Celselectie en herselectie in LTE UE

Celselectie en herselectie in LTE UE

Om service te krijgen van de geselecteerde PLMN, voert de UE twee soorten procedures uit: LTE-celselectie en LTE-celherselectie

CELSELECTIE in LTE

Bij PLMN-selectie gebruikt LTE UE “celselectie” voor snel zoeken naar cellen om op te kamperen. Om systeeminformatie te ontvangen, stemt LTE UE af op de besturingskanalen. Deze procedure staat bekend als ‘kamperen op de cel’.

De UE zal vervolgens zijn aanwezigheid in het registratiegebied van de gekozen cel registreren via de NAS-registratieprocedure (Non Access Stratum). De NAS-registratieprocedure betekent dat de LTE-bovenlaaginformatie wordt verzonden van UE naar CN via AS (Access Stratum). De NAS biedt de E-UMTS-service aan de gebruikers. De cel wordt geschikt bevonden als deze voldoet aan de celselectiecriteria.

Het doel van kamperen op een cel is:

• Om LTE UE-ontvangst van systeeminformatie van de geselecteerde PLMN in te schakelen

• Om LTE UE een RRC-verbinding toe te staan, toegang tot het netwerk op de celbediening
kanaal.

• Voor het ontvangen van oproepberichten en het reageren op oproepberichten op een afgestemd besturingskanaal in het registratiegebied. De PLMN kent het volggebied van de cel waarin de geregistreerde UE is gekampeerd.

CELHERSELECTIE in LTE

Als de UE een “betere” cel vindt, selecteert de UE deze opnieuw en kampeert erop. Na het kamperen controleert UE de systeeminformatie om de kwaliteitsdrempel te bepalen en te presteren
metingen voor de evaluatieprocedure voor celherselectie. De EU evalueert
of er al dan niet een betere cel bestaat.

De E-UTRAN regelt de kwaliteitsmetingen voor de herselectie van LTE-cellen. De UE-metingen worden geactiveerd op basis van het kwaliteitsniveau van de bedienende cel en de drempel die wordt aangegeven in de systeeminformatie. De meting moet voldoen aan verschillende eisen voor kwaliteitsschattingen tussen intrafrequentie, interfrequentie of inter RAT (Radio Access Technology).

Celselectie wordt uitgevoerd in de RRC-inactieve modus. Door in de inactieve modus op een cel te kamperen, kan de UE informatie ontvangen van het LTE-netwerk. UE blijft in de inactieve modus totdat het een verzoek verzendt om een ​​RRC-verbinding tot stand te brengen. Nadat de RRC-verbinding is ingesteld, verandert de modus in de verbonden modus.

Recent Updates

Related Posts