LTE KPI -Referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP)

Referentiesignaal ontvangen vermogen (RSRP) identificeert het signaalniveau van het referentiesignaal. Het wordt gedefinieerd als het lineaire gemiddelde van de vermogensbijdragen van de hulpbronelementen die celspecifieke referentiesignalen transporteren binnen de beschouwde meetfrequentiebandbreedte.

Ontwerp-KPI voor RSRP:

10MHz Kanaalbandbreedte (700MHz & AWS): -113dBm

5MHz Kanaalbandbreedte (700MHz & AWS): -113 dBm

Een minimum van 95% van het gewogen gemiddelde van het LTE-ontwerpservicegebied Cluster of Polygon moet voldoen aan de hierboven gespecificeerde RSRP-doelen. Het criterium van 95% is gebaseerd op een weging waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde cluttergewichten die worden gebruikt voor verkeersspreiding. Het hierboven gespecificeerde doel is na rekening te hebben gehouden met de verlieswaarden binnenshuis die zijn toegewezen per rommeltype. Verliezen in gebouwen zijn ingeschakeld.

De doelstellingen voor AWS zijn alleen van toepassing in gevallen waarin het AWS-ontwerp wordt uitgevoerd als een op zichzelf staand ontwerp en niet wordt gebruikt als een geïsoleerde hotspot-capaciteitslaag over een bestaand LTE-netwerk met een 700 MHz-laag.

Recent Updates

Related Posts