DTX: discontinue verzending

Eigenlijk praat de mobiele abonnee tijdens het communicatieproces slechts 40% van de tijd en wordt er gedurende de rest van de tijd niet veel nuttige informatie verzonden. Als alle informatie naar het netwerk wordt verzonden, zal dit niet alleen een verspilling van de systeembronnen zijn, maar ook meer interferentie aan het systeem toevoegen. Om dit probleem te ondervangen wordt in het GSM-systeem de DTX-techniek gebruikt, d.w.z. de transmissie van radiosignalen is verboden wanneer er geen spraaksignaal wordt verzonden. Dit is bedoeld om het interferentieniveau te verminderen en de systeemefficiƫntie te verhogen. Bovendien kan dit mechanisme ook de batterij van het mobiele station sparen en de standby-tijd van het mobiele station verlengen. Houd er rekening mee dat de DTX-functie niet wordt gebruikt voor gegevensoverdracht.
Er zijn twee transmissiemodi voor het GSM-systeem: de ene is de normale modus. In dit geval krijgt de ruis dezelfde transmissiekwaliteit als de stem; de andere is de discontinue transmissiemodus. In dit geval verzendt het mobiele station alleen de stemsignalen. Het geluid aan de ontvangende kant is kunstmatig.
De kunstmatige ruis wordt gebruikt om de hoorder te informeren dat de communicatieverbinding in orde is als geen van de abonnees aan het woord is. En het geluid is ontworpen als een comfortabel geluid dat de toehoorder niet ongemakkelijk zal maken.
De comfortabele geluidsoverdracht voldoet bovendien aan de eisen van de systeemmeting. In de DTX-modus worden slechts 260-bits codes per 480 ms verzonden; in de normale modus worden 260-bits codes per 20 ms verzonden. In de DTX-modus genereren deze 260 bits SID-frames (Silence Descriptor). Deze frames worden, net als de spraakframes, verwerkt via kanaalcodering, interleaving, encryptie en modulatie, en vervolgens verzonden in 8 continue bursts. In andere gevallen wordt er geen bericht verzonden.
De DTX-modus is optioneel. In de DTX-modus wordt de transmissiekwaliteit echter iets verminderd. Vooral wanneer beide uiteinden van de communicatie mobiele abonnees zijn, zal de invloed op de transmissiekwaliteit groter zijn omdat de DTX tweemaal op hetzelfde pad zal worden gebruikt. Om de DTX-functie te implementeren, moet het systeem bovendien kunnen aangeven wanneer de discontinue transmissie moet worden gestart en wanneer deze moet worden gestopt; en wanneer de DTX actief is, moet de codeur in staat zijn te detecteren of het signaal een stemsignaal of een ruissignaal is. Daarom moet de VAD-techniek worden gebruikt. Het VAD-algoritme bepaalt of elk uitgangsframe stem- of achtergrondruis bevat door de gemeten signaalenergie te vergelijken met de daarvoor gedefinieerde drempel. Het principe van de bepaling is dat de geluidsenergie altijd lager moet zijn dan de stemenergie.
Recent Updates

Related Posts