lub-interface in 3G WCDMA

De 3G Iub-interface is de terrestrische interface tussen NodeB en RNC. De Radionetwerklaag definieert procedures die verband houden met de werking van het WCDMA KnooppuntB. De Transport Network Layer definieert procedures voor het tot stand brengen van fysieke verbindingen tussen de 3G NodeB en de 3G RNC.

iub interface in 3g

Het 3G Iub-toepassingsprotocol, WCDMA NodeB-toepassingsdeel (NBAP) initieert het tot stand brengen van een signaleringsverbinding via 3G Iub. Het is verdeeld in twee essentiƫle componenten, CCP en NCP.

NCP wordt gebruikt voor signalering die een 3G UE-context initieert voor een speciale WCDMA UE of signalen die niet gerelateerd zijn aan een specifieke WCDMA UE. Voorbeelden van de NBAP-C-procedure zijn 3G-celconfiguratie, verwerking van gemeenschappelijke kanalen en het instellen van radioverbindingen

CCP wordt gebruikt voor signalering met betrekking tot een specifieke WCDMA UE-context.

SAAL is een ATM-aanpassingslaag die communicatie tussen signaleringsentiteiten via een ATM-link ondersteunt.

Het 3G Iub Frame Protocol (FP) op gebruikersvlak definieerde de structuur van de WCDMA-frames en de basis in-bandcontroleprocedure voor elk type WCDMA-transportkanaal. Er zijn DCH-FP, RACH-FP, FACH-FP, HS-DSCH FP en PCH FP.

Recent Updates

Related Posts