Hoeveel gebruikers per TTI in 5G?

Bij 5G hangt het aantal gebruikers per Transmission Time Interval (TTI) af van verschillende factoren, waaronder het specifieke implementatiescenario, de netwerkconfiguratie en de gebruikte frequentieband. Het transmissietijdsinterval is de tijdsduur tussen opeenvolgende transmissies van dataframes. Het ontwerp van 5G-netwerken zorgt voor flexibiliteit bij het aanpassen van TTI aan verschillende gebruiksscenario’s, waarbij factoren als latentie en spectrale efficiëntie in evenwicht worden gebracht.

 1. Flexibiliteit in TTI-duur:
  • 5G introduceert een flexibelere TTI vergeleken met eerdere generaties. De duur van TTI kan worden aangepast aan verschillende servicevereisten.
  • Kortere TTI’s hebben vaak de voorkeur voor communicatie met lage latentie, geschikt voor toepassingen zoals Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC). In dergelijke gevallen kan het aantal gebruikers per TTI beperkt worden om een ​​snelle gegevensoverdracht te garanderen.
 2. Numerologie en framestructuur:
  • Het gebruik van flexibele numerologie in 5G maakt de aanpassing van de TTI-duur aan verschillende scenario’s mogelijk. Numerologie definieert de afstand tussen de subdraaggolven en de symboolduur, wat van invloed is op de tijd-frequentiestructuur van transmissies.
  • Afhankelijk van de numerologie die voor een specifieke implementatie is gekozen, kan de TTI-duur variëren, wat invloed heeft op het aantal gebruikers dat binnen één TTI kan worden ondergebracht.
 3. Slotconfiguraties:
  • 5G maakt gebruik van slotgebaseerde transmissie, waarbij gegevens in slots binnen een frame worden verzonden. Het aantal gebruikers per TTI kan worden beïnvloed door de slotconfiguratie die in een bepaalde implementatie wordt gebruikt.
  • Technieken zoals slotaggregatie of minislots kunnen worden gebruikt om de overdracht van gegevens voor meerdere gebruikers binnen een enkele TTI mogelijk te maken, wat bijdraagt ​​aan de spectrale efficiëntie.
 4. Multiplextechnieken:
  • Meerdere toegangsschema’s, zoals Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) en Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), spelen een rol bij het bepalen hoe meerdere gebruikers de beschikbare bronnen delen.
  • Resourcetoewijzing en multiplexingtechnieken hebben invloed op het aantal gebruikers dat tegelijkertijd kan worden bediend binnen een bepaalde TTI.
 5. Dynamische toewijzing van middelen:
  • 5G-netwerken ondersteunen dynamische toewijzing van bronnen, waardoor een efficiënt gebruik van beschikbare bronnen mogelijk is op basis van de huidige netwerkomstandigheden en gebruikerseisen.
  • Het aantal gebruikers per TTI kan dynamisch variëren op basis van factoren zoals gebruikersdichtheid, dataverkeer en Quality of Service (QoS)-vereisten.

Concluderend kan worden gezegd dat het aantal gebruikers per TTI in 5G geen vaste waarde is en kan variëren op basis van de specifieke parameters die voor een bepaalde implementatie zijn gekozen. De flexibiliteit in TTI-duur, numerologie, slotconfiguraties, multiplextechnieken en dynamische toewijzing van bronnen dragen bij aan de aanpassing van het 5G-netwerk aan diverse gebruiksscenario’s met verschillende gebruikersdichtheid en latentievereisten.

Recent Updates

Related Posts