QoS-parameters van LTE

De QoS Class Identifier (QCI) is een scalaire waarde die wordt gebruikt als referentie voor toegang tot knooppuntspecifieke parameters die de pakketdoorstuurbehandeling op dragerniveau regelen (bijvoorbeeld planningsgewichten, toegangsdrempels, wachtrijbeheerdrempels, linklaagprotocolconfiguratie, enz. ).
De Allocation and Retention Priority (ARP) maakt het in de eerste plaats mogelijk om te beslissen of een verzoek tot vestiging van een drager kan worden geaccepteerd of afgewezen in geval van beperkte middelen.
  • Bovendien kan de ARP door de eNodeB worden gebruikt om te beslissen welke drager(s) moet worden verwijderd tijdens uitzonderlijke resourcebeperkingen (bijvoorbeeld bij overdracht).
Elke GBR-drager is bovendien geassocieerd met de volgende QoS-parameter op dragerniveau:
  • GBR = Gegarandeerde bitsnelheid, de bitsnelheid die naar verwachting kan worden geleverd door een GBR-drager
  • MBR = Maximale bitsnelheid
Elke niet-GBR is bovendien geassocieerd met de volgende QoS-parameter op dragerniveau:
  • UE-AMBR = UE totale maximale bitsnelheid (in UL)
  • APN-AMBR = APN-geaggregeerde maximale bitsnelheid (in DL)
Recent Updates

Related Posts