Waar zijn PSS en SSS in LTE?

Primary Synchronization Signal (PSS) en Secondary Synchronization Signal (SSS) zijn essentiële componenten van de synchronisatiesignalen in LTE-netwerken (Long-Term Evolution). Deze signalen worden uitgezonden door de ontwikkelde NodeB (eNodeB) om ervoor te zorgen dat User Equipment (UE)-apparaten kunnen synchroniseren met het netwerk. De PSS en SSS spelen een cruciale rol bij het aanvankelijk zoeken en verwerven van cellen en helpen UE’s bij het identificeren van en verbinden met het LTE-netwerk.

PSS (primair synchronisatiesignaal):

1. Doel:

 • De PSS is een periodiek signaal dat wordt verzonden door de eNodeB om UE’s te helpen de frametiming van het LTE-signaal te identificeren. Het biedt essentiële informatie voor celsynchronisatie en initiële celzoekprocedures.

2. Frequentiedomein:

 • De PSS wordt verzonden in het frequentiedomein, met name op een aangewezen set bronblokken binnen de bandbreedte van het LTE-systeem. De aanwezigheid ervan helpt UE’s bij het bepalen van de frequentie van de LTE-provider.

3. Subcarrier-locatie:

 • De PSS bezet specifieke subdraaggolven binnen de LTE-kanaalbandbreedte. De exacte positie van de PSS-subdragers is gedefinieerd in de LTE-standaard en is bekend bij zowel de eNodeB als de UE’s.

4. Patroon en structuur:

 • De PSS bestaat uit een specifieke reeks symbolen die periodiek wordt herhaald. Dankzij het unieke patroon kunnen UE’s de framestructuur van het LTE-signaal identificeren en hierop vergrendelen.

5. Verzendtiming:

 • De PSS wordt met regelmatige tussenpozen verzonden, waardoor UE’s de timinginformatie krijgen die nodig is om te synchroniseren met de LTE-framestructuur.

SSS (secundair synchronisatiesignaal):

1. Doel:

 • De SSS vormt een aanvulling op de PSS door aanvullende informatie te bieden over de LTE-framestructuur. Het helpt UE’s bij het bepalen van het systeemframenummer (SFN), wat essentieel is voor nauwkeurige synchronisatie.

2. Frequentiedomein:

 • Net als de PSS wordt de SSS verzonden in het frequentiedomein op specifieke subdraaggolven binnen de bandbreedte van het LTE-kanaal.

3. Subcarrier-locatie:

 • De SSS bezet subdraaggolven die grenzen aan de PSS-subdraaggolven. De locatie van de SSS is gedefinieerd in de LTE-standaard en is bekend bij zowel de eNodeB als de UE’s.

4. Patroon en structuur:

 • De SSS bestaat uit een specifieke reeks symbolen met een bekend patroon. Dankzij de structuur ervan, gecombineerd met de PSS, kunnen UE’s de framestructuur en systeeminformatie nauwkeurig identificeren.

5. Verzendtiming:

 • Net als de PSS wordt de SSS met regelmatige tussenpozen verzonden, waardoor UE’s aanvullende timinginformatie krijgen om te synchroniseren met de LTE-framestructuur.

PSS en SSS in LTE-downlink:

1. Uitzending:

 • De PSS en SSS worden periodiek uitgezonden door de eNodeB in de LTE-downlinkkanalen. Deze periodieke uitzending zorgt ervoor dat UE’s die het netwerk binnenkomen, het LTE-signaal snel kunnen detecteren en ermee kunnen synchroniseren.

2. Celidentificatie:

 • De combinatie van PSS en SSS helpt UE’s bij het identificeren van de bedienende cel en het verkrijgen van essentiële synchronisatieparameters. Deze informatie is cruciaal voor de UE om een ​​verbinding tot stand te brengen met het LTE-netwerk.

3. Initiële toegang:

 • Tijdens de initiële toegangsprocedure gebruiken UE’s de informatie van de PSS en SSS om hun timing te synchroniseren met het LTE-netwerk, waardoor succesvolle celacquisitie en communicatie mogelijk wordt.

Conclusie:

Bij LTE zijn het primaire synchronisatiesignaal (PSS) en het secundaire synchronisatiesignaal (SSS) fundamentele elementen van het synchronisatieproces. Deze signalen leveren cruciale informatie aan UE’s voor de eerste celzoekopdracht, waardoor ze kunnen synchroniseren met het LTE-netwerk, de bedienende cel kunnen identificeren en een betrouwbare verbinding tot stand kunnen brengen. De goed gedefinieerde structuur en periodieke uitzending van PSS en SSS dragen bij aan de efficiënte werking van LTE-netwerken.

Recent Updates

Related Posts