Kleine opmerkingen over de procedure voor het opnieuw tot stand brengen van verbindingen in LTE

Hier schrijf ik enkele kleine opmerkingen over de procedure voor het opnieuw tot stand brengen van verbindingen in LTE.

Re-Establishment

In een aantal gevallen van falen (bijvoorbeeld falen van de radioverbinding, falen van het aanleren van een onherstelbare RLC-fout, falen van herconfiguratie van de naleving), de procedure voor het herstellen van de EU RRC-verbinding, op voorwaarde dat de beveiliging actief is. Als de beveiliging niet is ingeschakeld, wordt RRC_IDLE EU verplaatst als een van de vermelde fouten verschijnt.

Bij een poging om de RRC-verbinding te herstellen, ook wel de EU genoemd, wordt een timer T311 gestart en wordt celselectie uitgevoerd. De EU moet prioriteit geven aan het zoeken naar LTE-frequenties.

Echter niet gespecificeerd in termen van de EU, terwijl men zich onthoudt van onderzoek naar andere RAT’s. Bij het vinden van een geschikte cel op een frequentie stopt LTE EU timer T311, start timer T301 en start een geschilprocedure op basis van willekeurige toegang om het bericht RRC-verbinding mogelijk te maken. In het RRC-verbindingsaanvraagbericht bevat de EU de identiteit die wordt gebruikt in de cel waar de fout heeft plaatsgevonden, de identiteit van die cel, een berichtauthenticatiecode en een oorzaak.

De E-UTRAN gebruikt de herstelprocedure om de SRB1-beveiliging voort te zetten en te reactiveren zonder de algoritmen te wijzigen. Een daaropvolgende procedure voor herconfiguratie van de RRC-verbinding wordt gebruikt om de werking op andere radiodragers dan SRB1 te hervatten en om metingen opnieuw mogelijk te maken. Als de cel waarin de EU het herstel initieert niet is voorbereid (dwz geen context heeft voor die EU), zal de E-UTRAN de procedure afwijzen, waardoor de EU naar RRC_IDLE zal verhuizen.

Recent Updates

Related Posts