Wat betekent Yagi in antenne?

In antennetechnologie verwijst Yagi naar een type directioneel antenneontwerp dat bekend staat als Yagi-Uda-antenne. Laten we de betekenis en kenmerken van de Yagi-antenne onderzoeken.

Yagi-Uda-antenne:

1. Definitie:

De Yagi-Uda-antenne, gewoonlijk Yagi-antenne genoemd, is een soort richtantenne die is ontworpen voor het verzenden of ontvangen van elektromagnetische golven, vooral in de radiofrequentie (RF) en microgolffrequentiebanden.

2. Belangrijkste kenmerken:

 • Directionaliteit:Yagi-antennes zijn zeer directioneel en richten hun stralingspatroon in een specifieke richting.
 • Verdienen:Yagi-antennes bieden doorgaans een matige tot hoge versterking, waardoor ze geschikt zijn voor communicatie over lange afstanden.
 • Simpel ontwerp:Het Yagi-ontwerp is relatief eenvoudig en bestaat uit een aangedreven element, een reflector en een of meer regisseurs.

3. Componenten:

 • Aangedreven element:Het centrale element dat direct verbonden is met de voedingslijn en actief signalen uitzendt of ontvangt.
 • Reflector:Geplaatst achter het aangedreven element, reflecteert de reflector signalen terug naar het aangedreven element, waardoor de richting wordt verbeterd.
 • Regisseurs:Extra elementen die vóór het aangedreven element zijn geplaatst, vergroten de voorwaartse versterking van de antenne door de straling in de gewenste richting te focusseren.

4. Directioneel stralingspatroon:

 • Hoofdkwab:Yagi-antennes vertonen een hoofdlob, die de primaire richting van maximale straling vertegenwoordigt.
 • Zijlobben:Zijlobben kunnen ook aanwezig zijn, maar de nadruk ligt vooral op de primaire kwab.

5. Toepassingen:

 • Amateurradio:Yagi-antennes zijn populair in amateurradiotoepassingen en bieden directionele mogelijkheden voor point-to-point-communicatie.
 • Televisie-ontvangst:Yagi-antennes worden op grote schaal gebruikt voor televisieontvangst, vooral in gebieden met uitdagende signaalomstandigheden.
 • Draadloze communicatie:In draadloze communicatiesystemen worden Yagi-antennes gebruikt voor point-to-point-verbindingen, backhauls en andere scenario’s waarbij directionele dekking vereist is.

6. Antenneversterking:

 • Hoge winst:Yagi-antennes kunnen een hoge versterking bereiken, waardoor ze effectief zijn voor communicatie over langere afstanden.
 • Frequentiespecifiek:Het ontwerp van een Yagi-antenne is vaak geoptimaliseerd voor een specifieke frequentie of een smal frequentiebereik.

7. Bundelbreedte:

 • Smalle straalbreedte:Yagi-antennes hebben doorgaans een relatief smalle bundelbreedte, waardoor energie in een specifieke richting wordt geleid en interferentie uit andere richtingen wordt verminderd.

8. Stapelen en arrays:

 • Stapelen:Meerdere Yagi-antennes kunnen verticaal of horizontaal worden gestapeld om de algehele versterking te vergroten en de prestaties te verbeteren.
 • Arrays:Arrays van Yagi-antennes kunnen worden gebruikt om complexe stralingspatronen te creëren of om specifieke dekkingsvereisten te bereiken.

Samenvattend is de Yagi-Uda-antenne, algemeen bekend als de Yagi-antenne, een richtantenne met een eenvoudig ontwerp met een aangedreven element, een reflector en regisseurs. Het wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen en biedt een hoge versterking en directionele dekking voor effectieve communicatie.

Recent Updates

Related Posts