Overdrachtsmetingen in LTE

Bij LTE (Long-Term Evolution) zijn overdrachtsmetingen cruciaal voor het garanderen van naadloze mobiliteit terwijl gebruikersapparatuur (UE) zich over verschillende cellen binnen het netwerk beweegt. Deze metingen helpen bij het beslissen wanneer en naar welke cel een overdracht moet plaatsvinden. Hier is een overzicht van belangrijke overdrachtsmetingen in LTE:

 1. Ontvangen signaalsterkte (RSS):
  • RSS meet het vermogensniveau van het signaal dat wordt ontvangen van aangrenzende cellen. Wanneer de signaalsterkte van een naburige cel sterker wordt dan die van de bedienende cel boven een bepaalde drempel, kan dit een overdracht veroorzaken.
 2. Referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP):
  • RSRP is een meer specifieke maatstaf voor de signaalsterkte, waarbij de nadruk ligt op het vermogensniveau van de referentiesignalen van de bedienende en aangrenzende cellen. Overdrachtsbeslissingen kunnen worden gebaseerd op RSRP-waarden om een ​​betrouwbare overdracht naar een cel met een sterker referentiesignaal te garanderen.
 3. Referentiesignaal ontvangen kwaliteit (RSRQ):
  • RSRQ houdt rekening met zowel de signaalsterkte als de kwaliteit van het ontvangen signaal. Het is de verhouding tussen RSRP en de ontvangen signaalsterkte-indicator (RSSI). RSRQ helpt bij het bepalen van de kwaliteit van het ontvangen signaal en wordt meegenomen bij overdrachtsbeslissingen.
 4. Celidentiteit (PCI, ECI):
  • De Physical Cell Identity (PCI) of E-UTRAN Cell Identity (ECI) identificeert cellen op unieke wijze. Metingen van aangrenzende celidentiteiten zijn essentieel voor overdrachtsbeslissingen.
 5. Tijdvooruitgang (TA):
  • Time Advance biedt informatie over de tijdsvertraging tussen de UE en de bedienende cel. Dit is cruciaal voor nauwkeurige timingsynchronisatie en overdrachtsbeslissingen.
 6. Signaal-ruisverhouding (SNR):
  • SNR meet de verhouding tussen het ontvangen signaalvermogen en het achtergrondruisniveau. Een hoge SNR duidt op een duidelijk en betrouwbaar signaal, dat van invloed is op overdrachtsbeslissingen.
 7. Interfrequentie- en inter-RAT-metingen:
  • Naast intrafrequentie-overdrachten (binnen dezelfde frequentie), ondersteunt LTE interfrequentie- en Inter-Radio Access Technology (Inter-RAT)-overdrachten. Metingen van aangrenzende cellen in verschillende frequenties of radiotoegangstechnologieën worden overwogen voor interfrequentie- en Inter-RAT-overdrachten.
 8. Event A- en gebeurtenis B-rapportage:
  • Events A en B zijn specifieke omstandigheden die aanleiding geven tot meetrapporten. Gebeurtenis A kan worden geactiveerd wanneer de dienende cel te zwak wordt, terwijl gebeurtenis B kan worden geactiveerd wanneer een naburige cel sterker wordt.

Deze metingen maken deel uit van het LTE Radio Resource Management (RRM)-systeem en worden periodiek of naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen uitgevoerd. Ze stellen het netwerk in staat weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer en naar welke cel een overdracht moet plaatsvinden, waardoor een soepele en ononderbroken gebruikerservaring tijdens de mobiliteit wordt gegarandeerd.

Recent Updates

Related Posts