Waar staat Los voor in WiFi?

In de context van WiFi (Wireless Fidelity) en draadloze communicatie staat “LOS” voor “Line of Sight”. LOS is een cruciaal concept bij het begrijpen van het gedrag van draadloze signalen, inclusief WiFi, omdat het betrekking heeft op de directe zichtbaarheid tussen zendende en ontvangende apparaten.

Belangrijkste aspecten van zichtlijn (LOS) in WiFi:

 1. Definitie van zichtlijn (LOS):
  • Direct zicht: LOS verwijst naar een onbelemmerde, directe lijn tussen de zendantenne en de ontvangende antenne. Met andere woorden: er zijn geen fysieke obstakels, zoals gebouwen, bomen of terrein, die het pad van het draadloze signaal blokkeren.
 2. Belang bij draadloze communicatie:
  • Signaalvoortplanting: Zichtlijn is essentieel voor optimale signaalvoortplanting. Wanneer er een duidelijk en direct pad is tussen de zender en de ontvanger, ondervindt het draadloze signaal minimale verzwakking en interferentie, wat resulteert in een betere communicatiekwaliteit.
  • Frequentieafhankelijkheid: De betekenis van LOS varieert afhankelijk van de frequentie van het draadloze signaal. Signalen met een hogere frequentie, zoals die in de 5 GHz-band die gewoonlijk in WiFi worden gebruikt, zijn gevoeliger voor obstakels en vereisen mogelijk een relatief duidelijke LOS voor optimale prestaties.
 3. Uitdagingen en overwegingen:
  • Obstructions: Fysieke obstakels, waaronder gebouwen, bomen en terrein, kunnen WiFi-signalen blokkeren of reflecteren. Dit kan leiden tot signaalverslechtering, verminderd bereik en mogelijke verbindingsproblemen.
  • Fresnel Zone: Naast directe LOS speelt de Fresnel-zone, een elliptisch gevormd gebied rond de directe lijn, ook een rol bij de signaalvoortplanting. Obstakels binnen de Fresnel-zone kunnen signaaldiffractie veroorzaken en de kwaliteit van de draadloze verbinding beïnvloeden.
 4. Toepassingen van LOS in WiFi:
  • Point-to-Point-communicatie: LOS is cruciaal voor draadloze point-to-point-communicatie, waarbij twee apparaten een directe verbinding tot stand brengen. Dit wordt vaak gebruikt in scenario’s zoals verbindingen tussen gebouwen of draadloze verbindingen over lange afstand.
  • Wireless Backhaul: LOS is vaak een vereiste voor draadloze backhaul-links, die toegangspunten verbinden met het kernnetwerk. Clear LOS zorgt voor betrouwbare connectiviteit met hoge capaciteit voor databackhaul.
  • Buitenimplementaties: Bij WiFi-implementaties buitenshuis zijn LOS-overwegingen belangrijk voor het bepalen van de plaatsing van toegangspunten en het garanderen van een optimale dekking.
 5. Mitigatiestrategieën:
  • Antennehoogte: Het verhogen van de hoogte van antennes kan helpen bij het tot stand brengen of behouden van LOS, vooral in omgevingen met mogelijke obstakels.
  • Site Surveys: Het uitvoeren van grondige site surveys helpt bij het identificeren van potentiële obstakels en maakt strategische plaatsing van toegangspunten mogelijk om de LOS te maximaliseren.
  • Signaalsterkte en kwaliteitsmonitoring: Doorlopende monitoring van de signaalsterkte en -kwaliteit helpt bij het identificeren van problemen die verband houden met LOS, waardoor tijdige aanpassingen mogelijk zijn om de prestaties te verbeteren.

Conclusie:

Het begrijpen van LOS is van fundamenteel belang bij het ontwerp en de implementatie van WiFi-netwerken, vooral in scenario’s waarin duidelijke en betrouwbare draadloze communicatie van cruciaal belang is. Of het nu gaat om point-to-point-verbindingen, backhaul-verbindingen of outdoor-implementaties, het behouden van een directe zichtlijn draagt ​​bij aan optimale signaalverspreiding en algehele netwerkprestaties. Netwerkplanners en -beheerders houden rekening met LOS-overwegingen om effectieve en robuuste WiFi-connectiviteit in verschillende omgevingen te garanderen.

Recent Updates

Related Posts