Hoe basissysteemarchitectuur voor locatieondersteunde overdracht

Rekening houdend met het algoritme LAH hebben we een logisch LAH-diagram ontworpen, gebaseerd op een algemene cellulaire overdrachtsarchitectuur. Het stroomschema in het onderstaande figuur is een algemene beschrijving van de procedures waarmee rekening moet worden gehouden bij het combineren van de locatie-informatie met de overdrachtsmetingen om de ongewenste effecten van het huidige algoritme te voorkomen. Voor het bestuderen en verbeteren van de overdrachtsprestaties zullen simulatietools worden gebruikt en geïmplementeerd.

lac handover

In eerste instantie worden kritische gebieden geïdentificeerd, op basis van de waarden van de MGIS. Als de LS in staat is om alle gebruikers nauwkeurig te positioneren, worden de LAH-algoritmen geactiveerd als de gebruiker een kritisch, vooraf gedefinieerd gebied betreedt, of als uit het meetrapport blijkt dat er geen dekking is.

In het geval van een minder capabele LS worden de LAH-algoritmen geactiveerd wanneer drempels worden bereikt. In dat geval wordt de gebruiker “on demand” gelokaliseerd, zodat informatie wordt verkregen over de bewegingsrichting en snelheid van de gebruiker. De combinatie van deze informatie met de gebiedskenmerken uit het MGIS (drop-call rate, overdrachtsstatistieken, enz.) kan leiden tot veilige en intelligente overdrachtsuitvoeringen, waardoor de kans op mislukte overdrachten en het signaleringsverkeer worden verminderd.

Recent Updates

Related Posts