Verliezen door duplexer, lichaam en penetratie

In GSM-systeemverliezen is er een ander type, hier schrijf ik over verliezen door duplexer, lichaam en penetratie

Duplexerverlies

  • Een duplexer maakt gelijktijdige verzending en ontvangst van signalen op dezelfde antenne mogelijk.
  • Het biedt isolatie tussen het verzonden en ontvangen signaal.
  • Duplexers hebben doorgaans een invoegverlies van 0,5 tot 1 dB

combiner loss

Lichaamsverlies

  • Voor alle ontvangende omgevingen moet gebruik worden gemaakt van een verlies dat verband houdt met het effect van het lichaam van de gebruiker op de verspreiding, d.w.z. nabijheid van de gebruiker met de mobiel.
  • Dit effect heeft de vorm van weinig dB-verliezen in zowel de uplink- als de downlinkrichting.
  • Lichaamsverlies wordt doorgaans als 2 dB genomen.

Penetratieverliezen

  • Penetratieverliezen zijn afhankelijk van de locatie van de abonnee ten opzichte van de site.
  • Over het algemeen worden 3 soorten scenario’s in overweging genomen, namelijk. In het gebouw, in de auto en op straat.
  • Lichaamsverlies is ook een vorm van penetratieverlies.

Recent Updates

Related Posts