Hoe fysieke laag van pilot-, synchronisatie- en pagingkanaal in CDMA

Fysieke laag pilotkanaal

Het Pilot-kanaal bestaat in wezen uit de korte codes die werken op de toegewezen PN-offset. Dit wordt bereikt door het selecteren van Walsh-code 0, die 64 nullen bevat (onthoud dat de eerste code in elke Walsh-codeset altijd uit allemaal nullen bestaat) als de Walsh-codemodulatiegegevens. Bovendien zijn de kanaalgegevens die de Walsh-modulator binnenkomen ook geheel nul, wat resulteert in een geheel nul-uitvoer.

In de praktijk kan de Walsh-modulator worden ge├źlimineerd, omdat alleen de korte code-hardware hoeft te worden ge├»mplementeerd voor een kanaal dat een pilot genereert.

Fysieke laag van synchronisatiekanaal

Het Sync-kanaal is gecodeerd op een manier die vergelijkbaar is met een verkeerskanaal, behalve dat het versleutelen van de lange code niet nodig is. De daadwerkelijke berichtgegevens voor het synchronisatiekanaal lopen op 1200 bps. Deze gegevens worden eerst door een covolutionele encoder met halve snelheid geleid, die de gegevenssnelheid verdubbelt tot 2.400 bps. De gecodeerde gegevens worden vervolgens herhaald (verhoogt ook de verwerkingsversterking met 3 dB) om de gegevenssnelheid op 4.800 bps te brengen.

De gegevens worden vervolgens verweven en vervolgens doorgegeven aan de Walsh-modulator. Omdat de datasnelheid op dit punt slechts 4.800 bps bedraagt, is de uitvoer van de Walsh-modulator Walsh-code 32 (of de logische NOT van Walsh-code 32), vier keer herhaald voor elke bit van 4.800 bps. Het signaal wordt vervolgens gecodeerd tegen de korte codes.

Deze codering levert in totaal 30 dB verwerkingsversterking op (een verkeerskanaal met volledige snelheid bij 9.600 bps krijgt 21 dB)! De extra verwerkingswinst zorgt ervoor dat mobiele telefoons de kritieke timinginformatie van het synchronisatiekanaal foutloos kunnen ontvangen.

Pagingkanaal Fysieke laag

De berichtgegevens van het oproepkanaal worden uitgevoerd op 4.800 of 9.600 bps (zogenaamde werking op halve of volledige snelheid). Normaal gesproken wordt de halve snelheid gebruikt, omdat dit een extra verwerkingsversterking van 3 dB oplevert. Dit maakt de berichtontvangst van het oproepkanaal robuuster. Net als een verkeerskanaal gebruikt het oproepkanaal een convolutionele encoder met halve snelheid.

Bij werking in de halve snelheidsmodus wordt de uitvoer van de convolutionele encoder echter herhaald om de extra 3 dB verwerkingsversterking te leveren (golfvormredundantie). Na de interleaving-bewerking worden de gegevens van het oproepkanaal gecodeerd tegen een speciale lange code.

De lange code van het oproepkanaal wordt afgeleid van een vooraf gedefinieerd bitpatroon plus het nummer van het oproepkanaal en de PN-offset van het pilootkanaal. De gecodeerde gegevens met lange code worden vervolgens Walsh-gemoduleerd met Walsh-code 1 (voor het eerste oproepkanaal) en vervolgens gecodeerd met de korte codes.

Recent Updates

Related Posts