Kandidaatclassificatie overdragen in CDMA

Het mobiele station zoekt voortdurend naar piloten om de aanwezigheid van andere CDMA-signalen te detecteren die dezelfde draaggolffrequentie hebben en meet de sterkte (ontvangen Ec/Nt) van de piloten. 

Wanneer het mobiele station een piloot met voldoende sterkte detecteert die niet geassocieerd is met de bedienende cel/sector, stuurt het een bericht naar het bedienende basisstation. Het mobiele netwerk beslist welke naburige basisstations betrokken kunnen worden bij een overdracht. 

Overdrachtskandidaat verdeeld in vier categorieën in CDMA,

  • Actieve set: de piloten die zijn geassocieerd met de voorwaartse verkeerskanalen die zijn toegewezen aan het mobiele station. 
  • Kandidaatset: De piloten die zich momenteel niet in de actieve set bevinden, maar door het mobiele station zijn ontvangen met voldoende sterkte om aan te geven dat de bijbehorende voorwaartse verkeerskanalen met succes kunnen worden gedemoduleerd. 
  • Neighbor Set: De piloten die zich momenteel niet in de Actieve Set of de Kandidaatset bevinden en waarschijnlijk kandidaten zijn voor Handoff. 
  • Remaining Set: De verzameling van alle mogelijke piloten in de huidige CDMA-frequentietoewijzing, met uitzondering van de piloten in de Neighbor Set, de Candidate Set en de Active.
Recent Updates

Related Posts