Waar is 5G van gemaakt?

5G, of de vijfde generatie mobiele netwerken, is een uitgebreid ecosysteem dat bestaat uit verschillende componenten, technologieën en standaarden die samenwerken om geavanceerde draadloze communicatiediensten te leveren. Deze elementen omvatten zowel netwerkinfrastructuur als eindgebruikersapparatuur. Hier is een diepgaande uitleg van wat het 5G-ecosysteem inhoudt:

1.Radiotoegangsnetwerk (RAN):

 • gNB (5G nieuw radiobasisstation):De gNB is een sleutelcomponent van het RAN en verantwoordelijk voor draadloze communicatie met gebruikersapparaten (UE’s). Het ondersteunt functies zoals Massive MIMO, beamforming en geavanceerde antennetechnologieën.

2.Kernnetwerk:

 • 5G-kern (5GC):De 5G Core is de centrale intelligentie van het 5G-netwerk en levert essentiële functies en diensten. Het bevat componenten zoals AMF (toegangs- en mobiliteitsbeheerfunctie), SMF (sessiebeheerfunctie), UPF (gebruikersvlakfunctie), UDM (Unified Data Management), AUSF (authenticatieserverfunctie) en PCF (beleidscontrolefunctie).

3.Gebruikersapparatuur (UE):

 • Smartphones, tablets en IoT-apparaten:Dit zijn de apparaten van eindgebruikers die verbinding maken met het 5G-netwerk om toegang te krijgen tot diensten. UE’s omvatten smartphones, tablets, laptops en verschillende Internet of Things (IoT)-apparaten.

4.Spectrumbanden:

 • mmWave (millimetergolf):Hoogfrequente banden, waaronder het mmWave-spectrum, worden gebruikt voor hogere datasnelheden. Ze hebben echter een korter bereik en vereisen mogelijk meer infrastructuur voor dekking.
 • Sub-6 GHz-spectrum:Het sub-6 GHz-spectrum biedt een evenwicht tussen dekking en capaciteit, waardoor bredere dekkingsgebieden mogelijk zijn.

5.Geavanceerde modulatieschema’s:

 • 256-QAM (kwadratuuramplitudemodulatie):5G maakt gebruik van modulatieschema’s van hogere orde, zoals 256-QAM, om meer gegevens in elk symbool te coderen, waardoor de gegevenssnelheden worden verbeterd.

6.Enorme MIMO (meerdere invoer en meerdere uitvoer):

 • Verhoogde antennes:Massive MIMO omvat het inzetten van een groot aantal antennes op basisstations om zowel de downlink- als de uplink-communicatie te verbeteren, waardoor de netwerkcapaciteit en doorvoer worden verbeterd.

7.Dynamisch spectrum delen (DSS):

 • Coëxistentie met 4G LTE:DSS maakt het gelijktijdige gebruik van 4G en 5G binnen dezelfde frequentieband mogelijk, waardoor het spectrumgebruik tijdens de overgangsperiode van 4G naar 5G wordt geoptimaliseerd.

8.Beamforming:

 • Gerichte signaaloverdracht:Beamforming-technieken richten signalen op specifieke gebruikersapparaten, waardoor de signaalsterkte, dekking en netwerkefficiëntie worden verbeterd.

9.Netwerk-slicing:

 • Aangepaste virtuele netwerken:Network slicing maakt het mogelijk gevirtualiseerde netwerken te creëren die zijn afgestemd op specifieke gebruiksscenario’s, waardoor een optimale toewijzing van middelen voor verschillende toepassingen wordt gegarandeerd.

10.Cloud-native architectuur:

 • Cloudgebaseerde infrastructuur:5G omarmt een cloud-native architectuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van cloudtechnologieën voor meer flexibiliteit, schaalbaarheid en hulpbronnenefficiëntie.

11.ITU- en 3GPP-standaarden:

 • Internationale Telecommunicatie-unie (ITU):De ITU biedt algemene normen en richtlijnen voor wereldwijde telecommunicatie.
 • Partnerschapsproject van de 3e generatie (3GPP):3GPP is een samenwerkingsverband van telecommunicatiestandaardorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het definiëren van de standaarden voor 5G.

12.Servicegebaseerde architectuur:

 • Modulair ontwerp:5G maakt gebruik van een op diensten gebaseerde architectuur, die modulariteit en flexibiliteit bij de levering van diensten en functies bevordert.

13.Mondiale standaardisatie:

 • Interoperabiliteit:Standaardisatie zorgt voor interoperabiliteit tussen de apparatuur van verschillende leveranciers, waardoor naadloze communicatie binnen het wereldwijde 5G-ecosysteem mogelijk wordt.

14.Geavanceerde diensten:

 • Verbeterd mobiel breedband (eMBB):Biedt hoge datasnelheden voor toepassingen zoals videostreaming en het downloaden van grote bestanden.
 • Ultrabetrouwbare communicatie met lage latentie (URLLC):Ondersteunt toepassingen met lage latentie en hoge betrouwbaarheidseisen.
 • Massale machinetypecommunicatie (mMTC):Maakt connectiviteit mogelijk voor een enorm aantal IoT-apparaten.

15.Veiligheids maatregelen:

 • Robuuste beveiligingsprotocollen:5G omvat robuuste beveiligingsmaatregelen om gebruikersgegevens te beschermen, ongeoorloofde toegang te voorkomen en de integriteit van de communicatie te waarborgen.

16.Achterwaartse compatibiliteit:

 • Coëxistentie met 4G LTE:5G-netwerken zijn ontworpen om naast 4G LTE-netwerken te bestaan ​​en achterwaartse compatibiliteit te bieden, waardoor een soepele overgang voor gebruikers en operators wordt gegarandeerd.

Samenvattend bestaat 5G uit een geavanceerd ecosysteem dat de 5G Core, het Radio Access Network, gebruikersapparaten, spectrumbanden, modulatieschema’s, geavanceerde technologieën zoals Massive MIMO en beamforming, cloud-native architectuur, mondiale standaarden en verschillende cateringservices omvat. tot verbeterde mobiele breedband, ultrabetrouwbare communicatie met lage latentie en grootschalige machine-achtige communicatie. Dit uitgebreide ecosysteem werkt op samenhangende wijze samen om de beloften van de 5G-technologie waar te maken.

Recent Updates

Related Posts