Referentie signaalvermogenversterking voor LTE

Vermogensversterking in LTE wordt voornamelijk uitgevoerd op het referentiesignaal. Omdat het radiovermogen echter gelijkelijk wordt gedeeld door alle Resources-elementen, ligt de vermogenstoewijzing voor elke RE vast.

Door het aantal bronnenelementen dat als referentiesignaal wordt gebruikt te vergroten, kan de RS dienovereenkomstig worden “versterkt” met 2x (3dB), 3x (4,7dB) of 4x (6dB).

Power Boosting-waarde = 0 als er geen extra bronnen worden gebruikt.

Standaard Power boosting = 1 (2x) voor netwerkplanning

Reference Signal Power Boosting Gain LTE

Als alternatief kan de betrouwbaarheid van de informatieoverdracht ook worden “versterkt”, niet door radiozendvermogen, maar door deze aan te passen aan een lager modulatieniveau (MCS-aanpassing).

Remote Radio Unit en eNodeB-portfolio

De introductie van de Remote Radio Unit maakt het mogelijk om het kabelverlies met maximaal 3dB te verminderen voor zowel uplink als downlink, afhankelijk van de werkelijke lengte van de kabel vanaf de bovenkant van het basisstationrek tot aan de antennelocatie. Mogelijke aangeboden radioconfiguraties variëren van 20 W per draaggolf, enkele zendtak tot twee zendtakken van elk 40 W.

Recent Updates

Related Posts