Waarom is RSRQ slecht?

Een slechte RSRQ (Reference Signal Receivered Quality) in LTE-netwerken (Long-Term Evolution) duidt op suboptimale omstandigheden voor signaalontvangst, wat van invloed kan zijn op de algehele prestaties en kwaliteit van het netwerk. Verschillende factoren dragen bij aan een slechte RSRQ, en het begrijpen van deze problemen is van cruciaal belang voor netwerkexploitanten om problemen te identificeren en aan te pakken die de gebruikerservaring kunnen beïnvloeden. Laten we in detail onderzoeken waarom RSRQ slecht kan zijn en wat de implicaties daarvan zijn:

1. Hoge interferentieniveaus:

Interferentie-impact op RSRQ:

 • Hoge niveaus van interferentie, zoals interferentie op hetzelfde kanaal of interferentie op aangrenzende kanalen, kunnen de kwaliteit van de ontvangen signalen negatief beïnvloeden. Verhoogde interferentieniveaus dragen bij aan een slechte RSRQ door de signaalkwaliteit te verslechteren ondanks een sterke signaalsterkte (RSRP).

Implicaties voor de signaalkwaliteit:

 • Slechte RSRQ als gevolg van interferentie kan leiden tot verhoogde bitfoutpercentages, verminderde gegevensdoorvoer en mogelijke verstoringen in de communicatie. Dit kan van invloed zijn op de algehele gebruikerservaring, vooral voor data-intensieve applicaties.

2. Problemen met de signaal-ruisverhouding (SNR):

Lage SNR en RSRQ:

 • Een slechte signaal-ruisverhouding (SNR) kan bijdragen aan een slechte RSRQ. Wanneer de signaalsterkte niet significant hoger is dan het ruisniveau, neemt de kwaliteit van het ontvangen signaal af, wat gevolgen heeft voor de RSRQ-metingen.

Impact op gegevensoverdracht:

 • Lage SNR kan resulteren in een grotere kans op transmissiefouten en hertransmissies, wat leidt tot een verminderde betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht. Dit heeft gevolgen voor services die een lage latentie en consistente datasnelheden vereisen.

3. Celrand- en schaduweffecten:

Cell Edge-uitdagingen:

 • Gebruikers die zich aan de rand van een cel bevinden, kunnen lagere RSRQ-waarden ervaren als gevolg van groter padverlies en mogelijke vervagingseffecten. Dit kan resulteren in een slechte RSRQ, wat aangeeft dat de signaalkwaliteit aan de celrand aangetast is.

Schaduwen en obstakels:

 • Fysieke obstakels en schaduwvorming, veroorzaakt door gebouwen of terrein, kunnen bijdragen aan signaalverzwakking en -fluctuaties. In gebieden met uitdagende voortplantingsomstandigheden kan de RSRQ nadelig worden beïnvloed, wat leidt tot een slechte beoordeling van de signaalkwaliteit.

4. Overdrachtsfouten:

Uitdagingen bij overdrachtsbeslissingen:

 • Een slechte RSRQ kan de effectiviteit van overdrachtsbeslissingen beïnvloeden, vooral in scenario’s waarin de doelcel een betere RSRQ heeft maar onderhevig is aan interferentie. Dit kan leiden tot suboptimale overdrachtsbeslissingen, waardoor serviceonderbrekingen ontstaan.

Verslechterde mobiliteitsprestaties:

 • Gebruikers die een slechte RSRQ ervaren, kunnen tijdens mobiliteitsgebeurtenissen problemen tegenkomen, zoals overdrachten tussen cellen. Ontoereikende RSRQ-waarden kunnen resulteren in vertraagde of ongepaste overdrachtsbeslissingen, waardoor de naadloze mobiliteit van gebruikers wordt beïnvloed.

5. Netwerk congestie:

Hoge belasting van cellen:

 • Hoge congestie en zware verkeersbelasting op specifieke cellen kunnen bijdragen aan een slechte RSRQ. In dichtbevolkte gebieden of tijdens piekgebruikstijden kan de toegenomen vraag naar hulpbronnen leiden tot een verminderde signaalkwaliteit voor gebruikers in getroffen cellen.

QoS-degradatie:

 • Slechte RSRQ als gevolg van netwerkcongestie kan resulteren in een verminderde Quality of Service (QoS) voor gebruikers, wat zich manifesteert in afgebroken oproepen, lagere datasnelheden of een verhoogde latentie. Dit heeft een negatieve invloed op de gebruikerservaring en tevredenheid.

6. Impact op QoS en gebruikerservaring:

QoS-parameters beïnvloed:

 • Een slechte RSRQ heeft rechtstreeks invloed op de QoS-parameters en heeft invloed op belangrijke aspecten zoals betrouwbaarheid, latentie en datasnelheden. De verminderde signaalkwaliteit kan leiden tot een verminderde gebruikerservaring voor verschillende diensten, waaronder spraakoproepen, videostreaming en datatoepassingen.

Gebruikersperceptie:

 • Gebruikers in gebieden met een slechte RSRQ kunnen het netwerk als onbetrouwbaar beschouwen, wat kan leiden tot ontevredenheid en mogelijk klantverloop. Het handhaven van een hoog RSRQ-niveau is cruciaal voor het garanderen van een positieve gebruikersperceptie en loyaliteit.

Conclusie:

Concluderend kan een slechte RSRQ in LTE-netwerken het gevolg zijn van hoge interferentieniveaus, SNR-problemen, celrandeffecten, overdrachtsfouten, netwerkcongestie en de impact ervan op QoS en gebruikerservaring. Het aanpakken van deze problemen vereist effectieve netwerkoptimalisatiestrategieën, maatregelen om interferentie te beperken en voortdurende monitoring om een ​​optimale signaalkwaliteit te behouden en een naadloze en betrouwbare communicatie-ervaring voor gebruikers te garanderen.

Recent Updates

Related Posts