Frequentieplanningsstappen voor GSM

Frequentieplanning is handmatig of automatisch mogelijk. In de eerste fase van het nieuwe RF-netwerk wordt de frequentie automatisch gepland en daarna voor optimalisatie op basis van KPI wordt de frequentieplanning handmatig uitgevoerd.

Handmatige frequentieschaafstappen

 • De stappen die moeten worden gevolgd bij handmatige frequentieplanning zijn:
 • Theoretisch de afstand voor frequentiehergebruik berekenen.
 • Het celherhalingspatroon bepalen
 • Plannen van de frequentiegroepen.
 • De geplande frequentie invoeren in de planningstool.
 • De C/I- en C/A-grafieken genereren en de resultaten bekijken.
 • Het verhelpen van de storingsgebieden.

Het celherhalingspatroon bepalen

 • Frequenties moeten op verschillende cellen in het netwerk worden hergebruikt om de capaciteit te maximaliseren.
 • De afstandscellen die dezelfde reeks frequenties gebruiken, wordt de frequentiehergebruiksafstand genoemd.
 • Deze hergebruikafstand is afhankelijk van het aantal frequentiehergebruikgroepen N.
 • Zodra N is bepaald, krijgt elke N-de cel dezelfde frequenties toegewezen.
 • Ook moet er in het gehele dekkingsgebied van het netwerk een minimaal ontvangen signaalniveau worden geboden.
 • Het celherhalingspatroon is afhankelijk van het beschikbare frequentiespectrum, het benodigde verkeer en vooral van de manier waarop het netwerk is gepland.
 • Over het algemeen worden herhalingspatronen van 7/21 of 7 locaties en herhalingspatronen van 4 locaties gebruikt.

Patroon voor celhergebruik

 • De verdeling van de in een systeem gewenste C/I-verhouding bepaalt het aantal frequentiegroepen, F, dat kan worden gebruikt.
 • Als we N draaggolffrequenties hebben dan

                            Aantal vervoerders / groep = N/F

 • Aangezien het aantal frequentiegroepen vast is, resulteert een kleiner aantal frequentiegroepen (F) in meer draaggolven per set en per cel.
 • Een vermindering van het aantal frequentiegroepen zou het dus mogelijk maken dat elke site meer verkeer kan verwerken.
 • Het verminderen van het aantal frequentiegroepen en het verkleinen van de frequentiehergebruiksafstand resulteert echter in een lagere gemiddelde C/I-verdeling in het systeem.
 • Over het algemeen worden hergebruikspatronen van 21/07 en 12/04 gebruikt.

7/21 Patroon voor hergebruik van cellen

 • Stel dat we 42 frequenties hebben en we hebben 2 providers per site nodig, dan kunnen we herhalingspatronen van 7 sites gebruiken.
 • Er zal dus een cluster worden gevormd van 7 locaties.

4/12 Patroon voor hergebruik van cellen

 • Stel dat we 48 frequenties hebben en we hebben 4 providers per site nodig, dan kunnen we 4 siteherhalingspatronen gebruiken.
 • Er zal dus een cluster worden gevormd van 4 locaties.

De frequenties voor handmatige frequentieplanning voor een clustergrootte van 7 en voor een clustergrootte van 4 zijn gerangschikt zoals hieronder weergegeven

frequency reuse pattern

Interferentievoorspelling

 • Zodra het herhalingspatroon is bepaald, moeten de frequenties in de planningstool worden ingevoerd.
 • Voer de C/I-drempel en C/A-drempel in. Voor GSM stelt u 12dB (GSM specificeert > 9dB) in als C/I en 0dB (GSM specificeert C/A > -9dB) als C/A.
 • Genereer een C/I- en C/A-plot.
 • Analyseer de plot en controleer op problemen.
 • Debug en los de interferentieproblemen op.
 • Merk op dat om een ​​correct C/I- en C/A-diagram te krijgen, alle sitevoorspellingen in de tool moeten zijn voltooid.
 • Bovendien moeten de modellen correct zijn afgestemd en moet de dekking die door het voortplantingsmodel wordt voorspeld, overeenkomen met de dekking op het veld.

Automatisch frequentieplan

 • Planningstools beschikken tegenwoordig over automatische frequentieplanningsopties.
 • Deze tool maakt gebruik van voorspellingen. Daarom moeten de modellen nauwkeurig worden afgestemd.
 • Bovendien moeten scheidingen tussen co-cellen en co-locaties, toegestane frequentiebanden en doelniveaus voor toegestane co-kanaal- en aangrenzende kanaalinterferentie worden gedefinieerd.

Frequentiecoördinatie

 • Aan de internationale grenzen worden frequenties gewoonlijk gecoördineerd met buurlanden om wederzijdse interferentie te voorkomen.
 • Over het algemeen worden sets gereserveerde of preferentiële frequenties onderhandeld tussen de nationale autoriteiten van de respectieve landen.
Recent Updates

Related Posts