LTE KPI -Referentiesignaal ontvangen kwaliteit (RSRQ)

Referentiesignaal ontvangen kwaliteit RSRQ identificeert de kwaliteit van het referentiesignaal. Het wordt gedefinieerd als de verhouding N×RSRP/(E-UTRA-draaggolf RSSI), waarbij N het aantal RB’s is van de E-UTRA-draaggolf RSSI-meetbandbreedte. De metingen in de teller en de noemer moeten worden uitgevoerd over dezelfde set bronblokken.

E-UTRA Carrier Ontvangen Signaalsterkte Indicator (RSSI), omvat het lineaire gemiddelde van het totale ontvangen vermogen dat alleen wordt waargenomen in OFDM-symbolen die referentiesymbolen bevatten voor antennepoort 0, in de meetbandbreedte, over N aantal bronblokken door de UE van alle bronnen, inclusief co-channel-bedienende en niet-bedienende cellen, aangrenzende kanaalinterferentie, thermische ruis enz. De ontwerp-KPI is gebaseerd op verkeersbelasting.

Ontwerp-KPI voor RSRQ:

2 Verzendpaden:

50% belasting: -15 dB

100% belasting: – 18 dB

Een minimum van 95% van het gewogen gemiddelde van het LTE-ontwerpservicegebied (Cluster of Polygon) moet voldoen aan de hierboven gespecificeerde RSRQ-doelen. Het criterium van 95% is gebaseerd op een weging waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde cluttergewichten die worden gebruikt voor verkeersspreiding.

Recent Updates

Related Posts