draagt ​​16-QAM bij aan het bereiken van hogere datasnelheden, waardoor het geschikt is voor scenario’s waarin grotere bandbreedte en spectrale efficiëntie essentieel zijn. De gevoeligheid voor ruis en interferentie vereist echter zorgvuldige overweging bij het ontwerpen van draadloze netwerken om optimale prestaties te garanderen.

Recent Updates

Related Posts