Waarom heet wifi WLAN?

Wi-Fi, wat staat voor Wireless Fidelity, wordt vaak WLAN genoemd, een acroniem voor Wireless Local Area Network. De term WLAN wordt gebruikt om een ​​draadloos netwerk te beschrijven waarmee apparaten kunnen communiceren en verbinding kunnen maken met internet zonder dat er fysieke kabels nodig zijn. Hier volgt een gedetailleerde uitleg waarom Wi-Fi gewoonlijk WLAN wordt genoemd:

1.Definitie van Wi-Fi en WLAN:

 • Wifi:Wi-Fi is een merknaam en handelsmerk van de Wi-Fi Alliance, een organisatie die producten certificeert voor naleving van de IEEE 802.11-normen. Het verwijst doorgaans naar draadloze communicatietechnologie waarmee apparaten gegevens over korte afstanden kunnen uitwisselen.
 • WLAN:WLAN daarentegen staat specifiek voor Wireless Local Area Network. Het is een meer algemene term die elk draadloos netwerk omvat dat is ontworpen voor lokale communicatie.

2.Historische ontwikkeling:

 • Oorsprong van wifi:De term ‘Wi-Fi’ werd eind jaren negentig door de Wi-Fi Alliance bedacht als een pakkender en consumentvriendelijker alternatief voor de technische term ‘IEEE 802.11’.
 • IEEE 802.11-normen:WLAN-technologie is gebaseerd op de IEEE 802.11-standaarden, die de specificaties definiëren voor het implementeren van draadloze communicatie in lokale netwerken.

3.Consumentvriendelijke branding:

 • Wi-Fi als merk:Wi-Fi werd als merk geïntroduceerd om het concept van draadloze netwerken toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor consumenten.
 • Associatie met connectiviteit:De term ‘Wi-Fi’ werd synoniem met draadloze connectiviteit, waardoor een herkenbaar merk ontstond dat veel wordt gebruikt in marketing en in het dagelijks taalgebruik.

4.De rol van de Wi-Fi Alliance:

 • Wi-Fi Alliance-certificering:De Wi-Fi Alliance speelt een cruciale rol bij het certificeren van apparaten die voldoen aan de IEEE 802.11-normen.
 • Interoperabiliteit en compatibiliteit:De Wi-Fi Alliance zorgt ervoor dat Wi-Fi-gecertificeerde apparaten van verschillende fabrikanten naadloos verbinding kunnen maken en op een gestandaardiseerde manier kunnen werken.

5.Mondiale adoptie en erkenning:

 • Alomtegenwoordig gebruik van Wi-Fi:Wi-Fi is wereldwijd een alomtegenwoordige technologie geworden, waarbij miljoenen Wi-Fi-apparaten in gebruik zijn.
 • Gemeenschappelijke taal:De term ‘Wi-Fi’ is een veelgebruikte en algemeen erkende term geworden voor draadloze connectiviteit, die vaak door elkaar wordt gebruikt met het meer technische ‘WLAN’.

6.Consumentenperceptie en gebruiksgemak:

 • Gebruiksvriendelijke terminologie:“Wi-Fi” wordt voor het grote publiek als gebruiksvriendelijker beschouwd dan “WLAN”.
 • Vereenvoudigde communicatie:Het gebruik van “Wi-Fi” vereenvoudigt de communicatie- en marketinginspanningen, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om de technologie te begrijpen en toe te passen.

7.Marketing- en merksucces:

 • Branding-impact:Het succes van het Wi-Fi-merk is van invloed geweest op het vormgeven van de perceptie en adoptie van draadloze technologie.
 • Associatie met draadloze connectiviteit:Wi-Fi is vaak de term die wordt gebruikt om draadloze connectiviteit in huizen, kantoren, openbare ruimtes en verschillende apparaten te beschrijven.

8.IEEE 802.11-normen en technische basis:

 • IEEE 802.11 als basis:Ondanks het wijdverbreide gebruik van de term ‘Wi-Fi’ wordt de onderliggende technische basis geleverd door de IEEE 802.11-standaardfamilie.
 • Technische referentie:In technische discussies en standaardisatie-instellingen zijn de IEEE 802.11-standaarden de referentie voor draadloze lokale netwerken.

9.Evolutie van Wi-Fi-technologie:

 • Continue vooruitgang:Wi-Fi-technologie is in de loop der jaren geëvolueerd, met verbeteringen zoals hogere datasnelheden, verbeterde beveiliging en uitgebreide frequentiebanden.
 • Compatibiliteit met normen:Ondanks deze verbeteringen blijft de term ‘Wi-Fi’ nauw verbonden met de onderliggende IEEE 802.11-standaarden.

Samenvattend wordt Wi-Fi gewoonlijk WLAN genoemd vanwege de historische ontwikkeling, merkinspanningen van de Wi-Fi Alliance, wereldwijde erkenning en het verlangen naar een gebruiksvriendelijkere en meer verkoopbare term voor draadloze lokale netwerken. Hoewel “Wi-Fi” veel wordt gebruikt in het alledaagse taalgebruik, is het belangrijk te erkennen dat de technische basis van draadloze netwerken geworteld is in de IEEE 802.11-standaarden.

Recent Updates

Related Posts