Hoe werkt het cyclische voorvoegsel in OFDM?

Hoe werkt het cyclische voorvoegsel in OFDM?

Cyclic Prefix (CP) is een fundamenteel onderdeel van Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)-systemen, dat wordt gebruikt om de uitdagingen van multipath-propagatie te bestrijden en betrouwbare gegevensoverdracht te garanderen. In deze gedetailleerde uitleg zullen we onderzoeken hoe cyclisch voorvoegsel werkt in OFDM.

1. OFDM-basisprincipes:

Voordat we ons verdiepen in het cyclische voorvoegsel, is het essentieel om de basisprincipes van OFDM te begrijpen:

 • Subdragers:OFDM verdeelt het beschikbare frequentiespectrum in een groot aantal subdraaggolven, die elk een deel van de gegevens dragen. Deze hulpdraaggolven bevinden zich dicht bij elkaar in het frequentiedomein.
 • Orthogonaliteit:Het belangrijkste kenmerk van OFDM is de orthogonaliteit tussen deze subdragers. Orthogonaliteit betekent dat de subdraaggolven niet met elkaar interfereren in het frequentiedomein, wat het demodulatieproces vereenvoudigt.
 • Symboolduur:Elke subdraaggolf vervoert gegevens gedurende een specifieke duur, een zogenaamde symboolperiode. De symboolperiode is omgekeerd evenredig met de afstand tussen de subdraaggolven, dus dicht bij elkaar gelegen subdraaggolven hebben kortere symboolperioden.

2. Multipath-propagatie-uitdaging:

Multipath-voortplanting vindt plaats wanneer verzonden signalen meerdere paden volgen om de ontvanger te bereiken als gevolg van reflecties, diffracties en verstrooiing. Deze meerdere paden resulteren in vertraagde kopieën van het verzonden signaal die op verschillende tijdstippen bij de ontvanger aankomen. Dit fenomeen kan leiden tot Inter-Symbol Interference (ISI), waarbij symbolen uit één symboolperiode overlappen met symbolen uit aangrenzende symboolperioden, waardoor het voor de ontvanger moeilijk wordt om de gegevens correct te decoderen.

3. De rol van cyclisch voorvoegsel:

Cyclic Prefix wordt geïntroduceerd om de uitdagingen van multipath-propagatie en ISI in OFDM aan te pakken. Dit is hoe het werkt:

 • Bewakingsinterval:Cyclisch voorvoegsel is in wezen een bewakingsinterval dat vóór verzending aan elk OFDM-symbool wordt toegevoegd. Dit bewakingsinterval is een kopie van het eindgedeelte van het symbool en wordt aan het begin ingevoegd. De lengte van het cyclische voorvoegsel is doorgaans korter dan de symboolduur, maar lang genoeg om tegemoet te komen aan de verwachte maximale vertragingsspreiding in het kanaal.
 • Circulaire structuur:De naam “cyclisch voorvoegsel” komt voort uit het feit dat het een cirkelvormige of cyclische structuur creëert in het tijdsdomein. Het cyclische voorvoegsel neemt het einde van het OFDM-symbool en voegt dit toe aan het begin, waardoor een naadloze cirkelvormige overgang ontstaat.

4. Hoe cyclisch voorvoegsel ISI verzacht:

Laten we nu eens kijken hoe het cyclische voorvoegsel ISI helpt verminderen:

 • Beschermen tegen vertraagde echo’s:Wanneer het verzonden signaal multipath-voortplanting tegenkomt, arriveren vertraagde kopieën van het signaal met verschillende vertragingen bij de ontvanger. Deze vertraagde echo’s kunnen het oorspronkelijke signaal verstoren en ISI veroorzaken. Het cyclische voorvoegsel fungeert als bewakingsinterval en zorgt ervoor dat eventuele vertraagde echo’s tijdens dit interval worden ontvangen.
 • Frequentiedomeinrepresentatie:In het frequentiedomein, waar OFDM doorgaans wordt verwerkt, dient het cyclische voorvoegsel om eventuele interferentie of overlap tussen aangrenzende symbolen te elimineren. Wanneer de ontvanger een Discrete Fourier Transform (DFT) uitvoert om het ontvangen signaal van het frequentiedomein terug naar het tijddomein om te zetten, zorgt het cyclische voorvoegsel ervoor dat elke overlap of interferentie tussen symbolen wordt geëlimineerd. Dit vereenvoudigt het demodulatieproces.
 • Signaalherstel:Door de effecten van multipath-voortplanting en ISI te verwijderen, zorgt het cyclische voorvoegsel ervoor dat de ontvanger het oorspronkelijk verzonden signaal nauwkeurig kan herstellen. De ontvanger kan vervolgens de gegevens van het herstelde signaal decoderen zonder de dubbelzinnigheid die wordt veroorzaakt door interferentie tussen symbolen.

5. Voordelen van cyclisch voorvoegsel:

Cyclic Prefix biedt verschillende voordelen in OFDM-systemen:

 • Robuustheid voor multipath:Het cyclische voorvoegsel verbetert de robuustheid van OFDM-systemen aanzienlijk in omgevingen met multipath-propagatie. Het maakt betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk, zelfs als er vertraagde echo’s van het verzonden signaal zijn.
 • Vereenvoudigde verwerking van de ontvanger:Het cyclische voorvoegsel vereenvoudigt de taak van de ontvanger door ervoor te zorgen dat symbolen elkaar niet overlappen in het frequentiedomein. Deze vereenvoudiging leidt tot efficiëntere en minder complexe demodulatie.
 • Lagere foutpercentages:Door ISI te verminderen, vermindert het cyclische voorvoegsel de foutenpercentages in OFDM-systemen, wat leidt tot een hogere betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht.

6. Praktische overwegingen:

In de praktijk wordt de lengte van het cyclische voorvoegsel bepaald op basis van de kanaalomstandigheden en de verwachte maximale vertragingsspreiding. Langere cyclische voorvoegsels bieden een betere bescherming tegen langere vertragingen, maar vergroten de overhead in het verzonden signaal.

Samenvattend is het cyclische voorvoegsel een cruciaal onderdeel van OFDM-systemen die zijn ontworpen om de uitdagingen van multipath-propagatie en ISI te bestrijden. Dit gebeurt door een bewakingsinterval te bieden dat ervoor zorgt dat vertraagde echo’s van het verzonden signaal de ontvangst van daaropvolgende symbolen niet verstoren. Deze eenvoudige maar effectieve techniek verbetert de robuustheid en betrouwbaarheid van OFDM-communicatie, waardoor deze geschikt wordt voor een breed scala aan draadloze communicatiestandaarden zoals Wi-Fi, LTE en 5G.

Recent Updates

Related Posts