Waar zijn de referentiesignalen in LTE?

Referentiesignalen in LTE (Long-Term Evolution) spelen een cruciale rol in de communicatie tussen de gebruikersapparatuur (UE) en de ontwikkelde NodeB (eNodeB). Deze signalen worden gebruikt voor taken zoals kanaalschatting, synchronisatie en algehele verbetering van de prestaties van het LTE-systeem. Het begrijpen van de plaatsing en soorten referentiesignalen is van fundamenteel belang om te begrijpen hoe LTE-netwerken robuuste en betrouwbare draadloze communicatie mogelijk maken.

Soorten referentiesignalen:

1. Celspecifieke referentiesignalen (CRS):

 • CRS zijn referentiesignalen die specifiek zijn voor elke cel en worden verzonden door de eNodeB. Deze signalen helpen bij taken zoals kanaalschatting en synchronisatie en zijn essentieel voor UE-apparaten om een ​​verbinding met het LTE-netwerk tot stand te brengen en te onderhouden.

2. UE-specifieke referentiesignalen (URS):

 • URS zijn referentiesignalen die specifiek zijn bedoeld voor een bepaalde UE. Ze zijn geïntroduceerd om de nauwkeurigheid van de kanaalschatting te verbeteren, vooral wanneer de UE aan de celrand werkt of in uitdagende radioomstandigheden.

3. Demodulatiereferentiesignalen (DMRS):

 • DMRS zijn referentiesignalen die worden gebruikt voor demodulatiedoeleinden. Ze helpen bij het nauwkeurig decoderen van de verzonden gegevens. DMRS kan celspecifiek of UE-specifiek zijn, afhankelijk van de context.

Referentiesignalen in het frequentiedomein:

1. Bronelementen:

 • In het frequentiedomein worden referentiesignalen verzonden binnen hulpbronelementen (RE’s). Deze bronelementen zijn specifieke delen van frequentie-tijdbronnen die zijn toegewezen voor communicatie in het LTE-spectrum.

2. Subdragers:

 • De referentiesignalen worden doorgaans geassocieerd met specifieke subdraaggolven binnen de LTE-kanaalbandbreedte. Deze hulpdraaggolven dragen de referentiesignalen voor synchronisatie en kanaalschatting.

3. Subdraaggolfafstand:

 • De LTE-standaard definieert de afstand tussen subdraaggolven, die de afstand tussen aangrenzende subdraaggolven bepaalt. De plaatsing van referentiesignalen binnen dit hulpdraagraster is essentieel voor efficiënte communicatie en nauwkeurige kanaalschatting.

Plaatsing van referentiesignalen:

1. In tijddomein:

 • In het tijddomein worden referentiesignalen binnen LTE-symbolen geplaatst. Ze worden periodiek verzonden om synchronisatie en kanaalschatting te vergemakkelijken. De timing en periodiciteit van referentiesignalen worden gedefinieerd door LTE-standaarden.

2. In frequentiedomein:

 • In het frequentiedomein worden referentiesignalen verdeeld over specifieke subdraaggolven. De afstand en het patroon van deze subdraaggolven die referentiesignalen dragen, zijn ontworpen om optimale dekking te bieden en verschillende kanaalomstandigheden te ondersteunen.

CRS in LTE-downlink:

1. Configuratie:

 • Celspecifieke referentiesignalen (CRS) in de downlink worden door de eNodeB geconfigureerd op basis van netwerkparameters. Ze worden uitgezonden naar alle UE’s binnen de cel.

2. Antennepoorten:

 • CRS wordt verzonden vanaf verschillende antennepoorten, waardoor de UE ruimtelijke verwerking kan uitvoeren en onderscheid kan maken tussen signalen die van verschillende antennes worden ontvangen.

3. Synchronisatie:

 • CRS-hulp bij de initiële celacquisitie en synchronisatie. UE’s gebruiken deze referentiesignalen om de eigenschappen van de fysieke laag van de cel te bepalen.

URS en DMRS in LTE-uplink:

1. UE-specifieke referentiesignalen (URS):

 • URS in de uplink zijn bedoeld voor een specifieke UE en helpen bij het verbeteren van de kanaalschatting, vooral wanneer de UE zich in uitdagende radioomstandigheden bevindt.

2. Demodulatiereferentiesignalen (DMRS):

 • DMRS in de uplink wordt gebruikt voor nauwkeurige demodulatie van de verzonden gegevens. Ze helpen bij het verzachten van de impact van kanaalvariaties en -vervormingen.

Conclusie:

Bij LTE worden referentiesignalen strategisch geplaatst in zowel het tijd- als het frequentiedomein om kritieke taken zoals synchronisatie, kanaalschatting en demodulatie te vergemakkelijken. Celspecifieke referentiesignalen (CRS), UE-specifieke referentiesignalen (URS) en demodulatiereferentiesignalen (DMRS) spelen verschillende rollen bij het garanderen van efficiënte en betrouwbare draadloze communicatie tussen UE’s en eNodeB’s binnen het LTE-netwerk.

Recent Updates

Related Posts